Havlová, sudetští Němci a uprchlická demonstrace: Otec vlasti oslavil 700 let

Autor: simao - 
14. května 2016
15:25

V sobotu je to přesně na den 700 let, kdy se narodil Karel IV., Otec vlasti a největší Čech. K uctění tohoto výročí pozval prezident Miloš Zeman na Hrad evropské monarchy, byť se jich většina omluvila. Hlavním bodem se stala mše v katedrále sv. Víta. Karlův narozeninový den je však možné oslavit i na řadě jiných míst a během nejrůznějších akcí. Svůj způsob oslavy zvolili okamurovci a na Václavské náměstí svolali protiuprchlickou demonstraci.

700 let od narození Karla IV.
Filtr:
Vše Důležité Foto Video Sociální sítě Refresh
Datum:
14. 5. 2016
16:53
14. 5. 2016

Václavské náměstí se pomalu vylidnilo, demonstrující se začali rozcházet. Stejně tak ke svému vrcholu dospěla většina dnešních akcí na počest Karla IV. I my se tak s Vámi pro dnešek loučíme a děkujeme za pozornost. 

16:35
14. 5. 2016

Výročí Karla IV. přilákalo na Karlštejn davy lidí i dva premiéry: Předsedu vlády Bohuslava Sobotku a bavorského premiéra Horsta Seehofera, který je v Česku na návštěvě.

16:20
14. 5. 2016

Na akci odpůrců migrace byly i policejní hlídky připravené k zásahu. 

16:13
14. 5. 2016

Na demonstraci vystoupila i britská europoslankyně Janice Atkinson. Podle ní je to jako v roce 1968, kdy lidé demonstrovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy v Československu.

 
16:01
14. 5. 2016

Na karlovarské Mlýnské kolonádě byla 14. května odhalena čtyřmetrová písková socha Karla IV.

 
15:58
14. 5. 2016

Okamura ve svém asi desetiminutovém proslovu velebil českého krále a císaře Karla IV.

15:21
14. 5. 2016

Narozeniny Otce vlasti slavili v Česku různě. Někde sázeli na jeho počest stromy. V prostorách bývalé tvrze v karlovarské oboře svatý Linhart byl v sobotu zasazen dub. "My jsme dlouhou pátrali, který strom by nejlépe náležel tomu období, kdy zde byl Karel IV.," uvedl karlovarský primátor Petr Kulhánek (KOA). Nakonec se shodli právě na dlouhověkém dubu, který vysadili za slavnostních fanfár, salv, ale i odlehčeného divadelního představení.

 
15:00
14. 5. 2016

Na Václavském náměstí v Praze se sešlo – již téměř tradičně – několik stovek lidí na demonstraci strany Svoboda a přímá demokracie. Odmítli příchod uprchlíků a kritizují EU. Zvolili si k tomu den narozenin Karla IV.

 
14:57
14. 5. 2016

Obřad v chrámu svatého Víta udělal dojem i na švýcarského velvyslance. 

 
14:40
14. 5. 2016

Na sjezdu sudetských Němců v Norimberku se předávala i Evropská cena Karla IV. Za zásluhy o slbížení své země s ČR a zachování kulturního dědictví českých zemí ji získal lichtenštejnský kníže Hans Adam II., otec v Praze přítomného dědičného prince Aloise. Spolu s ním fotografům zapózoval šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt.

14:27
14. 5. 2016

Karla IV. si však připomínají i v zahraničí. Vzpomínkou na něj začal v Norimberku dvoudenní 67. sjezd sudetských Němců. Karel IV. je pro ně symbolem soužití Čechů a Němců.

 

"Karel IV., tento velký evropský panovník, představuje jako nikdo jiný propojení Norimberku a Prahy a to, že Bavorsko a Čechy patří dohromady,"

 

uvedla bavorská zemská ministryně pro sociální věci Emilia Müllerová. „Dialog a intenzivní kontakty mezi lidmi z obou regionů byly tehdy samozřejmé a navázat na to je apel, který přichází při nynějším výročí narození Karla IV. O to víc mě těší, že letošní sudetoněmecký sjezd vejde do dějin jako velkolepý milník, protože v osobě ministra kultury Daniela Hermana bude na sudetoněmeckém sjezdu poprvé přítomen český ministr. Byl oficiálně vyslán českou vládou, a to je úžasné,“ řekla Müllerová.

14:10
14. 5. 2016

"Naše demonstrace je v prvé řade připomínkou osoby a hlavně odkazu českého krále a císaře Karla IV., jelikož ta připomínka jeho odkazu je v současnosti třeba jako soli,"

napsal Blesk.cz ve zprávě Tomio Okamura a pokračoval: "Náš král, Otec vlasti Karel byl v prvé řadě vlastenec pyšný na to, že je po mamince Čech a celému světu to dával najevo. Náš král byl křesťan, ale v tom původním smyslu - pomáhal potřebným a chránil kritiky zlořádů v církvi pred církví samotnou. Náš dobrý král byl velký státník, ktery zakázal rozprodeje a rozkrádání státního majetku a naopak celý život majetek české koruny rozšiřoval."

Tím ale svůj chvalozpěv na Karla IV. Okamura neskončil. Otázka je, co by na to řekli historikové.  

"Náš největší panovník byl zcela nekompromisní nepřítel muslimských nájezdníků, podporoval boj s islámskými uchvatiteli Španělska a v nejkřesťanštějších Čechách výslovně zakázal usazování muslimů. Myslím, že dnes není aktuálnějšího českého státníka,"

dodal Okamura.

13:45
14. 5. 2016

A z Hradčan vzdušnou čarou na Václavák. V den 700. výročí narození Karla IV. uspořádal svou protestní akci proti uprchlíkům na Václavském náměstí Tomio Okamura (SPD). Pozval na ni již tradičně zpěváka Aleše Brichtu či šéfa SPO Jana Velebu, i tady se ale účastní zahraniční hosté - ovšem nikoli monarchové, ale britská europoslankyně Janice Atkinson a generální tajemnék Národní fronty Ludovic de Danne, Francouz ze strany protiimigrantské buřičky Marine Le Pen.

 
13:15
14. 5. 2016

Hosté a návštěvníci opouští chrám svatého Víta. Za dohledu ozbrojenců se samopaly. Zpřísněná bezpečnostní opatření jsou vidět na každém kroku.

Mše za Karla IV.: Na bezproblémový průběh ceremoniálu dohlíželi na Pražském hradě i vojáci Mše za Karla IV.: Na bezproblémový průběh ceremoniálu dohlíželi na Pražském hradě i vojáci
VIDEO
 
13:07
14. 5. 2016

Prezidentu Zemanovi pomáhá na nohy opět hradní tajemník Hlinovský, doprovází ho i kancléř Vratislav Mynář. Zeman se chystá s hosty ceremoniálu do krypty.

 
13:02
14. 5. 2016

Před obřadem odnášení svatováclavské koruny zní chrámem svatého Víta státní hymna.

 
12:55
14. 5. 2016

„Svatý otec papež František se duchovně připojuje k účasti na oslavách církve a českého národa.“

Italský duchovní a papežský nuncius Giuseppe Leanza čte lámanou češtinou vzkaz od papeže Františka. „Posílá svůj srdečný pozdrav a přání všeho dobrého. Přeje, aby lidské a křesťanské svědectví tohoto osvíceného panovníka (...) inspirovalo představitele veřejného života, občany a všechny věřící ke stále obnovovanému úsilí o hledání skutečného společného dobra.“

 
14. 5. 2016

Manželka zesnulého exprezidenta Václava Havla Dagmar Havlová si také vystála frontu na svaté přijímání, arcibiskup Dominik Duka si potřásl rukou i s Alex Mynářovou.

12:29
14. 5. 2016
 
12:20
14. 5. 2016

Obětní dary přináší mladí zástupci čtyř zakládajících fakult Univerzity Karlovy. Jako poslední přichází současný rektor UK Tomáš Zima.

 
12:13
14. 5. 2016

Tak trochu jiný pohled do nitra katedrály sv. Víta. Bohoslužba tam pokračuje přímluvami. „Bratři a sestry, je naším přáním, aby se v naší zemi všichni cítili šťastni a spokojeni,“ uvádí Duka. Při vzpomínce na Karla IV. společně prosme za sebe i naši vlast, dodává. Probíhají prosby za národy Evropy, jejich vzájemnou spolupráci a neopouštění křesťanských hodnot, ale i za ochránění lidí před živelnými pohromami.

 
12:07
14. 5. 2016

„Karel IV. své České království i město Prahu i svůj lid miloval a povznesl všemi způsoby. Není proto divu, že při svém pohřbu byl nazván Otcem vlasti... Čas jeho vlády byl označen za zlatou dobu našich dějin. Bezpochyby se tak stalo proto, že Karel IV. v čele tohoto státu sloužil vždy Bohu a člověku,“

upozornil Duka.

12:05
14. 5. 2016

Svým výhledem na průběh mše přispěl na Twitteru hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

 
12:03
14. 5. 2016

„Karel IV. v sobě spojoval vysoké vzdělání a víru. Mluvit o něm jako o bigotním sběrateli ostatků může jen neznalý a nevzdělaný člověk,“ pokračuje Duka a zmínil úctu k ostatkům světců.

 
11:57
14. 5. 2016

„Po návratu do Čech začal krok za krokem uskutečňovat svůj velkolepý plán. V jeho středu stála Praha a v ní i tento chrám. Jeho cíl ale nebyl omezen na město a rodnou zemi. Stal se tak velkým panovníkem, že ovlivňoval celý tehdy známý svět,“

uvedl Duka při mši za Karla IV.

 
11:53
14. 5. 2016

Arcibiskup pražský Dominik Duka vede oslavný projev na počest Karla IV: „On sám je zde i pochován v královské kryptě poblíž hrobu sv. Václava. Do své rodné země se vrátil po pobytu u francouzského dvora. Tam získal nejen vzdělání, ale i budoucí manželku a také pevné přátelství s pozdějším papežem Klimentem VI.“

VIDEO
 
11:45
14. 5. 2016

V průběhu obřadu byl přinesen a na oltář uložen i obřadní svatováclavský meč.

 
11:30
14. 5. 2016

Šéf hradního protokolu Jindřich Forejt pomáhá prezidentovi ze schodů. Do první řady na mši zasedli i hradní kancléř Vratislav Mynář s manželkou Alex.

11:21
14. 5. 2016

Český prezident vyzdvihuje, že Karel IV. byl i „geniální architekt, či spíše urbanista“ a památky na jeho práci nacházíme nejen v Praze dodnes. „Spíše svojí diplomacií než vojenskou aktivitou dokázal rozšířit hranice zemí Koruny české, takže například po připojení Braniborska byl Berlín malou vesničkou v rámci Českého království,“ uvedl.

 

„Karel IV. se zasloužil o svoji i naši společnou vlast,“ dodal Zeman a parafrázoval přitom zákon o zásluhách T. G. Masaryka o stát.

VIDEO
11:20
14. 5. 2016

„Karel IV. převzal vládu v neutěšených, dalo by se říci, chaotických poměrech. V prvním období své vlády tvrdou pěstí potlačil pokusy části české šlechty o rozkrádání státního majetku a poté učinil z Českého království na tehdejší poměry bohatou a prosperující zemi, sídlo kultury a vzdělanosti a vzhledem k jeho postavení římského císaře mělo České království i značný mezinárodní kredit,“

pokračuje Zeman.

11:19
14. 5. 2016

„S hlubokou úctou a obdivem se dnes skláníme před památkou největší osobnosti českých dějin, císaře a krále Karla IV. U osobnosti tohoto významu není zapotřebí pronášet dlouhé projevy. Naopak oslavujeme-li jakoukoli osobnost příliš dlouhým projevem, vkrádají se do nás pochybnosti o jejím skutečném významu,“ uvedl Miloš Zeman.

 
11:17
14. 5. 2016

Arcibiskup Dominik Duka vítá zahraniční hosty, rektory zahraničních univerzit i členy starobylých českých šlechtických rodů.


Podívejte se na video ze zahájení mše:

VIDEO
 
11:10
14. 5. 2016

Hradní stráž nyní přináší svatováclavskou korunu za bedlivého dohledu prezidenta Zemana, který je již připraven po boku Dominika Duky.

11:05
14. 5. 2016

Při příchodu prezidentovi Zemanovi pomáhal překonat zrádné prahy a schody na konci červeného koberce tajemník Jaroslav Hlinovský.

 
11:01
14. 5. 2016

Příchod pražské primátorky Adriany Krnáčové na mši v katedrále sv. Víta.

VIDEO
 
10:55
14. 5. 2016

Hradní stráž přináší do chrámu svatováclavskou korunu, která bude po ceremonii opět vystavena ve Vladislavském sále.

10:45
14. 5. 2016

Mezi hosty nechybí ani bývalá první dáma Dagmar Havlová, hlásí reportér Blesk.cz ze Svatovítské katedrály. Do sálu přišli již i primátorka Adriana Krnáčová a premiér Bohuslav Sobotka.

 
10:38
14. 5. 2016

Po červeném koberci na Pražském hradě se prošel již šéf hradního protokolu Jindřich Forejt. Rámě nabídl manželce kancléře Vratislava Mynáře Alex.

10:33
14. 5. 2016

„Došli jsme do katedrály, všude samá bezpečnostní opatření. Vojáci, Hradní stráž, policie. Turisté procházejí bezpečnostními rámy, jsou tu velké fronty,“ hlásí ze svatého Víta reportér Blesk.cz.

 
10:23
14. 5. 2016

Během slavnostní mše v katedrále sv. Víta bude vystavena i svatováclavská koruna. S proslovem by měl vystoupit prezident Miloš Zeman, při bohoslužbě zazní Glagolská mše Leoše Janáčka. Přípravy na ceremoniál finišují.

10:13
14. 5. 2016

„Škoda, v historii naší země byly doby, kdy se panovníci do Prahy sjižděli, teď se jí naopak vyhýbají,“

posteskl si na Twitteru první místopředseda Kalouskovy TOP 09 Marek Ženíšek.

09:59
14. 5. 2016

Unikátní Karlštejnský poklad vystavilo muzeum v Lounech. Jde o oděvní doplňky císaře Karla IV. a jeho dvořanů.

 
09:41
14. 5. 2016

Během „karlovského víkendu“ v Praze budou návštěvníkům zpřístupněny i Kramářova vila a Petschkův palác, který za druhé světové sloužil jako centrála gestapa. V sobotu budou oba objekty otevřeny od 10 do 18 hodin. V neděli pak ve stejný čas „Petschkárna“, spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o akci v rámci festivalu Open House.

 

V Petschkově paláci si budou moci lidé prohlédnout i podzemní prostory a navštívit unikátní trezor bankovního domu Petschek a spol. „Budova má bohatou historii a nesloužila vždy jen jako sídlo obávané tajné policie. V době svého vzniku, za první republiky, byl Petschkův palác jednou z nejmodernějších budov v Praze. Kromě výhodné polohy a dostupnosti se pyšnil i podzemními trezory a sejfy s možností umělého zatopení v případě potřeby, telefonní ústřednou, vlastní zásobárnou a úpravnou pitné vody, firemní tiskárnou i potrubní poštou,“ uvedl tiskový mluvčí MPO František Kotrba.

09:30
14. 5. 2016

Zahraniční návštěvu přijal i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Posnídal s lucemburským velkovévodou. V rezidenci velvyslankyně Lucemburského velkovévodství v ČR na Praze 5 se v sobotu ráno setkal s Jindřichem I. Společně měli hovořit o historických vazbách obou zemí, hospodářské spolupráci, ale i aktuálních evropských otázkách. Shodli se prý na potřebě udržet soudržnou a fungující Evropu.

09:14
14. 5. 2016

„Jedu právě mezi Prahou a Norimberkem po starobylé Via Carolina, po níž cestoval už Karel IV. Srdce Evropy 26 let opět svobodně pulsuje,“

píše na svém Twitteru ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Míří totiž na sjezd sudetských Němců, kde vystoupí jako vůbec první člen české vlády. Herman svou účast vysvětloval i poté, co jeho hlavu žádal šéf komunistů Vojtěch Filip. Čtěte ZDE.

 
09:09
14. 5. 2016

Korunu i další korunovační klenoty si lidé budou moci prohlédnout od neděle 15. května do 29. května. Ve čtvrtek je na Hradě vyzvedli z Korunní komory za účasti sedmi klíčníků včetně prezidenta Miloše Zemana a pražské primátorky Adriany Krnáčové. Zeman má na ceremonii neblahé vzpomínky, v roce 2013 ho během ní sužovala viróza. Tentokrát vše zvládl takřka bez problémů, lehce ho jen při odemykání i zamykání Korunní komory pozlobil klíč, což prezident přešel s úsměvem.

VIDEO
VIDEO
VIDEO
09:05
14. 5. 2016

Karlovské oslavy jsou spojené s řadou výstav. Nejen v hlavním městě, ale i regionálních. V muzeu v Litomyšli si připravili pro návštěvníky Unikáty z doby Karla IV. Jde mj. o vzácné listiny ze 14. století související se vznikem biskupství, které tam Karel IV. založil v roce 1344. Zaniklo však již po 77 letech za husitských válek.

08:53
14. 5. 2016

„Karel IV. patřil k nejvýznamnějším panovníkům středověku. Věřím, že tomuto českému králi a římskému císaři věnujeme ve škole patřičnou pozornost, neboť se zasloužil o českou vzdělanost,“ 

uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) pro Novinky.cz. A dodala: „Sám byl inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. Založil univerzitu v Praze, postavil Nové Město, Karlův most, Karlštejn. To vše by o něm studenti měli vědět a ještě víc toho představují výstavy na jeho počest.“

 
08:45
14. 5. 2016

Vrcholem oslav 700 let od narození Karla IV. bude dnes mše v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Sloužit ji bude arcibiskup Dominik Duka. Průvod hostů vyjde z palácové budovy s balkonem na 3. nádvoří zhruba v 10:30. Přibližně polovina z více než tisícovky míst v katedrále má být vyhrazena pro veřejnost. Samotná mše začíná v 11:00.

08:35
14. 5. 2016

K příležitosti 700. výročí Karla IV. pozval do Prahy prezident Miloš Zeman 10 královských rodin napříč Evropou. Již v pátek dorazili na Pražský hrad postupně tři monarchové, zbylí dali Zemanovi „košem“. Přijeli lucemburský velkovévoda Jindřich I., lichtenštejnský dědičný princ Alois a monacký kníže Albert II.  

08:32
14. 5. 2016

Otec vlasti Karel IV. byl zvolen v anketě ČT největším Čechem. Byl však nejen skvělým a ctnostným panovníkem, ale i mužem, který měl čtyři manželky a řadu milenek. A nemanželského syna. Čtěte ZDE.

08:30
14. 5. 2016

Dobrý den. Během dne Vás dnes provedeme slavnostmi k 700. výročí od narození Karla IV. Český král a římský císař se narodil 14. května 1316 v Praze. Nejen v Praze je naplánována řada akcí, které Karla IV. připomenou.

Sledujte pořady Blesk Zpráv

Epicentrum S prezidentem v Lánech Ptám se, pane premiére

Redakce Blesk Zpráv pro vás každý týden od pondělí do čtvrtka připravuje pořad Epicentrum s rozhovory na aktuální témata. Kromě toho vám pravidelně přinášíme názory prezidenta Miloše Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech a zpovídáme i premiéra Andreje Babiše.

Aktuálně: Koronavirus

Volby 2020 (podzim)

Krajské volby 2020 Senátní volby 2020

schelly ( 29. května 2016 12:43 )

pro arne127: zřejmě taky budete patřit k tome českému póvlu, který se zde vyjadřuje. Když jste takový kritik, tak si ,prosím, zopakujte či doplňte gramatiku Českého jazyka.

joudajoudovy ( 16. května 2016 08:03 )

alespon prvni vdova republiky udelala pruvan ve skrini a vyvetrala sve moliky.

Ruudazvostravy ( 15. května 2016 10:17 )

Ja,ja,bejby.Nat Tatrou sa blíská,hromi divo byjú.Gdo po tobje kamenem,ty po něm rovnako ho*unem,prauda že?

Ruudazvostravy ( 15. května 2016 10:11 )

Von asy ten nejvěčý korunovační klenot bude tadle Dasha Veš(z)Krnova Hawloic,ny?

tenco ( 14. května 2016 19:09 )

Pro mě to bude vždy Veš Krnová, která vyhulila kvůli svému prospěchu chrchlu aby se zmocnila prachů, které si nezákonně přihrál prolomením Benešových dekretů. Dnes ta k r á v a ze sebe dělá matku Terezu a obráží společenské akce dnešního absurdistánu, kde chcípají důchodci, kteří celý život pracovali a ze svých daní živili a živí tyto ***, který nepřehnuli stéblo a exekutoři mají průměrný plat 300 tisíc.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud

Mimořádná zpráva

KORONAVIRUS: 6 ČECHŮ V KARANTÉNĚ NA TENERIFE! S dospělými 1 dítěArrow

Zavřít