Unikátní „slaný“ filtr v roušce zabíjí viry: Vyrobte si ho doma, je to snadné!

Autor: Václav Suchan - 
27. dubna 2020
05:30

Moudro z klasické pohádky praví: Sůl nad zlato! K obdobnému závěru dospěl i profesor Hyo-Jick Choi z Albertské univerzity v Kanadě. Při výzkumu totiž zjistil, že právě sůl dokáže ve filtrech zničit nebezpečné viry. Docent Stanislav Polzer to rozpracoval do konkrétního postupu domácí »výroby« zabijáka virů!

Působíte na VŠB-TU Ostrava, na Katedře aplikované mechaniky Fakulty strojní. Výroba filtrů do roušek je určitě mimo váš obor, takže předpokládám, že návod na výrobu solných roušek není založen na vašem vlastním výzkumu.

„Přesně tak. Nejedná se o můj výzkum, já jen analyzoval dostupnou studii a sestavil z ní praktický návod. Nic více. Můj výzkum v dnešních dnech se zaměřuje na vývoj silikonového těsnění respirátorů a roušek.“

Co vás inspirovalo, že jste se něco takového pokusil v literatuře najít, nedostupnost těchto ochranných prostředků?

„Ano, hlavně kritický nedostatek vhodných ochranných prostředků mezi lidmi, zejména těch v první linii, a pak také narůstající počet nakaženého zdravotnického personálu na infekčních odděleních, kde nepředpokládám, že by pracovali lidé, kteří nemají nacvičené postupy na to, aby sami sebe nenakazili při převlékání. Videa těchto zdravotníků, kteří museli u nakažených fungovat jen v rouškách, mne přiměla hledat na internetu, zda už neexistuje dostupná antivirová ochrana.“

Kdy jste inovativní studii o eliminaci virů solí profesora Hyo-Jick Choie z Albertské univerzity v Kanadě objevil a proč vás tak zaujala?

„Paradoxně objevila ona mě asi před čtyřmi týdny, protože ji sdílel někdo ve skupině Skeptiků na facebooku a bez většího ohlasu. Několikrát jsem ji přečetl a byl jsem jí nadšen, protože to bylo něco, co si může udělat každý doma, a nemusí čekat na dodávky ať už od vlády, nebo ze zahraničí. Ale byl jsem, a stále jsem, si vědom, že to není můj obor, tak jsem to zkoušel jenom na sobě a čekal, zda to začne propagovat někdo povolanější. A protože se k tomu nikdo neměl a počty nakažených nepříjemně stoupaly, tak jsem se rozhodl, že riziko, že v tom mám někde chybu, je menší než riziko, že bych nesdílel návod, který má potenciál značně omezit šíření viru.“

Někdo se možná může na »filtr s vrstvou NaCl« dívat s nedůvěrou, jak jste studii vnímal vy? Není to podle vás esoterika ani šarlatánství? Vypadá to geniálně jednoduše!

„Esoterika ani šarlatánství to v žádném případě není. To lze říci bezpečně díky kvalitě časopisu Scientific Reports, ve kterém to bylo publikováno. Ten patří do nejlepší čtvrtiny ve svém oboru. To samozřejmě neznamená, že v tom výzkumu nemůže být chyba, ale kvalitní oponentní řízení zajišťuje, že nejsou publikovány nesmysly, které nejsou vědecky podložené. Geniálně jednoduché to bezesporu je, což slouží autorům ke cti.“

V původní studii nebyl návod na domácí výrobu filtru, to je vaše dílo, když to řeknu s nadsázkou?

„Ano, domácí výroba filtrů není příliš vědecká, takže tím se daná studie nezabývala. A to zpracování je do značné míry, ale ne výlučně, moje práce. Například v první verzi návodu byla chyba, kterou mi odhalil kamarád chemik, další uživatelé pak postup dále připomínkovali, takže jej kontinuálně upravujeme, aby byl srozumitelný a zároveň co nejbližší dané studii, která jediná poskytuje data o účinnosti. Čeští lidé jsou v dobrém slova smyslu velmi vynalézaví a zásobují mne spoustou podnětů, jak by se dal ten postup upravit a zjednodušit. I když s nimi v mnohém souhlasím, tak tímto směrem návod neupravuji, protože pokud se tento návod opírá o jednu studii (což je velmi málo, stále čekáme, komu se povede výsledky zopakovat), tak změněný postup už by nebyl ověřen vůbec nijak. A je nutné být opatrný, protože koneckonců jde o naše vlastní zdraví.“

Kolem této studie jsou určitě nezodpovězené otázky, a je proto nutný další výzkum. Které otázky například?

