Pátek 2. června 2023
Svátek slaví Jarmil, zítra Tamara
Polojasno 25°C

Sčítání lidu startuje: Jak bude probíhat, co přesně zjišťuje a jaké hrozí pokuty?

 • Autor: ČTK,tsv - 
  21. 3. 2021
  09:35

  V noci na 27. března započne v Česku proces sčítání obyvatel a bude trvat až do 11. května. Jak bude sčítání probíhat, na co se připravit a s čím počítat, to zjistíte právě zde.

 • 1.Kdy sčítání začne?

  O půlnoci z 26. na 27. března 2021, což je rozhodný okamžik sčítání.

  Sčítání lidu probíhá i online. Sčítání lidu probíhá i online. | scitani.cz

 • 2.Do kdy je třeba sčítací formulář vyplnit?

  Online do 9. dubna, listinným formulářem v době od 17. dubna do 11. května.

  Jak vypadá listinné sčítání lidu? Jak vypadá listinné sčítání lidu? | scitani.cz

 • 3.Jak bude probíhat?

  Sečíst se bude možné prostřednictvím internetu nebo pomocí listinného formuláře. Bez kontaktu se sčítacím komisařem se každý může sečíst online v době od 27. března do 9. dubna, a to na webu ČSÚ (https://scitani.cz/) nebo pomocí mobilní aplikace (bude v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“). Kdo nevyužije možnosti online, musí v době od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář. Ten každý získá spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce se odevzdá na poště nebo vhodí do poštovní schránky.

 • 4.Jak se lze přihlásit do online formuláře?

  K přihlášení se použije číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození. Použít se může také elektronická identita (Eidentita.cz) nebo datová schránka fyzické osoby.

  Jak vypadá listinné sčítání lidu? Jak vypadá listinné sčítání lidu? | scitani.cz

 • 5.Může být formulář vyplněn i za ostatní členy rodiny?

  Každý může sečíst nejen sebe, ale také celou rodinu. Vyplňující musí znát situaci v domácnosti a také požadované osobní údaje jejích členů, například jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození, dále informace pro osobní část formuláře, například první bydliště po narození, informace o vzdělání či zaměstnání.

 • 6.Je sčítání povinné?

  Sčítání je podle zákona povinné. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl v ČR udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území ČR v rozhodný okamžik. Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

 • 7.Co hrozí za nevyplnění sčítacího formuláře?

  Pokuta až do výše 10 000 Kč.

  Sčítání lidu probíhá i online. Sčítání lidu probíhá i online. | scitani.cz

 • 8.Jaké dotazy obsahují sčítací formuláře?

  Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Zjišťují se výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Vyplňují se například údaje o domě či bytě a o všech osobách, jež tam společně žijí. Zjišťuje se i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy. Jako dobrovolné jsou zařazeny otázky týkající se národnosti a náboženské víry. Otázky se netýkají majetkových poměrů ani zdravotního stavu.

 • 9.Musí se uvádět místo trvalého pobytu, když sčítaný bydlí jinde?

  Při sčítání se zjišťuje tzv. obvyklé bydliště. Jedná se o místo, kde sčítaný skutečně bydlí a kde má domácnost, případně rodinu. Adresa trvalého bydliště není pro účel sčítání podstatná. Údaje ze sčítání jako jediné ukážou, kde obyvatelé ČR skutečně bydlí.

  Jak vypadá listinné sčítání lidu? Jak vypadá listinné sčítání lidu? | scitani.cz

 • 10.Jaké má zadat bydliště občan, který se v průběhu sčítání stěhoval?

  Uvádí se adresa k rozhodnému okamžiku, tedy k půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.

 • 11.Je sčítání bezpečné z hlediska ochrany soukromí?

  Sčítání není anonymní, výsledky však ano. Pro vyplnění formuláře je třeba uvést totožnost, aby se zajistilo, že se každý sečte právě jednou. Výsledky sčítání nebudou obsahovat žádné osobní údaje. Budou uveřejněny pouze v souhrnné podobě (počty, podíly či průměry), která neumožňuje identifikaci fyzických osob. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které se s údaji ze sčítání seznámí, jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

 • 12.Jsou formuláře dostupné i v jiných jazycích?

