Vzpruha pro rodiče samoživitele: Snazší oddlužení a úroky z dlužných alimentů

 • Autor: ula - 
  13. 2. 2017
  06:05

  Rok 2017 přináší několik legislativních změn, které ulehčí život zejména rodičům-samoživitelům. Kromě lepšího čerpání rodičovského příspěvku a spravedlivější výplaty sirotčího důchodu je čeká také snadnější dovolání se spravedlnosti, pokud jim partner dluží výživné na dítě. Změny zároveň pomohou rodičům v insolvenci. Přinášíme jejich podrobný přehled. U některých novinek chybí ale ještě definitivní souhlas politiků.

 • 1.Rodičovská i při návštěvě školky

  Zásadní pomoci se dostane všem samoživitelkám, které se po porodu chtějí co nejdříve vrátit do práce. Do letoška totiž nebylo možné, aby při pobírání rodičovské dítě chodilo do jeslí nebo do školky déle než na 46 hodin měsíčně. Toto omezení zákona však nyní mizí.


  „Dítě tedy bude moct navštěvovat neomezeně předškolní zařízení, aniž by to mělo na výplatu rodičovského příspěvku vliv. Podmínka sledování docházky dítěte do školky nebo jeslí bude úplně zrušena a při výplatě rodičovské se bude sledovat už jen řádná péče o dítě v rodině,“ uvádí Petr Sýkora, předseda Asociace neúplných rodin.

  Rodičovská i při návštěvě školkyRodičovská i při návštěvě školky | Shutterstock.com

 • 2.Rychlejší výběr rodičovské

  V roce 2017 půjde rodičovský příspěvek čerpat rychleji a jednodušeji. Změna pomůže především samoživitelkám z vyšších příjmových skupin. Horní hranicí měsíčního rodičovského příspěvku se nově stane výše peněžité pomoci v mateřství, na kterou měl rodič nárok (nanejvýše však 32 640 korun). Celá částka rodičovského příspěvku (tedy 220 000 Kč) bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti – u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství dokonce za pouhý půlrok.

   

  „Pravidla se naštěstí uvolní také pro matky, které si před otěhotněním neplatily nemocenské pojištění a spadaly tedy do nejpomalejší kategorie čerpání rodičovské. Nově budou moci čerpání regulovat podle potřeby s měsíčním stropem 7 600 korun. Zvládnou to tedy zhruba pod dva a půl roku,“ vysvětluje Sýkora.

  Rychlejší výběr rodičovskéRychlejší výběr rodičovské | Profimedia

 • 3.Dostupnější pomoc v případě problémů s výživným

  V České republice byl pro rodiče-samoživitele dlouhodobě problém získat kvalifikovanou pomoc v případě, kdy partner neplatil soudem přiřknuté výživné. Ke změně přispěl v loňském roce program asistované pomoci s výživným, který v ČR provozuje pod názvem VašeVýživné.cz nezisková Asociace neúplných rodin. Ten bude naštěstí pokračovat i v roce 2017 a své aktivity dokonce ještě rozšíří. V rámci informační kampaně se do něj totiž zapojí také úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení a policie.

   

  „Velkým cílem letošního roku je zajistit, aby se pomoc dostala opravdu ke všem, kteří ji potřebují. Program asistované pomoci zdarma pomáhá rodičům, kterým partner neplatí výživné, a pomáhá jim najít optimální řešení v jejich životní situaci. Zahájení spolupráce s českými úřady a policií považujeme za důležitý krok, který zvýší informovanost a sníží počet rodičů, kteří se při řešení problému zmítají v byrokratické spirále,“ zmiňuje Sýkora.

  Dostupnější pomoc v případě problémů s výživnýmDostupnější pomoc v případě problémů s výživným | Profimedia

 • 4.Úroky z dlužných alimentů

  V roce 2017 se očekává novela občanského zákoníku, která by měla rodičům poprvé jasně přiznat také úroky z dlužného výživného. Jedná se o velkou změnu – dosavadní soudní praxe totiž tento požadavek oprávněným nepřiznávala. Přestože není jasné, jak jednoduché bude tuto možnost u soudu nárokovat, rozhodně se jedná o velký krok vpřed v boji rodičů o práva sebe a svých dětí.

   

  „Předpokládáme, že úročení dlužného výživného odradí alespoň část dlužníků od vymlčování jejich povinnosti. Je otázkou, zda bude nutné úroky vymáhat až zpětně z dlužného výživného, či zda budou podmíněně přiznány již při stanovování povinnosti platit výživné, nicméně již nyní je zřejmé, že tato možnost poskytne velkému množství oprávněných silnější pozici pro vyjednávání s neplatícím partnerem,“ domnívá se Sýkora.

  Úroky z dlužných alimentůÚroky z dlužných alimentů | Profimedia

 • 5.Dostupnější sirotčí důchod

  Rozšířit by se měl okruh dětí, které dosáhnou na sirotčí důchod. Podle nových pravidel by ho měly mít možnost pobírat také nezaopatřené děti rodičů do 28 let, kteří si v posledních deseti letech platili sociální pojištění alespoň 12 měsíců anebo rodičů nad 38 let, kteří si platili odvody alespoň 24 měsíců.

   

  „Napraví se tak dlouhodobá situace, kdy byly v některých případech neúplné rodiny po úmrtí jednoho z rodičů bez sociální podpory. Dobře nastavená pravidla by měla zajistit, že na sirotčí důchod nyní dosáhne každý, komu na základě životní situace náleží. Z pohledu neúplných rodin zatížených ztrátou jednoho z rodičů to považuji za zásadní změnu letošního roku,“ zmiňuje Sýkora.

  Dostupnější sirotčí důchodDostupnější sirotčí důchod | Profimedia

 • 6.Vstřícnější oddlužení

  Novela insolvenčního zákona má za cíl zjednodušit práci insolvenčních soudů a více zapojit insolvenční správce. Zrušena je takzvaná automatická publicita všech návrhů, která často umožňovala využívat insolvenční návrhy pro šikanu adresáta návrhu.

   

  „Novela by měla pomoci všem samoživitelům, kteří se dostali například z důvodů neplacení výživného partnerem do dluhové spirály. Pokud bude schválena i druhá novela, bude zajištěno také dostupnější oddlužení pro ty, kteří by na něj za současných podmínek nedosáhli. Nově by mohl oddlužení využít každý bez ohledu na výši dluhů pod podmínkou, že tím nebude sledovat nepoctivý záměr,“ uzavírá Sýkora.

  Vstřícnější oddluženíVstřícnější oddlužení | Profimedia

MiladaK ( 16. dubna 2017 13:16 )

5 000 Kč za vypovězení smlouvy je obrana před bezohlednými samoživitelkami, které zneužívají nebohé advokáty: http://www.legalcom.cz/clanky/reakce-legalcom-advokatni-kancelar-s-r-o-na-clanek-%E2%80%9Ebyznys-s-a limenty%E2%80%9C-publikovany-dne-23-3-2017-v-casopise-faktor-s.htm Legalcom se ohrazuje, že ANR nedaroval 500.000 Kč, projektu VašeVýživné.cz se neúčastní, není jeho odborným garantem, ani neví, jak se na žádost o milionovou dotaci dostal: https://ufile.io/0c2b1 (funguje do 14.5.17) Šéf Legalcomu je poctivost sama, úplný svatouš: http://zpravy.idnes.cz/poslanec-tankoval-naftu-bez-placeni-ukazal-audit-na-letisti-v-hradci-1gp-/dom aci.aspx?c=A111113_220239_domaci_cem

MiladaK ( 25. března 2017 14:31 )

Dokončení viz níže MHMP, daroval asociaci dotaci 700.000 Kč: „Je to organizace, která se opravdu stará velmi nezištně, resp. zcela zdarma nabízí své služby ...“ ( http://www.praha.eu/public/24/5e/5e/2276239_699431_zhmp160915.pdf ) „Nezištně a zdarma“ v praxi: „4.3. Pro případ, že klient tuto smlouvu advokátovi vypoví, odmítne pokračovat ... či si zvolí jiného advokáta, ... zavazuje se zaplatit ... odměnu ve výši dle Advokátního tarifu, minimálně však ve výši 5.000,-Kč.“ ( http://docplayer.cz/30284382-Smlouva-o-poskytovani-pravnich-sluzeb.html ) „VašeVýživné rozděluje částečně vymožené peníze tak, že z poloviny se uspokojí vaše pohledávka a druhá půlka jde na náklady vymáhání.“ ( http://www.mesec.cz/clanky/jak-vymahat-vyzivne-aby-vas-to-nestalo-zadne-penize/ )

MiladaK ( 25. března 2017 14:22 )

Co je ta Asociace neúplných rodin, které zde děláte reklamu? Spolek o třech členech: http://clenove.avpo.cz/katalog_detail/1142/asociace-neuplnych-rodin-z-s-/ Asociace je sice nezisková, ale provádí nábor pohledávek pro vysoce ziskovou advokátní kancelář Legalcom Pavla Staňka (ODS), která se na projektu VašeVýživné.cz podílí. Informační kampaň (letáky na ÚP a ČSSZ) pro ně provádí za veřejné peníze MPSV. Sýkorova asistovaná pomoc znamená, že rodič je poslán za advokátem z Legalcomu. Sýkora je předseda protežovaného spolku, který se do médií dostává díky ministryni Marksové. Ta přes ně komunikuje se Sýkorou a oba předstírají, že ANR má nějaký mandát hovořit za všechny samoživitele nebo rodiny. Marksová „veřejností“ potřebuje podpořit např. zákon o náhradním výživném: „Neplacení výživného ze strany povinného rodiče je podle policejních statistik (za rok 2015) druhým nejčastějším trestným činem v České republice. Podle těchto údajů nerespektuje vyživovací povinnost zhruba 40 % rodičů! Podle Asociace neúplných rodin dosahuje výše celorepublikového dluhu na výživném téměř 16 miliard korun. V průměru se jedná o 80 tisíc korun na dítě. Průměrná délka vymáhání dluhu exekutorem je pak dva roky...“ ( Z důvodové zprávy k návrhu zákona zákona o náhradním výživném: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=126061 ) Asenová, tehdy jediný aktivní člen a předsedkyně ANR, byla placená poradkyně MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/29535 Marksová si tak penězi MPSV platila podporu svého zákona. Za to poskytla projektu ANR záštitu MPSV: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29593/c.j._MPSV_2017-33069_zastita_MPSV_nad_projektem_VaseVyzivne.cz .pdf „MPSV podle Marksové plánuje výrobu tematických letáků, které by se rozdávaly především na úřadech práce...“ ( https://www.novinky.cz/domaci/419672-neplatici-dluzi-13-miliard-na-alimentech-urady-nevedi-jak-na-to .html ) MHMP daroval asociaci dotaci 700.000 Kč: „Je to organizace, která se opravdu stará velmi nezištně, resp. zcela zdarma nabízí své slu

zednik ( 13. února 2017 10:49 )

A ty další novoty ani nekomentuji. Prostě ti kdo poctivě pracují budou vše živit a vše platit za zákonem zlegalizované flákače.

zednik ( 13. února 2017 10:37 )

Takže se vracíme k modelu Husákových dětí - ty nebožáci taky chodili do jeslí a školek, což se zamítlo a zrušilo.Aby děti nestrádali u cizích tet. Rozdíl je jen v těch penězích letech. Děti budou dál chodit do jeslí a maminka dostane čtvrt melounu a 4 roky volna..

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud