Kristus i nezletilé prostitutky. Papež a 20 tisíc poutníků se modlili za trpící

Autor: ČTK, kal - 
19. 4. 2019
23:25

Papež František u římského Kolosea zhlédl procesí křížové cesty, kterým si věřící každoročně na Velký pátek připomínají události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Symbolickou cestu se 14 zastaveními spolu s ním sledovalo na 20 tisíc poutníků, kteří si vyslechli i úvodní meditaci řádové sestry Eugenie Bonettiové. Ta mluvila o utrpení migrantek a dalších zranitelných žen, které jsou nuceny k prostituci.

Na začátek křížové cesty ve 21:15 českého času čekali lidé v centru Říma dlouhé hodiny. Papež jako obvykle procesí přihlížel z pódia na blízkém Palatinu. Osobně pak pronesl krátkou závěrečnou modlitbu a vyzval věřící, aby si všímali „všech křížů světa“, tedy utrpení, které musejí snášet osamělí, zranitelní či zneužívaní lidé.

Řádová sestra Bonettiová je předsedkyní sdružení Slaves no more, které bojuje proti obchodu s lidmi. Ve svém vystoupení upozornila na to, že ještě dnes existují lidé, kteří musí strpět symbolické ukřižování, aby se na nich ostatní mohli obohatit. Konkrétně hovořila například o nezletilých migrantkách, které jsou nuceny si vydělávat prostitucí, nebo o dětské práci.

Křížová cesta, někdy nazývaná kalvárie, je symbolická cesta připomínající události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Obsahuje 14 tradičních zastavení, která začínají odsouzením Ježíše k smrti, pokračují přes jeho ukřižování a končí uložením jeho těla do hrobu. Obřadem v Koloseu ji katolická církev připomíná od 18. století, kdy poprvé procesí nosilo kříž mezi jednotlivými zastaveními v antickém amfiteátru. Novodobou tradici velkopátečních pobožností pak zahájil papež Pavel VI. v roce 1965.

Křížová cesta je nejdelší velikonoční liturgií, trvá téměř tři hodiny. Po ní následuje Bílá sobota, která je pro křesťany dnem rozjímání a smutku. V sobotu večer papež ve svatopetrském chrámu povede velikonoční vigilii, při níž si křesťané připomínají noc, kdy podle tradice Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Vyvrcholením Velikonoc pak bude nedělní oslava zmrtvýchvstání s papežovým poselstvím Městu a světu (Urbi eu orbi).


1080p 720p 360p
Další videa