Kde sledovat korunovaci Karla III.

Dění na korunovaci i to, co slavnosti předchází, můžete sledovat v ONLINE přenosu na Blesk.cz. V sobotu vám rovněž přineseme PŘÍMÝ PŘENOS z korunovace Karla III., kterým vás provede expert na šlechtické rody Jindřich Forejt.

Královské procesí – 10:20 (11:20 SELČ)

Slavnosti spojené s korunovací začnou v sobotu 6. května v 10:20 britského letního času (11:20 středoevropského letního času), kdy Karel III. vyrazí v královském procesí z Buckinghamského paláce k Westminsterskému opatství.

Korunovace ve Westminsterském opatství – 11:00 (12:00 SELČ)

Po 40 minutách cesty v královském procesí by měl král Karel III. s manželkou Camillou vstoupit do Westminsterského opatství, kde jej čeká dvouhodinová bohoslužba, během které bude korunován králem a Camilla královnou.

Anglikánská církev přitom na svém webu s předstihem zpřístupnila kompletní scénář bohoslužby i s komentářem:

Korunovace Karla III.

 • Procesí náboženských představitelů – Bohoslužba ve Westminsterském opatství začne procesím náboženských představitelů. Do opatství tak první vstoupí čelní představitelé židovské komunity, sunnitských i šíitských muslimů, sikhů, hinduistů a buddhistů, džinistů, bahaistů zoroastrismu.
  Cílem je ukázat, že je britská monarchie a společnost otevřená všem vyznáním.
 • Procesí ekumenických lídrů – Následovat bude procesí lídrů jednotlivých křesťanských církví, které ve Velké Británii působí.
 • Procesí říší – Následovat bude slavnostní procesí vlajek patnácti států, jejichž je Karel III. vládcem.
 • Procesí krále a královny – Král s královnou vstoupí do Westminsterského opatství za chvalozpěvu I Was Glad. Jde o zpívaný text žalmu 122, který se při korunovaci využívá od dob Karla I. Verzi, kterou uslyšíme na korunovaci Karla III., složil Charles Hubert Hastings Parry pro korunovaci Eduarda VII.
 • Přivítání krále – Následuje přivítání krále, kdy Karla III. přivítá jeden ze sboristů jménem krále králů (Ježíše).
 • Tichá modlitba – Následuje tichá modlitba, kdy bude král a královna stát vedle trůnu se skloněnou hlavou v tiché modlitbě.
 • Přivítání a uvedení – Následuje první vystoupení arcibiskupa z Canterbury, který přednese úvod bohoslužby. Korunovace je ve svém jádru bohoslužbou spojenou se svatým přijímáním, a úvod se tak bude nést v podobném duchu.
 • Kyrie eleison – Kyrie eleison (řecky Pane, smiluj se) je jedna z nejstarších křesťanských modliteb. Na korunovaci Karla III. bude zazpívaná ve waleštině a pro korunovaci ji zhudebnil Paul Mealor.
 • Uznání – Následuje uznání za krále. Král bude postupně představován lidem na všech stranách Westminsterského opatství. Postupně jej představí Justin Welby, arcibiskup z Canterbury, lady Angiolin, držitelka Řádu bodláku, Christopher Finney, předseda asociace držitelů Viktoriina kříže a Jiřího kříže a baronka Amos, držitelka Podvazkového řádu. Na jejich slova by měli shromáždění odpovídat „Bůh ochraňuj krále Karla“.
 • Předání Bible – Jako první dar dostane v den své korunovace Karel III. bibli. Tu mu předá Iain Geenshields, moderátor valného zasedání Skotské církve.
 • Přísaha – Následuje královská přísaha. Té bude na korunovaci Karla III. předcházet krátká pasáž, která zdůrazní, že ačkoli je britský král zároveň hlavou anglikánské církve, bude usilovat o to, aby Británie byla nejlepším možným prostředím pro lidi všech vyznání. Text samotné přísahy je daný zákonem o korunovační přísaze z roku 1688.
 • Chvalozpěv Prevent Us, O Lord – Následně zazní chvalozpěv Prevent Us, O Lord, jehož melodii složil William Byrd. Slova tvoří modlitba z Knihy společných modliteb, liturgické knihy anglikánské církve.
 • Králova modlitba – Následuje králova modlitba. Ta byla sepsána speciálně pro korunovaci a vychází z novozákonního Listu Galantským a starozákonní Knihy přísloví.
 • Gloria – Na královu modlitbu naváže zpěv Gloria. Jde o tradiční součást bohoslužeb spojených se svatým přijímáním. Gloria bude zpívána v latině v melodii, kterou složil William Byrd.
 • Vstupní modlitba – Po zpěvu Gloria přednese arcibiskup z Canterbury vstupní modlitbu. Ta byla napsána pro korunovaci Karla III.
 • Epištola – Následuje epištola, kterou přednese britský premiér Rishi Sunak. Číst bude verše 9–17 z první kapitoly Listu Koloským. Tyto verše vybral pro tuto příležitost arcibiskup z Canterbury. 
 • Zpěv Aleluja – Na epištolu naváže zpěv Aleluja. Melodii pro tuto korunovaci složila Debbie Wisemanová a jako text poslouží první dva verše Žalmu 47.
 • Čtení evangelia – Následuje čtení z evangelia podle Lukáše. Toho se zhostí Sarah Mullallyová, londýnská biskupka, která přečte verše 16–21 ze čtvrté kapitoly.
 • Zpěv Aleluja – Po čtení evangelia zazní znovu zpěv Aleluja. Půjde o pokračování skladby Debbie Wisemanové, text bude převzat z Žalmu 47,6–7.
 • Kázání – Následuje kázání přednesené arcibiskupem z Canterbury. Jeho text zatím není známý.
 • Chorál Veni Creator Spiritus – Po čtení evangelia následuje chorál Veni Creator Spiritus (Duchu Tvůrce, přijď). Každá sloka chorálu na korunovaci zazní jiným jazykem. Úvod bude v angličtině, následovat bude sloka ve waleštině, třetí sloka bude ve skotské gaelštině, čtvrtá bude zpívána v irské gaelštině a závěr znovu anglicky.
 • Díkůvzdání za svatý olej – Arcibiskup z Canterbury v této fázi obdrží od jeruzalémského anglikánského biskupa Hosama Naouma křižmo, které bylo v Jeruzalémě připraveno a vysvěceno pro příležitost korunovace Karla III.
 • Pomazání – Následuje pomazání Karla III. Během toho zazní chvalozpěv Kněz Sádok, jak jej napsal Georg Friedrich Händel. Zároveň bude kolem korunovačního trůnu svatého Eduarda vztyčena zástěna, za kterou bude král pomazán na rukou, prsou a hlavě. Tuto chvíli nebudou snímat ani kamery, jelikož jde podle tradice o nejdůležitější část obřadu, která by měla zároveň být intimní spojení mezi králem a Bohem.
  Následně bude zástěna znovu odnesena a král si klekne před oltář Westminsterského opatství. Následně bude král oblečen do korunovačních rób.
 • Předání korunovačních ostruh – Předáním korunovačních ostruh začne předávání regálií. Ostruhy byly vyrobeny v roce 1661. Ty Karlovi III. předá nejvyšší komoří baron Carrington. Ostruhy ovšem novému králi pouze ukáže a následně je odloží zpět na oltář.
 • Žalm 71 – Následuje zpěv Žalmu 71 řeckým sborem. Řečtina má na korunovaci připomenout královo dědictví. Otec Karla III. princ Philip se totiž narodil jako řecký princ.
 • Předání korunovačního meče – Mečů bude při korunovaci hned několik. Pouze jeden se ovšem dostane přímo do králových rukou. Je jím zdobený Sword of Offering, který je králi nejdříve podán do pravé ruky. Meč bude předávat arcibiskup canterburský společně s předsedkyní královské rady Penny Mordauntovou. Na rozdíl od ostruh bude meč alespoň na několik momentů připnut královi k opasku.
 • Předání korunovačních armilů – Dalším korunovačním předmětem jsou armily – dva náramky, které mají symbolicky svázat panovníka s jeho lidem. Současné armily byly vyrobené pro korunovaci královny Alžběty II. a královi je předá lord Kamall.
 • Oblečení korunovační róby a královské štóly – Králi bude oblečena korunovační róba a královská štóla. S oblékáním mu pomůže William, princ z Walesu, baronka Merronová a durhamský biskup.
 • Předání korunovačního jablka – Jako další bude Karlovi III. předáno korunovační jablko. To mu odevzdá anglikánský arcibiskup z Armaghu. Následně jej ovšem král znovu předá arcibiskupovi a jablko bude umístěno zpět na oltář.
 • Předání korunovačního prstenu – Následovat bude předání korunovačního prstenu.
 • Předání korunovační rukavice – Král následně dostane korunovační rukavici, kterou si sám obleče na pravou ruku.
 • Korunovační žezla – S nasazenou rukavicí nastane čas, aby Karel III. obdržel dvě žezla, která jsou spojená s korunovací – panovnické žezlo s křížem a panovnické žezlo s holubicí. Ty mají symbolizovat královu autoritu a královu duchovní roli. S jejich předáváním budou pomáhat i waleský arcibiskup a skotský primas.
 • Korunovace – Teprve nyní dojde na samotnou korunovaci. Při té arcibiskup z Canterbury vloží na Karlovu hlavu korunu svatého Eduarda. Při této příležitosti pronese stejnou modlitbu, jaká zazněla i při korunovaci královny Alžběty II. Slavnostní chvíli zakončí provolání „Bůh ochraňuj krále“. 
 • Fanfára – Korunovaci oslaví fanfára. Organizátoři korunovace se rozhodli použít tu, kterou složil Richard Strauss původně pro Vídeňskou filharmonii. Po korunovaci se zároveň na dvě minuty rozezní zvony na Westminsterském opatství. Na závěr zazní dělové salvy. V Londýně budou znít z Toweru, napříč Británií se ovšem budou odpalovat slavnostní salvy na všech čestných odpalištích, na Gibraltaru a Bermudách a čestné salvy budou odpalovat i lodě Královského námořnictva, které budou v době korunovace na moři.
 • Požehnání – Králi se následně dostane požehnání od všech vrcholných představitelů křesťanských církví v Británii.
 • Chvalozpěv O Lord, grant the king a long life – Požehnání zakončí krátký chvalozpěv. Jeho melodii složil Thomas Weelkes a textem jsou verše Žalmu 61.
 • Usazení na trůn – Po korunovaci a požehnání si Karel III. bude moci sednout na trůn. Na ten jej uvede arcibiskup z Canterbury.
 • Hold anglikánské církve – Jakmile Karla III. usadí na trůn, složí mu arcibiskup z Canterbury hold jménem celé anglikánské církve.
 • Hold královské krve - Po arcibiskupovi před svého otce předstoupí i William, který jako princ z Walesu králi slíbí svou věrnost.
 • Hold lidu – Následně se slova znovu ujme arcibiskup z Canterbury, který vyzve všechny, kdo tak hodlají učinit, aby slíbili věrnost novému králi. Poté, co tak všichni, kdo chtějí, učiní, zazní krátká fanfára, po které dojde k provolání „Bůh ochraňuj krále“.
 • Chvalozpěv Confortare - Poté, co králi všichni, kdo o to stojí, vzdají hold, následuje chvalozpěv Confortare od skladatele Henryho Walford-Daviese. Ten byl původně složen pro korunovaci Jiřího V. v roce 1911, textově pak vychází z První knihy královské v Bibli. 

Video
délka: 01:13:00.44
Video se připravuje ...

Expert Forejt a scénář korunovace Karla III.: Co nesmí nikdo vidět? Kdo Camille zakázal korunu? A o trapasech! Petr Macek

Korunovace Camilly

Předchozí chvalozpěv ukončí část obřadu, během které bude korunován Karel III. a pozornost se otočí na královnu Camillu. Půjde přitom o první korunovaci královny-choti od korunovace Jiřího VI. v roce 1937. I díky tomu půjde o první natočenou korunovaci manželky panovníka.

 • Pomazání královny - Korunovace Camilly začne pomazáním její hlavy arcibiskupem z Canterbury. Narozdíl od Karla III. bude Camilla pomazána bez zástěn a pouze na čele.
 • Předání prstenu pro královnu - Po jejím pomazání bude královně správcem Královské pokladnice předán její korunovační prsten.
 • Korunovace královny - Poté, co se korunovační prsten vrátí na oltář, přinese děkan z Westminsteru arcibiskupovi korunku pro královnu a královna je v zápětí korunována. Camilla bude korunována korunkou královny Mary. V té ovšem bude chybět diamant Koh-i-noor, důvodem je, že proti jeho použití protestuje Indie, z jejíhož území byl kdysi do Británie přivezen.
 • Žezla pro královnu - Po korunovaci jsou královně předána i královnina žezla. Ty mají podobnou symboliku jako žezla, které při své korunovaci dostal do rukou panovník.
 • Usazení na trůn - Královna bude následně usazena na trůn po boku krále. Při té příležitosti bude zpíván chvalozpěv, který pro příležitost korunovace složil Andrew Lloyd-Webber. Textem chvalozpěvu budou verše Žalmu 98.

Svaté přijímání

Poté, co budou jak panovník, král Karel III., tak jeho manželka, královna Camilla, korunováni a usazeni na trůny, dojde na svaté přijímání. Jde o závěrečnou část obřadu, které se bude královský pár účastnit společně.

 • Obětní hymnus - Nejdříve zazní obětní hymnus s melodií  od Henryho Purcella. Text, který vychází z biblických textů, je přes 1000 let starý, ale v 19. století jej do moderní podoby přepsal kněz John Mason Neale. Za jeho zvuků bude před krále přinesen chléb a víno pro svaté přijímání.
 • Modlitba nad dary - Arcibiskup z Canterbury následně nad dary pronese krátkou modlitbu.
 • Eucharistická modlitba - Následuje eucharistická modlitba, při které se děkuje za dar chleba a vína. Hlavním motivem této modlitby je připomenutí Poslední večeře Páně. Základem pak je text, který zazněl už na korunovaci Alžběty II., ale pro příležitost současné korunovace byl rozšířen.
 • Sanctus - Následuje další náboženský zpěv. Sanctus v latině znamená Svatý. Jde o dlouhodobou součást slavnosti eucharistie. Pro korunovaci Karla III. k němu složila melodii skladatelka Roxanna Panufnik.
 • Pokračování eucharistické modlitby - Po zpěvu Sanctus bude biskup z Canterbury pokračovat v eucharistické modlitbě.
 • Modlitba Páně (Otčenáš) - Následně arcibiskup vyzve přítomné ke společné modlitbě Páně, v Česku známé jako Otčenáš podle prvních slov modlitby.
 • Angus Dei - Následuje chvalozpěv "Angus Dei" (lat. beránek Boží). Během něj bude králi a královně podáno svaté přijímání. Chvalozpěv byl pro korunovaci Karla III. zhudebněn Tarikem O’Reganem.
 • Modlitba po svatém přijímání - Následuje modlitba po svatém přijímání. Pro tuto příležitost byla vybrána modlitba z Knihy společných modliteb.
 • Závěrečné požehnání - Král dostane závěrečné požehnání od biskupa z Canterbury.
 • Zpěv Amen
 • Hymnus Praise my Soul - Po závěrečném požehnání a zpěvu Amen zazní hymnus “Praise my Soul” od skladatele Henryho Francise Lytea. Text tvoří verše žalmu 103.
 • Chvalozpěv The King Shall Rejoice - Na předchozí hudbu naváže zhudebněný Žalm 21, ke kterému složil melodii William Boyce u příležitosti korunovace Jiřího III. v roce 1761. Skladba je známá jako chalozpěv "The King Shall Rejoice".
 • Te Deum - Pokračovat se bude zpěvem hymnu "Te Deum" (Tebe Bože chválíme). Ten zazní v melodii, kterou složil William Walton pro korunovaci Alžběty II. Během zpěvu se král s královnou odeberou do kaple za hlavním oltářem Westminsterského opatství, kde budou oblečeni do rób, ve kterých katedrálu opustí. Karel III. při tom vymění korunu svatého Eduarda za Korunu britského impéria.
 • Státní hymna - Posledním zpěvem, který ve Westminsterském opatství zazní, bude státní hymna Velké Británie "God save The King".
 • Královo procesí z katedrály - Následně bude čas na to, aby královský pár vyrazil z katedrály do procesí, ve kterém dojedou zpátky do Buckinghamského paláce. Při té příležitosti se rozezní varhany Westminsterského opatství. Na ty nejdříve zahraje Iain Farrington “Pomp & Circumstance March No 4” od skladatele Edwarda Elgara. Následně jej vystřídá John Rutter, který zahraje “March from The Birds” od skladatele Huberta Parryho. 
 • Pozdravení s duchovními vůdci a představiteli Commonwealthu - Na závěr procesí z katedrály se král pozdraví s představiteli dalších náboženských vyznání v Británii a s generálními guvernéry států Commonwealthu, ve kterých britský panovník figuruje jako hlava státu.
 • Odjezd ve zlatém státním kočáru - Ceremonie ve Westminsterském opatství skončí nastoupením do zlatého státního kočáru a odjezdu do Buckinghamského paláce.

Korunovační procesí - 13:00 místního času (14:00 SELČ)

Následovat bude korunovační procesí. Král s královnou v něm pojedou ve zlatém státním kočáru, který potáhnou čtyři páry šedých koní. Kočár byl pořízen v roce 1760 a jako první se v něm svezl Jiří III. při cestě na zahájení zasedání parlamentu.

Na korunovacích se začal objevovat pravidelně od korunovace Viléma IV. v roce 1831. Vzhledem k tomu, že kočár vzhledem ke svému zdobení váží čtyři tuny, bude se i navzdory osmi koním, kteří ho potáhnou, pohybovat jen rychlostí chůze.

Procesí bude zároveň největší vojenskou přehlídkou ve Velké Británii za posledních 70 let. V procesí totiž půjde na 4000 příslušníků ozbrojených složek Velké Británie. Dalších 400 vojáků zastoupí další státy Commonwealthu a králova osobní stráž.

Pozdrav královské rodiny z balkonu - po 14:00 místního času (po 15:00 SELČ)

Poté, co procesí doveze Karla III. s Camillou do Buckinghamského paláce, se královský pár po 14:00 místního času (15:00 SELČ) objevit na balkónu Buckinghamského paláce, kde korunovační den zakončí pozdravem shromážděných diváků a sledováním slavnostního přeletu více než 60 letadel ze všech ozbrojených složek Velké Británie.

Video
délka: 01:58.32
Video se připravuje ...

Jak bude vypadat korunovace prince Charlese? Videohub

Fotogalerie
38 fotografií