„Nejzásadnější problém je, že nemáme potvrzení těchto výsledků jinou skupinou vědců. Existují jiné články, které fyzikální princip potvrzují, ale chybí jiná data o efektivitě té filtrace. To nutně neznamená, že je tady něco špatně, ale bylo by velmi uklidňující zjistit, že i jiné skupině vědců se podařilo dosáhnout stejných výsledků. Druhou zásadní nezodpovězenou otázkou je propustnost takového filtru pro vzduch. Když to řeknu jednoduše, krystaly soli zalepí značnou část otvorů ve tkanině. To sice zvýší počet všech částic, které neprojdou filtrem, tedy nejen virů, ale i molekul vzduchu. A o to hůře se pak bude uživateli dýchat, nebo, a to je horší, tím více zcela nefiltrovaného vzduchu nasaje z boku kolem filtru. Proto jsem ve svém návodu upozorňoval, že to rozhodně není samospásné řešení.“ 

Můžete laikům vysvětlit, proč a jak vlastně takto jednoduchý filtr s NaCl tak dobře funguje a zabíjí viry?

„Jednak je sůl velmi hydrofilní a nasává tedy vodu z okolí, což všichni znají. Tím pádem, když se dostane kapénka s viry na krystal soli, tak nezůstane kulatou kapkou, ale extrémně se roztáhne. To si opět každý může vyzkoušet. Když vezmete látku z jednorázové roušky a kápnete na ni vodu, tak tam zůstane kapka. Když totéž uděláte na tom filtru, tak kapka vizuálně zmizí, protože se roztáhla do obrovské plochy. Tím roztažením kapénka zásadně zvětší svůj povrch, a proto se odpaří mnohem rychleji, než kdyby zůstala kulatou. Tím dojde k rychlému vysušení viru a jeho inaktivaci. Druhým efektem je, že se do kapénky rozpustilo velké množství soli při odpařování vody. Znovu vznikají krystalky soli, které jsou schopné dokonce mechanicky poškodit obal viru a tím také snížit jeho infekčnost.“

V čem je největší výhoda tohoto filtru?

„Podle mého soudu v tom, že podstatně snižuje riziko nákazy pro nositele a funguje to po velmi dlouhou dobu. Prakticky se to dá nosit celý den.“

Opravdu je filtrace virů tímto způsobem cca 40 až 70 procent ještě po 24 hodinách, přičemž na začátku byla 85 procent?

„K těmto číslům je třeba být opatrný ze dvou důvodů. Jednak nebyla nezávisle ověřena jinou laboratoří a jednak, jak už jsem řekl, filtrace sama o sobě nestačí, my potřebujeme zároveň, aby filtr byl propustný pro vzduch, jinak nasáváme nefiltrovaný vzduch bokem mimo filtr. To bohužel nebylo testováno a prakticky to testují lidé sami na sobě až nyní, když mi posílají zpětnou vazbu, jak dobře, nebo špatně se jim v tom dýchá.“

A je to tak, že ani proniklé viry chřipky nebyly již schopné vyvolat nemoc? A přímo na filtru je podle studie do pěti minut zabito 99,9 procenta virů a do hodiny všechny?

„To je na dané studii také strašně zajímavé. Vypadá to, že i krátkodobý kontakt viru s daným filtrem způsobí změny v jeho struktuře a on pak již není schopen průniku do buňky a tím pádem nevyvolá nemoc. To, že dochází k dramatické eliminaci virů na filtru, je dáno vysušováním kapének. Ta čísla vypadají opravdu úžasně, proto jsem také dospěl k závěru, že to stojí za to vyzkoušet hned i v praxi, ale každopádně si velmi oddechnu, až to potvrdí i jiná laboratoř.“

Snižuje se tak riziko přenosu sekundární cestou, kdy si sáhnete na kontaminovanou roušku a pak přenesete vir na jiný předmět? 

