"Pomalu se počtem vystavovatelů začínáme blížit předkrizovému roku 2008. Zejména o absolventy technických oborů je veliký zájem," uvedla manažerka veletrhu Silvie Bracháčková. Organizátoři očekávají, že na veletrh přijde kolem 5000 návštěvníků.

Absolventi získají na Kariéře PLUS informace pro snazší orientaci na trhu práce a setkají se osobně s personalisty potenciálních zaměstnavatelů. Studenti si také mohou najít možnosti spolupráce na diplomových pracích nebo zapojení do výcvikových programů a stáží.

Kariérní centrum VŠB-TUO připravilo doprovodný program zaměřený na poradenství v oblasti hledání práce. "Návštěvníci si mohou nechat poradit profesionály, jak napsat životopis a motivační dopis, jak realizovat kariéru v mezinárodním prostředí či jak vybudovat a udržet dobré vztahy na pracovišti," uvedla Šustková.

Vstup na veletrh i doprovodné akce bude pro všechny návštěvníky zdarma.