Královský průvod s několika desítkami účastníků vyšel dnes z Hradčanského náměstí k Loretě, kde ho očekávali Josef a Marie s Ježíškem. Přihlížející se jim mohli v závěru akce poklonit. Kašpar, Melichar a Baltazar donesli zlato, kadidlo a myrhu, návštěvníci přispívali do sbírkových pokladniček.

Tříkrálový průvod pořádá česká pobočka mezinárodní organizace Mládež Idente (Juventud Idente). Pořadatelé pozvali přihlížející na jarní Dny víry. "Chceme Pražanům nabídnout pestrý program, který představí církev v její rozmanitosti pomocí duchovního slova, kulturních pořadů, přednášek," píše se na webu akce. Program vyvrcholí koncertem na Staroměstském náměstí a nočním Průvodem světla.

Přispět na Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita ČR, lze i zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc jde 27 Kč) či na účet číslo 66008822/0800, VS: 777. Podle pořadatelů je Tříkrálová sbírka největší dobrovolnickou akcí v Česku, podílejí se na ní desetitisíce lidí. Loni se zapojilo přes 50.000 dobrovolníků.