Středa 23. června 2021
Svátek slaví Zdeňka, zítra Jan
Oblačno, bouřka 26°C

Apatyky dostaly pokuty za 8 milionů: Některé míchaly léky z prošlých surovin

Autor: ula - 
18. března 2017
06:50

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil výsledky kontrol lékáren za rok 2016. Z 877 akcí bylo uloženo 94 pravomocných rozhodnutí o pokutě za porušení povinností stanovených zákonem. Apatyky tak musí zaplatit téměř 8 milionů korun. Jedním z jejich prohřešků byla i příprava léčivých přípravků z prošlých surovin nebo ze surovin bez certifikátu. SÚKL připustil, že takový preparát by mohl mít v extrémních případech vliv na zdraví pacienta.

Nejvíce pokut pro lékárny v Brně

V roce 2016 provedl SÚKL celkem 877 inspekcí lékáren, z toho se 30 kontrol týkalo lékáren nemocničních. Z celkového počtu se ve 43 případech jednalo o cílené kontroly, tj. kontroly provedené na základě podnětů, které SÚKL obdržel k činnosti apatyk. „Dále bylo provedeno 99 kontrol zaměřených na dodržování zákona o cenách a pravidel cenové regulace u léčivých přípravků, ve 12 případech šlo o kontroly cílené. Samostatná kontrola zacházení s návykovými látkami a prekursory byla v roce 2016 provedena ve 468 lékárnách,“ uvedla mluvčí SÚKL Lucie Přinesdomová.

Nejvíce apatyk, celkem 141, bylo zkontrolováno v Praze, 137 v Brně a 120 v Ostravě, Českých Budějovicích a Hradci Králové. Nejvíce návrhů na pokutu (54) obdržely lékárny v Brně, 28 návrhů na pokutu mají apatyky v hlavním městě.

Podívejte se na extrémní případ lékárníka, který udělal z lékárny výrobnu pervitinu:

Video Z lékárny udělal olomoucký lékárník ráj výrobců pervitinu. - Pavel Ryšlink

Pozastavení přípravy léků

„Na základě skutečností zjištěných při provedených kontrolách bylo provozovatelům lékáren uloženo celkem 94 pravomocných rozhodnutí o pokutě za porušení povinností stanovených zákonem o léčivech v celkové výši 7 350 000 korun,“ doplňuje Přinesdomová.  V rámci kontrol zacházení s návykovými látkami bylo uloženo celkem 17 pravomocných rozhodnutí o pokutě v celkové výši 429 000 Kč.

V 11 případech byla pozastavena příprava léčivých přípravků, důvodem byly ve všech případech neověřené váhy. Konkrétně se to týkalo jedné lékárny v Hradci Králové, pěti lékáren v Brně a dvou v Ostravě. Zároveň se zjistilo, že některé apatyky připravovaly léčivé přípravky z prošlých surovin nebo ze surovin bez certifikátu.

Vadné váhy mohou ovlivnit kvalitu výrobku

Pokuty obdržely také některé lékárny za váhy bez platného metrologického ověření.

„Pokud by byl individuálně připravovaný léčivý přípravek (IPLP) v lékárně připraven na základě vážení surovin na neověřených vahách, mohlo by dojít k tomu, že by neobsahoval účinné a pomocné látky ve správném množství. Jelikož váhy bez ověření ve stanoveném intervalu mohou způsobit nepřesné vážení, může dojít k nesprávnému či nepřesnému navážení jednotlivých složek připravovaného léku, případně k nepřesnému navážení množství léku,“ vysvětluje mluvčí SÚKL a upozorňuje: „V extrémních případech by mohlo dojít k tomu, že by se nepřesné navážení složek přípravku promítlo do jeho jakosti, účinnosti či bezpečnosti oproti tomu, jak byl předepsán lékařský předpis.“

Kromě vah podléhají kontrole další přístroje, které v lékárnách slouží k přípravě léků a které mohou mít vliv na jejich kvalitu, jako např. sterilizátor nebo izolátor.

Reportáž o lécích s pochybnou licencí, které se objevily v Evropě:

Video Evropu zaplavily léky s pochybnou licencí! - tv JOJ

Prošlé suroviny mohou mít vliv na zdraví

„V případě, že je lék v lékárně připraven z prošlé suroviny, nelze za jakostní považovat již samotnou surovinu (léčivou nebo pomocnou látku), což ve svém důsledku vede k pochybnostem o jakosti, účinnosti a bezpečnosti připraveného léku. Jedním z důsledků používání takového léku může být negativní vliv na stav či zdraví pacienta,“ říká Přinesdomová.

Za tento prohřešek uložil SÚKL sankci ve výši sto tisíc korun. Celkem SÚKL loni zaznamenal 86 případů, kdy lékárna připravovala léky ze surovin s prošlou dobou použitelnosti, vydávala léky po době jejich použitelnosti nebo vydávala léky se závadou v jakosti, které byly předmětem stahování.

Suroviny musí mít certifikát

Suroviny používané při výrobě či přípravě léků musí svou kvalitou odpovídat požadavkům stanoveným lékopisem. Pokud surovina použitá pro přípravu léku nemá certifikát, není možné považovat její kvalitu za vyhovující daným požadavkům. „Chybějící certifikát může signalizovat, že látka není vůbec vyrobena v lékopisné kvalitě, a mohlo by se jednat o chemikálii obsahující nečistoty či příměsi nebezpečné pro pacienta. V případě, že součástí suroviny není platný certifikát, není možné ověřit, zda tato surovina splňuje všechny kvalitativní parametry,“ varuje mluvčí SÚKL.

Pokud máte podezření, že v lékárně, kterou navštěvujete, se s léky nezachází správně, můžete se obrátit právě na SÚKL.

A za co lékárny dále dostávaly pokuty? 

 • výdej léčivých přípravků bez lékařského předpisu nebo na neplatné lékařské předpisy a výdej neoprávněnými osobami,
 • uchovávání a výdej léčivých přípravků, které měly být staženy z oběhu nebo u nich skončila platnost registrace,
 • převody léčivých přípravků mezi lékárnami a nelegální vývoz léčivých přípravků do zahraničí,
 •  nedodržování podmínek uchovávání léčivých přípravků,
 •  závažné nedostatky v kusové evidenci příjmu a výdeje.

Nejčastější zjištěné závady při kontrolách:

 • výdej léčivých přípravků na neplatné recepty,
 • nedodržování podmínek uchovávání léčivých přípravků,
 • výdej léčivých přípravků neoprávněnou osobou,
 • nepřítomnost farmaceuta v lékárně,
 • příprava léčivých přípravků z prošlých surovin nebo ze surovin bez certifikátu,
 • volný výdej léčivých přípravků vázaných na recept 

zednik ( 18. března 2017 10:40 )

Pokuty za 8 milionů je naprosto směšná částka. Ty lékárny buď měli rovnou uzavřít, nebo je jmenovitě uvést i s adresou !

jura1 ( 18. března 2017 08:59 )

Vzít licenci a aktéry pozavírat, pokuty jim nic neříkají, o to víc si nakradou.

ma-o ( 18. března 2017 07:11 )

Lékárnám, které dělají léky z prošlých ingredienci, bych okamžitě vzal licenci.

Zobrazit celou diskusi
Další videa