Poskytovatel služby pak bude povinen vrátit celou úhradu bez storno poplatku. Doposud měl právo zrušit zájezd jen poskytovatel služby. Pokud zájezd nezrušil, zákazník neměl možnost obrany kromě storna a ztráty vložených finančních prostředků.

Jak vysvětlil náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, který na dnešním jednání zastupoval Českou republiku, novela také firmám dává větší možnosti například při poskytování služeb přeshraničně. Stávající směrnice je už zastaralá, připomněl náměstek. Přijata totiž byla v minulém století, tedy v době, kdy nabízení cestovních služeb on-line na internetu bylo teprve v plenkách.

Dnešní dohoda podle Bärtla přináší hlavně zlepšení ochrany spotřebitele, měla by zaručit lepší podmínky pro spotřebitele kupující zájezd od subjektu v zahraničí a dává větší prostor firmám poskytovat své služby v jiných zemích.

"To vytvoří širší nabídku cestovních kanceláří a turistických produktů, a mohlo by to tudíž vést ke snížení cen pro spotřebitele," zdůraznily země v tiskovém prohlášení o příslušných závěrech dnešního jednání.