Přezkum maturit podle ombudsmanky ukázal, že praxe ministerstva školství byla v některých aspektech nezákonná, řekl novinářům Plaga. "Šlo o šetření z roku 2016. Ze sedmi požadovaných opatření již pět z nich ministerstvo kroky mých předchůdců realizuje," dodal ministr.

Kritika ombudsmanky se týkala například toho, že při prověřování stížností na průběh zkoušky se ministerstvo sice zeptá organizátorů, zda bylo vše v pořádku, neopatřuje si ale vyjádření přítomných maturantů. Vychází tak pouze z výpovědí lidí, kteří se sami mohli nebo měli pochybení dopustit. Ministerstvo podle Šabatové maturantům také neposkytuje všechny materiály, z nichž při svém rozhodování vychází.

"Jednání na vládě považuji za úspěšné. Ze strany ministra školství byla patrná otevřenost k jednání o zlepšení postupu ministerstva při přezkumu maturit. Ne všechny stížnosti neúspěšných maturantů jsou oprávněné, ale ministerstvo musí být schopno objektivně vyhodnotit konkrétní námitky a své rozhodnutí přesvědčivě a přiléhavě odůvodnit, aby o závěru nebylo pochyb. Na tom budu při dalším jednání s ministrem trvat," napsala ČTK ombudsmanka Šabatová.

Zatím nevypořádanými připomínkami jsou podle Plagy otázka nahlížení do plné dokumentace ze strany studentů a personální obsazení ministerstva při administraci maturit. Plaga se chce se Šabatovou sejít a seznámit jí s postupem ministerstva. Do 15. října chce pak vládě předložit dokument, v němž společně s ombudsmankou podají zprávu o tom, jak se s nedostatky v maturitách ministerstvo vypořádá.