Do kroužků chtějí chodit i chudé děti. Co všechno jim kromě peněz brání?

Autor: Daniela Soukalová - 
26. 6. 2016
20:45

Nejsou to jen chybějící finance, co brání dětem ze sociálně vyloučených lokalit a sociálně slabých rodin navštěvovat volnočasové kroužky. Podle odborníků jsou za tím i neviditelné bariéry domů dětí a mládeže nebo nepříjemná atmosféra vůči těmto dětem. Seminář o problematice uspořádala pro více než 85 manažerů a manažerek akčních skupin z celé republiky Agentura pro sociální začleňování.

Nedostatečnost dalšího vzdělávání je prý jedním ze specifických problémů, který trápí rodiny ohrožené sociálním vyloučením.

„Pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit představuje neformální a zájmové vzdělávání významný prvek v oblasti rozvoje jejich osobnosti, naplňování jejich volného času a důležité opatření sociálního začleňování na místní úrovni,“ shodly se Zdeňka Mašková z odboru pro mládež ministerstva školství i zástupkyně ředitele Agentury pro sociální začleňování Radka Soukupová. 

Seminář se věnoval i představení prioritních oblastí Koncepce rozvoje mládeže 2014–2020 včetně příkladů dobré praxe v této oblasti a možností podpory.

Agentura pro sociální začleňování pak s místními akčními skupinami Královská stezka a Broumovsko ukázaly způsoby zapojování dětí z vyloučených lokalit a sociálně slabých rodin do tvorby místních akčních plánů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání.

Neviditelné bariéry domů dětí a mládeže

„Zkušenosti obou místních akčních skupin potvrzují nutnost úzké spolupráce mezi nízkoprahovými sociálními službami, které mají tyto děti nakontaktované, a tradičními organizacemi, které pracují s mládeží, ale pro tuto cílovou skupinu je jejich nabídka příliš vysokoprahová,“ shrnul expert Agentury pro spolupráci s kraji a místními akčními skupinami Petr Čáp.  

Přitom tyto děti není možné oslovit ke spolupráci skrze střediska volného času a domy dětí a mládeže z důvodu, že tyto organizace prý mají nastavené celé řady malých a neviditelných bariér, kvůli nimž tyto děti taková zařízení nenavštěvují. Aby se k nim dostaly, musí se spojit se sociálními službami, které je už mají nakontaktované.

Nejvíce láká moderní technologie nebo péče o zvířata

„S dětmi se pak hovoří ve skupinové diskusi a ptá se jich na to, jaké kroužky by si přály navštěvovat, co ve městě chybí a jaké překážky jsou v běžných kroužcích,“ upřesnil pro Blesk.cz Čáp. Cílem úspěchu a následných aktivit by pak podle něj měla být spolupráce těchto organizací.  

Agentura nabízí jednoduchý postup zapojení dětí ze sociálně vyloučených lokalit do tvorby takzvaného místního akčního plánu, který je vyzkoušený, je možné ho tak šířit dál.

„Navzdory zaběhlé představě, že tyto děti nemají o žádné kroužky zájem, participativní průzkumy ukazují zcela opak. Děti projevily zájem o řemeslné kroužky, technické kroužky, výtvarné, hudební, dramatické, sportovní, zoo kroužky a turistické kroužky,“ dodal Čáp s tím, že vůbec největší zájem mají o práce se zvířaty, moderní technologie a moderní tanec.

Smrt Karla Gotta

Parte Děti Karla Gota Záznam zádušní mše O životě Karla Gotta Dědictví Bertramka

Hrob

Zemřel Karel Gott, držitel čtyř desítek Zlatých slavíků. Sledujeme, co se děje po veřejném rozloučení a pohřbu nejznámějšího českého zpěváka

Další videa