Paní Jozefa je vdova, a protože patří mezi onkologické pacienty, nacházela útočiště ve své ložnici. Místo relaxace tu teď na ni ale doléhají deprese. „Být v tomhle tmavém pokoji je za trest,“ svěřila se reportérům Blesku. Ti přijeli paní Jozefu navštívit a přesvědčili se, že zhruba metr od okna obytného pokoje ční do výšky cihlová zeď, která nepropustí jediný paprsek slunce.

Sousedův dům tu prý stál odjakživa, obvodová stěna ale nebyla tak vysoká a paní Krayzlová přes ni mohla vidět na protější zelenou stráň. Teď nevidí nic. „Můj soused Tomáš, kterého si pamatuju ještě jako kluka, za mnou na začátku roku přišel s tím, abych mu podepsala projekt na realizaci přístavby,“ vypráví seniorka.

Stavební plány pro ni byly nesrozumitelné, soused jí ale slíbil, že se zeď naproti oknu z ložnice zvýší maximálně o třicet centimetrů. „Věřila jsem mu, tak jsem ten papír podepsala,“ říká paní Jozefa. Pak se nestačila divit.

Ze slibovaných třiceti centimetrů zeď narostla o metr a znemožnila výhled do okolí. „Byla jsem v šoku a šla za Tomášem s tím, co mi to provedl. Odpověděl, že jede podle stavebních plánů, které jsem mu podepsala,“ vzpomíná rozčilená žena. Chování souseda ji zklamalo natolik, že se rozhodla věc řešit tam, kde to vše začalo – na stavebním úřadě v Bílovci. Vedoucí odboru výstavby totiž Tomášovi Seidlerovi v dubnu 2014 schválila projekt na přístavbu domu, i když z plánů bylo zřejmé, že zeď, která se má navýšit, přímo hraničí s oknem obytné místnosti.

Úřednicím ukázala fotky a požadovala, aby se stavba zastavila. „Řekly mi, že jsem neměla podepisovat ty papíry a že se na stavbu přijdou osobně podívat. Nepřišly, ani když jsem je opakovaně žádala,“ tvrdí paní Krayzlová. Když jela na stavební odbor potřetí, úřednice jí poradily, aby poslala písemný protest proti stavbě s tím, že jí do 30 dnů přijde vyrozumění. Podle paní Krayzlové ale odpověď nepřišla. „Přece podle vyhlášek existují zákonné limity, které stanoví, kolik metrů od hranic pozemku smí stát dům a že zeď domu nesmí bránit výhledu z obytného pokoje,“ zoufá si paní Krayzlová. „Doufám, že mi někdo pomůže, chtěla bych zpátky svoji ložnici, kde jsem se cítila dobře,“ dodává.

Když reportéři Blesku volali na Městský úřad Bílovec a chtěli vyjádření vedoucí stavebního odboru, řekla jim úřednice, že se k této věci nebude nikdo vyjadřovat. Na druhou žádost už nepřišla žádná odpověď.

Mezi rodinnými domy až na výjimky nesmí být vzdálenost menší než 7 metrů a vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 metry. V případě, že v některé z protilehlých stěn sousedících staveb jsou okna obytných místností, musí být odstup staveb rovný alespoň výšce té vyšší z protilehlých stěn.

Kdo se chystá stavět nebo přistavovat, musí mít při zřizování náročnějších staveb vydání územního rozhodnutí o stavebním povolení a případně i ohlášení stavby. Bez těchto dokumentů je stavba nezákonná. Soused vám musí předložit k odsouhlasení smlouvu o provedení stavby. Nepodepisujte ji, pokud něčemu nerozumíte. Podpisem se vzdáváte možnosti uplatnit své námitky.

Video
Video se připravuje ...

Věřila sousedovi a naletěla: Postavil jí před oknem zeď! Eva Fraňková, David Vaníček

„Prostředky právní ochrany pro zachování vzdálenosti sousedovy stavby od společných hranic pozemků zajišťuje jak stavební zákon a předpisy, tak i nový občanský zákoník,“ říká advokát. „Jedná se hlavně o právo osoby k sousednímu pozemku, které může být stavbou dotčeno. V takovém případě se dají uplatňovat námitky proti této stavbě v rámci územního či stavebního řízení.”

Nový občanský zákoník výslovně umožňuje vlastníkovi pozemku požadovat na svém sousedovi, aby se zdržel zřizování stavby v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a to bez ohledu na skutečnost, zda se na pozemku souseda nalézá stavba, nebo jenom rajčatový záhon, vysvětluje Hartmann. „Požadavek ale musí být podložen rozumným důvodem, například odnětím denního světla. Paní Krayzlová doposud nemohla uplatnit své námitky, protože je ale ohroženým vlastníkem sousedního pozemku, může se domáhat žalobou, aby bylo provádění stavby zakázáno, což se nejspíš stane.”

JUDr. Jiří Hartmann

Ombudsman zasahuje!

Dnešní příběh má šťastný konec. I když na Stavebním úřadě v Bílovci s paní Krayzlovou odmítli její stížnosti řešit, seniorka nelenila a obrátila se na Stavební úřad v Ostravě. „Tam mi řekli, že sousedé porušili zákon mimo jiné tím, že si neobstarali povolení od hasičů, nepředložili, že jen metr od zdi jejich domu jsou moje okna, zapomněli na několik doložek a hlavně mi neumožnili, abych nahlédla do stavebních plánů,“ řekla Blesku seniorka.

Před týdnem přišlo vyrozumění: Městský úřad Bílovec rozhodl, že stavební řízení o povolení změny stavby, stavební úpravy a přístavby rodinného domu na pozemku jejího souseda se před dokončením přerušuje. Společně s tím přišla i výzva, kde městský úřad nařizuje Tomáši Seidlerovi jako stavebníkovi, aby předloženou žádost o stavební úpravy doplnil o posouzení oslunění (zastínění) vůči obytným místnostem. Pokud tak neučiní, bude stavba zastavena úplně. „Kdyby Stavební úřad v Bílovci nepochybil a Tomášovi tu stavbu bez patřičných dokumentů nepovolil, mohli jsme si oba ušetřit tohle martyrium a mít dál dobré vztahy,“ uzavírá svůj příběh paní Jozefa.

Fotogalerie
7 fotografií