„Ano, ale jen v případě, že máte vnější vrstvu roušky dostatečně řídkou. Jinak totiž budou viry zachycené už na neošetřené vnější vrstvě místo na filtru. A to samozřejmě nechceme, protože tam podle posledních studií vydrží až několik dnů.“

Opravdu je takto zhotovený filtr odolný vůči virům celý den? Nesnižuje jeho účinnost vlhkost?

„Funguje to, dokud je na filtru dostatečné množství soli. Bohužel bylo otestováno jen to, že při 70% vlhkosti v 37 °C po jednom dni ještě poloviční množství roztoku na filtru zajistí, že prošlé viry stále nejsou schopné vyvolat nemoc. Já bych to tedy raději každý den měnil. I tak je to zásadní pokrok oproti jednorázovým rouškám, které vydrží cca 20 minut.“

Předpokládám, že k dokonalému zachycení virů by musela rouška dokonale přiléhat na tvář, což asi není možné v domácích podmínkách zajistit…

„Těsnění roušek a respirátorů je samozřejmě kritický problém. Proto také lidé, kteří pracují se smrtelnými viry, nemají takovéto pomůcky, ale kompletní uzavřené obleky, ve kterých je udržován přetlak, aby se opravdu dovnitř nedostalo nic. K tomu se ale samozřejmě kromě vojáků nikdo nedostane.“

V úvodu jste už zmínil, že právě pracujete na takovém zadání…

„Ano, my nyní pracujeme na silikonovém těsnění, které by mělo dokázat utěsnit respirátory. U těch je totiž nutné vědět, že jejich účinnost značně snižuje vzduch, který pronikne bokem kolem respirátoru. Ve výsledku jsou tak respirátory schopné snížit koncentrace nebezpečných látek dost na to, abyste neonemocněl cestou na nákup, ale ne dost, aby Vás to ochránilo při dlouhodobém pobytu s nakaženým.“

Zmiňovaná kanadská studie je z roku 2017 a »nepracovala« samozřejmě s nynějším SARS- -CoV-2 koronavirem, ale jinými kmeny, je podle vás velká pravděpodobnost, že to funguje i na nynější koronavirus, způsobující COVID-19?

Daná studie pracovala s dvěma kmeny virů chřipky a na oba to fungovalo stejně dobře. Za normálních okolností by bylo rozumné počkat, až bude účinnost potvrzena i proti tomuto viru, ale nynější mimořádná situace vyžaduje improvizaci. Lékaři nyní také zkoušejí v nouzi léky, které mají nějakou šanci pomoci, přestože jsou navrženy proti zcela jiným chorobám. Např. veřejnosti asi známý experimentální lék Remdesivir je navržen k léčbě lidí, kteří onemocněli virem ebola a dnes se experimentálně podává pacientům s COVID-19. Zde víme, že to funguje proti virům chřipky a známe princip, který je fyzikální, takže je velká šance, že to bude fungovat i proti SARS-coV-2. Proto si myslím, že stojí za to tento filtr nyní zkoušet v praxi.“

Případné aktualizace a zkušenosti s využitím tohoto filtru aktualizujete na internetu, kde to čtenáři najdou?

„Moje kamarádka spravuje webové stránky: https://www.rouskyprovsechny.cz/filtry.html, kde upravujeme návod podle došlých připomínek.“

JAK SI DOMA VYROBIT SOLNÝ FILTR? ZVLÁDNETE TO V KUCHYNI!

junkiexl ( 27. dubna 2020 13:53 )

Toto jsou nebezpecne clanky. Na to, aby se zjistilo, zda tento filtr funguje je potreba dlouhodobych vyzkumu a intenzivniho testovani. To se u tohoto filtru nestalo. Lidem, co si tento filtr vyrobi to dava falesny a nicim nepodlozeny pocit ochrany pred virem potazmo bezpeci. A od kdy se sterilizuje prelitim varici vodou a naslednym 30 minutovym macenim? Co to je za nesmysl?

zanyn ( 27. dubna 2020 11:43 )

To jsou zase "vědecké novinky" Ocet se solí byl dávno dezinfekčním a čisticím prostředkam našich dědů a babiček. A o té kořenářské zásobě ani nemluvě. A dnes se z toho dělá slavná věda. A pochopitelně hned s kšeftaři a zisky. Co dřív někdo nasbíral zadarmo, dnes aby draze kupoval, či riskoval že ho skásne nějakej "majitel realit" Inu NOVÁ DOBA.....

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud