Středa 24. dubna 2024
Svátek slaví Jiří, zítra Marek
Zataženo, déšť 7°C
Nejčtenější
na Blesk.cz

Lékař prezidentů Zavoral pro Blesk: Jak to bylo s hospitalizací Zemana?!

Autor: David Polák - 
26. dubna 2023
05:00

Jako jediný byl ošetřujícím lékařem třech českých prezidentů. Řeč je o řediteli Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miroslavu Zavoralovi (69). Ten poskytl Blesku exkluzivní rozhovor a rozpovídal se, jaké to je šéfovat špitálu dlouhých 13 let i jak to bylo s hospitalizací Miloše Zemana (78) před dvěma lety.

Letos v červenci už to bude 13 let, co jste byl jmenován ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Je to poměrně dlouhá doba, předpokládal jste, že ve funkci vydržíte tak dlouho?

„Nepřemýšlel jsem primárně nad tím, jak dlouho bych měl být ředitelem. Pravdou ale je, že jsem předpokládal působení kratší. Nicméně přemýšlel jsem zejména nad tím, kam chci nemocnici vést, co chci pro nemocnici a její pacienty udělat.“

Řekl jste si za tu dobu někdy: „Končím, toto nemám zapotřebí“ nebo „Vydržím ještě rok a pak půjdu“?

„V průběhu let napadnou různé myšlenky, včetně té – to nemám zapotřebí, ale jsem typ člověka, který neodchází od započaté práce, a některé projekty jsou na řadu let. Jen si představte, že například od záměru vybudovat v ÚVN špičkově vybavený Ústav radiační terapie uplynulo téměř deset let, a to ještě stále nejsme u konce, byť už za více než rok od zahájení provozu léčili v Ústavu již stovky onkologických pacientů s využitím CyberKnife. Stále však ještě nejsme v cíli, pracujeme na rozvoji tohoto pracoviště a na jeho vybavení dalším sofistikovaným přístrojem, v České republice naprosto ojedinělým.“

Každý projekt je velkým bojem

Při svém nástupu do vedení špitálu jste určitě měl nějaké plány a vize. Co jste měl na svém ředitelském seznamu změn a co z něho se vám podařilo prosadit?

„Když jsem se v roce 2010 ujal vedení nemocnice, ocitla se naše země, obdobně jako nyní, v hospodářské krizi. Nezastíral jsem, že jsem srozuměn s tím, že je před námi v dané ekonomické situaci řada nepříjemných kroků. Nastupoval jsem ale s cílem a pevným přesvědčením, že si Ústřední vojenská nemocnice i přes ekonomickou krizi udrží vysoký kredit mezi pacienty i odbornou veřejností. Nemocnici jsem dobře znal, v době, kdy jsem se přihlásil do výběrového řízení na post ředitele, jsem byl přednostou Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN a taktéž náměstek pro vědu a výzkum. Plánované změny, a především projekty rozvoje, směřovaly k zoficiálnění statutu fakultní nemocnice, což se v únoru 2012, kdy se ÚVN stala fakultní vojenskou nemocnicí, podařilo. V průběhu uplynulých let vzniklo v ÚVN pět klinik, podařilo se naplnit záměr, aby nemocnice měla opět vlastní laboratoře: provoz Centrálních laboratoří ÚVN jsme zahajovali před deseti lety za přítomnosti tehdejšího náčelníka Generálního štábu AČR generála Petra Pavla. Dařilo se taktéž vybudovat i rozvíjet nová superspecializovaná pracoviště, jako jsou Ústav klinických neurooborů, Ústav gastrointestinální onkologie, nebo již zmiňovaný Ústav radiační terapie. Za posledních deset let jsme většinu pracovišť vybavili novým moderním přístrojovým zařízením, zrekonstruovali jsme budovu B, kde sídlí Domov Vlčí mák pečující o válečné veterány, či postavili novou budovu pro patologii a Vojenský ústav soudního lékařství.“

Je naopak něco, co víte, že nemocnice strašně moc potřebuje, ale nejde to za ta dlouhá léta prosadit?

„On je vlastně každý velký projekt zároveň velkým bojem. Za úspěšně dokončeným projektem je nesčetně jednání, obhajování záměru, výběrová řízení na dodavatele, hledání a získání finančních zdrojů. Jsou i projekty, které se nedaří podle našich představ. Dlouhodobě například řešíme parkování v nemocnici, což je obecný problém, nikoliv pouze naší nemocnice. Rozhodli jsme se pro řešení výstavbou parkovacího domu. Zde bych chtěl ocenit spolupráci s městskou částí pro Prahu 6, která nám vyšla vstříc poskytnutím parkovacích míst do doby, než bude parkovací dům dostaven.“

ÚVN je jedna z mála nemocnic v republice, kterou zřizuje přímo ministerstvo obrany. Jakou to podle vás má výhodu oproti zařízením, které zřizuje rezort zdravotnictví? Je to například, že dostanete více peněz?

„Namísto srovnání mohu uvést, že se ÚVN jako příspěvková organizace Ministerstva obrany ČR těší trvalé podpoře v oblasti rozvoje a modernizace nemocnice, zájmu o rozvoj a špičkové vybavení pracovišť. Díky této podpoře je možné zajistit pacientům z řad armády i civilním komplexní zdravotní péči, včetně superspecializované. Velmi cenná je pro nás stabilita a organizovanost ministerstva, což umožňuje uskutečňovat projekty dlouhodobého charakteru.“

A má to vůbec nějakou nevýhodu?

„Nejsou výhody, nebo nevýhody, prostě jsou v některých případech jiné postupy. O něco komplikovanější je například získávání dotací vypsaných ministerstvem zdravotnictví, neboť musíme o dotace žádat prostřednictvím našeho zřizovatele, ale to jsou řešitelné záležitosti.“

Funkce jste se ujal v červenci 2010, za tu dobu se vystřídalo v čele rezortu obrany devět ministrů. Jak vnímáte, že se vám tak měnili nadřízení a projevovalo se to nějak na fungování ÚVN, kdo zrovna vládl obraně?

„Nemocnice je trvale stabilní, vykonává činnosti stanovené zřizovací listinou a statutem ÚVN. Je však potřeba zdůraznit, že bez podpory ministrů, ministryň a dalších vrcholných představitelů ministerstva včetně náčelníků generálního štábu, by se nemocnice nerozvíjela v takové míře, jako dosud. Osobně si vážím toho, že během mého působení projevovali o ÚVN všichni výše uvedení zájem, podporovali a podporují její projekty rozvoje, přistupovali a přistupují k ÚVN velmi korektně, s uvědoměním si významu naší nemocnice nejen pro ministerstvo i jeho personál, ale taktéž pro obyvatele Prahy, respektive České republiky.“

Nejlepší špitál v republice?

O střešovické nemocnici se říká, že to je ten nejlepší špitál v republice. Vnímáte to také tak? A těší vás, že se to říká?

„Samozřejmě nás těší, že pacienti vysoce hodnotí kvalitu péče a bezpečí v naší nemocnici a že ji staví v hodnocení mezi přední zdravotnická zařízení v České republice. Ale osobně nemám rád superlativy, jsou zavádějící. Vážíme si uznání, důvěry, děkovných dopisů a projevené spokojenosti. Na druhé straně je vnímání našeho postavení na špici zdravotnických zařízení zavazující. Navozuje totiž velká očekávání, která však mohou být v některých případech nereálná. I moderní medicína má nepřekročitelné limity.“

Jaké z vašich oddělení (lékařské služby) jsou pacienty nejvíce využívány?

„ÚVN poskytuje komplexní péči, vyjma porodnictví, pediatrie, kardiochirurgie a léčby popálenin. Všechna pracoviště mají vysoký kredit a jsou pacienty vyhledávána. ÚVN je všeobecně proslulá svou neurochirurgií a neuroonkologií, léčbou gastrointestinálních a gastroonkologických onemocnění, intenzivní péčí či robotickými výkony – a tak bych mohl pokračovat až k uznávanému poskytování následné, dlouhodobé, nebo paliativní péče.“

Součástí ÚVN je i Domov Vlčí mák, což je zařízení určené pro válečné veterány. Lze říci o kolik veteránů se aktuálně staráte?

„V Domově Vlčí mák pečujeme nejen o válečné veterány, ale taktéž o jejich životní partnery, a dále o klienty se statusem politický vězeň. O tom, že jim péče v ÚVN svědčí, hovoří i jejich vysoký průměrný věk – 93 let. Nejstarší obyvatelce bylo v lednu 103 let. Je v dobré kondici, dokonce když jsme jí byli přát k narozeninám, se podivila: „To už mi je vážně 103? To to letí…“

Jsou jeho pacienty spíše novodobí váleční veteráni, nebo ještě někteří z druhé světové či leží tam případně někdo z ruské války na Ukrajině?

„Stále v Domově Vlčí mák převažuje péče o druhoválečné veterány, ale taktéž jsou zde i novodobí váleční veteráni.“

Zemanův osobní lékař

Vaše nemocnice a vy sám jste se více do povědomí lidí dostal spíše jako ošetřující lékař prezidenta Miloše Zemana. Jste stále jeho ošetřujícím lékařem?

„Miloš Zeman byl

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na 9 webech.

Video se připravuje ...
Další videa