  Kromě češtiny bude dostupný formulář v sedmi dalších jazycích - angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština a romština.

  Sčítání lidu probíhá i online. Sčítání lidu probíhá i online. | scitani.cz

 • 13.Kdy budou zveřejněny výsledky sčítání?

  První výsledky budou zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022. Další definitivní výstupy budou publikovány podle průběhu zpracování.

 • 14.Jak to bylo v letech 2001 a 2011?

  Historicky první sčítání lidu, domů a bytů od vzniku samostatné České republiky se vztahovalo k 1. březnu 2001. Bylo zároveň součástí celosvětového sčítání na přelomu tisíciletí. Otázky respektovaly doporučení Evropské unie tak, aby výsledky sloužily k porovnání jednotlivých států. Zjišťovaly se především základní demografické charakteristiky jako pohlaví, věk, rodinný stav, národnost, mateřský jazyk. Dále údaje o náboženství či vzdělání nebo druh ekonomické činnosti.

  Minulé sčítání se pak konalo před deseti lety, rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března. Mírně se oproti roku 2001 změnila struktura otázek. V roce 2011 se tak již například nezjišťovala vybavenost domácností spotřebiči (lednička, televizor), osobním automobilem nebo chatou. Z této oblasti se statistici zajímali pouze o to, zda má rodina možnost využívat počítač a připojení k internetu (ale třeba počet počítačů v rodině se nezjišťoval).

  Do minulého sčítání lidu se také více zapojily informační technologie, pro snížení administrativní zátěže byly třeba formuláře předvyplněné některými údaji podle dostupných zdrojů dat a respondenti jen ověřili jejich správnost (případně je opravili). Novinkou byla před deseti lety také možnost zapojit se do sčítání online a vyplnit formuláře na internetu. Statistici nakonec obdrželi 4,3 milionu formulářů přes internet a 17,5 milionu papírových.

  Minulé sčítání mimo jiné ukázalo, že se zvrátil trend úbytku obyvatel. Na přelomu století totiž žilo na území České republiky 10 230 060 obyvatel, o 72 155 lidí méně, než tomu bylo při posledním československém sčítání v roce 1991. Mezi roky 2001 a 2011 se ale počet obyvatel zvýšil na 10 436 560, tedy o více než 206 000 (přibližně dvě procenta). Růst ovšem nebyl ani zdaleka rovnoměrný, řada krajů naopak o obyvatele přišla, výrazně se vylidnily zejména pohraniční regiony.

  O nejvíce lidí absolutně i relativně přišel Moravskoslezský kraj, kde klesl počet obyvatel zhruba o pět procent (z 1 269 467 na 1 205 834), o tři procenta méně lidí žilo po deseti letech v Karlovarském kraji. Naopak největší nárůst - o 15 procent z 1 122 473 na 1 289 211 obyvatel - zažil Středočeský kraj, následovaný Prahou (nárůst o zhruba osm procent). Přes tři procenta obyvatel přibyla v letech 2001 až 2011 také v Plzeňském a Jihomoravském kraji.

  Nejvíce lidí se na území dnešní ČR dlouhodobě hlásí k české národnosti, jejich podíl ale z různých důvodů kolísá. V roce 1991 se za Čechy označilo 81,2 procenta lidí, o deset let později 90,4 procenta lidí a před deseti lety pak 64,3 procenta. V roce 1991 se mnoho lidí hlásilo k moravské (12,2 procenta) a slezské (3,7 procenta) národnosti, o deset let později už jejich společný podíl činil jen půl procenta. V roce 2011 pak bylo uvedení národnosti dobrovolné a čtvrtina lidí ji neudala.

  Od začátku 90. let minulého století pak výrazně klesl počet lidí, kteří se při sčítání označili za věřící. Zatímco v roce 1991 to bylo 43,9 procenta obyvatel, v roce 2001 činil podíl věřících jen 32,1 procenta a před deseti lety 20,8 procenta populace. Zároveň ale rostl i počet těch, kteří nezaškrtli náboženskou příslušnost nebo kolonku bez vyznání - v roce 1991 byl tento údaj nezjištěn u 16,2 procenta obyvatel, před deseti rok to bylo 44,7 procenta lidí.

  Nejvíce lidí se dlouhodobě hlásí k římskokatolické církvi, právě v jejím případě ale sčítání během let ukázalo největší pokles. Zatímco v roce 1991 tvořili římští katolíci téměř 89 procent všech lidí, kteří se přihlásili k víře, a o deset let později tvořili ještě 83 procent věřících, při sčítání v roce 2011 tvořili lidé hlásící se k římskokatolické církvi už jen polovinu všech věřících.

  Jak vypadá listinné sčítání lidu? Jak vypadá listinné sčítání lidu? | scitani.cz

 • 15.Vybrané údaje ze sčítání v letech 2001 a 2011

    Počet obyvatel 2001 Počet obyvatel 2011 Ekon. aktivních 2001 Ekon. aktivních 2011 Věřící 2001 Věřící 2011
  ČR 10,230.060 10,436.560 5,253.400 5,080.573 3,288.088 2,168.952
  Praha 1,169.106 1,268.796 635.105 644.643 286.567 239.438
  Středočeský 1,122.473 1,289. 211 584.628 639.851 262.441 184.674
  Jihočeský 625.267 628.336 320.546 307.130 216.757 130.847
  Plzeňský 550.688 570.401 285.674 278.674 133.526 86.161
  Karlovarský 304.343 295.595 162.347 139.871 62.494 37.932
  Ústecký 820.219 808.961 426.599 377.298 129.822 81.467
  Liberecký 428.184 432.439 225.154 208.512 78.818 55.721
  Královéhradecký 550.724 547.916 279.064 260.819 146.738 90.327
  Pardubický 508.281 511.627 255.709 246.779 162.695 100.990
  Vysočina 519.211 505.565 256.686 243.720 240.669 148.145
  Jihomoravský 1,127.718 1,163.508 568.315 572.019 492.323 333.995
  Zlínský 595.010 579.944 298.616 281.576 328.516 214.825
  Olomoucký 639.369 628.427 324.278 303.992 236.441 150.583
  Moravskoslezský 1,269.467 1,205.834 630.679 575.689 510.281 313.847

   

    Domy 2001 Domy 2011 Byty 2001 Byty 2011
  ČR 1,969.018 2,158.119 4,366.293 4,756.572
  Praha 88.200 99.949 551.243 587.832
  Středočeský 307.120 353.037 498.271 582.294
  Jihočeský 147.970 163.889 279.892 308.712
  Plzeňský 120.279 131.052 244.476 268.963
  Karlovarský 39.866 44.979 125.486 135.091
  Ústecký 124.567 135.999 358.491 377.133
  Liberecký 84.883 92.345 189.241 205.187
  Královéhradecký 128.770 137.051 241.699 259.995
  Pardubický 118.714 128.618 213.069 233.798
  Vysočina 129.165 136.766 212.687 230.025
  Jihomoravský 237.514 259.567 454.406 503.489
  Zlínský 133.402 141.852 231.247 252.396
  Olomoucký 126.825 137.345 257.457 279.323
  Moravskoslezský 181.743 195.670 508.628 532.334

donypan ( 21. března 2021 11:04 )

Tenhle policejní stát umí dávat jen pokuty.

Jirik-ta ( 21. března 2021 10:22 )

dík za info

Jirik-ta ( 21. března 2021 10:18 )

Pokuta to je základ jako vždy.

krapotkin ( 21. března 2021 10:08 )

Kdo mi čas strávený nad přiblblým dotazníkem, kde se ptají na vše, co už znají, zaplatí ?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa