Žena chovala 21 koček v bytě 2+1, muž nelegálně lva. Co všechno je týrání zvířat?

Autor: bud - 
17. 5. 2018
06:25

České úřady řeší stále více případů týrání zvířat. Lidé je chovají v nevhodných či dokonce zcela nelegálně postavených výbězích, případně si k chovu vůbec neseženou povolení. Úřady se ovšem v některých případech zdráhají adekvátně zasahovat. Třeba tehdy, když jedno zvíře napadne jiné a dokonce ho zabije.

Hned 21 koček chovala žena v bytě 2+1, aniž by jim věnovala dostatečnou pozornost. Jejich zdravotní stav byl bídný a kvůli nevhodným podmínkám značně trpěly. A trpěla také skupina koní na Olomoucku, protože byli v zabahněném výběhu, takže se nemohli dostatečně pohybovat. Koně navíc neměli přístup k pastvě a výběh nebyl zabezpečený, takže hrozilo, že je třeba srazí auto.

Oba tyto případy jsou považovány za týrání zvířat a počet takových případů v Česku roste. K tomuto zjištění dospěla kancelář ombudsmanky, která v této souvislosti zaznamenala rostoucí počet podnětů. „Problémy mnohdy pramení z podcenění podmínek chovu zvířat, jejich potřeb a projevů. Důsledkem může být ohrožení zvířat týráním a rovněž může docházet k ohrožení zdraví a majetku osob,“ uvedla mluvčí Iva Hrazdílková.

Lev nelegálně chovaný na zahradě

Výjimečné nejsou ani případy zcela nelegálního chovu zvířat. Například muž v obci na Vsetínsku choval v „načerno“ postaveném výběhu dospělého lva a lvíče. A to přesto, že na chov vůbec neměl povolení úřadů, takže nebylo jisté, jestli mu zajistí dostatečnou péči.

V tomto případě dokonce místní stavební úřad rozhodl o zákazu a zbourání nepovolené stavby. Ale k samotnému zbourání se úředníci nakonec nedostali. „Lev je dostatečně velkou překážkou k tomu, aby zbourání plotu bylo provedeno,“ uvedla už dříve mluvčí Městského úřadu Vsetín Adéla Kousalová v televizi Nova.

Za týrání je považováno také napadení či dokonce usmrcení jednoho zvířete jiným a také těchto případů přibývá. Problémem podle kanceláře ombudsmana je ale to, že ne vždy dokážou úřady adekvátně reagovat. Úřady potíže většinou situaci řeší jako správní přestupek za únik zvířete, ale ne jako přestupek týrání nebo utýrání zvířete.

Video Jen pro silné povahy: Týraný pejsek politý lepidlem bojoval o život. - Blesk TV
1080p 720p 480p 360p 240p

Pouze třetina úřadů by postihovala osobu za přestupek týrání nebo utýrání zvířete a jen zlomek úřadů by obvinil chovatele z usmrcení zvířete. Svůj postoj obvykle odůvodňují argumentem, že poranění nebo usmrcení napadeného zvířete je jen následkem přestupku nezajištění zvířete. Zvíře má podle tohoto názoru svébytný projev, který chovatel nemůže ovlivnit, pokud v danou chvíli nemá zvíře pod kontrolou,“ vysvětlila Hrazdílková.

Pes zakousl psa, úředníci to ignorovali

Upozornila třeba na případ ženy, která vedla po ulici na vodítku svého malého psa. Přiběhl velký pes, který utekl svému majiteli, malého psa napadl a usmrtil. Žena přivolala policii, ta věc postoupila obecnímu úřadu, který věc projednal jako přestupek neučinění opatření proti úniku zvířete. „Vlastním napadením a usmrcením zvířete se nezabýval,“ dodala Hrazdílková.

Ministerstvo zemědělství přitom už v roce 2010 dospělo k názoru, že jestliže zvíře uteče, napadne a poraní nebo usmrtí jiné zvíře, je třeba chovatele postihnout jak za správní delikt neučinění opatření proti úniku zvířete, tak za týrání nebo utýrání zvířete. Zejména obecní úřady však tento názor dosud tak úplně nesdílejí.

Video Muž vyhodil fenku z 9. patra paneláku. Děsivé týrání už vyšetřuje policie. - FTV Prima
360p

Doporučujeme
lanyilala ( 17. května 2018 07:04 )

Já teda nesnáším chov psů, jelikož páníčkové jsou v 90% hovada, ale pokud někdo zvířeti ublíží, jak je viděno dnes a denně, tak mu oplatit stejnou mincí.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa