Budova Šantovka Tower ve vizualizaci, která simuluje pohledy z Dolního náměstí směrem k tržnici, vyčnívá nad střechami budov lemujících spodní část tohoto náměstí. Několik nejvyšších pater Šantovky Tower je možné zahlédnout při pohledu z části Dolního náměstí mezi Mariánským sloupem a spojnicí vedoucí na sousední Horní náměstí.

"Vizualizace profesora Voženílka prokazují míru vizuálního a významového dopadu zamýšlené budovy Šantovka Tower do chráněného území městské památkové rezervace. Dosvědčují tak nezávislou autoritou obavy odpůrců stavby o zachování integrity historického prostředí Dolního náměstí," řekl dnes ČTK ředitel olomoucké pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) František Chupík.

Vedoucí oddělení památkové péče stavebního odboru magistrátu Vlasta Kauerová dnes nechtěla vizualizaci komentovat. Rozhodnutí magistrátních památkářů, kteří dali souhlas projektu Šantovka Tower, prověřuje krajský úřad. O kontrolu požádal NPÚ. Stanovisko magistrátních památkářů se liší od doporučení NPÚ a jejich rozhodnutí je důležité pro investora Šantovky, protože může pokračovat v přípravě záměru.

Zhotoveny byly loni ještě dvě vizualizace. Jednu z nich připravila společnost Office Park Šantovka. Za firmou stojí vlivný podnikatel Richard Morávek, který se podílel na přípravě projektu Šantovka Tower. Druhý materiál předložili architekti, kteří s výškovou budovou nesouhlasí. Obě vizualizace sehrály důležitou roli i v mediálním souboji o přízeň veřejnosti. Podle Voženílka ale ani jedna z nich nesplňuje kritéria věrohodnosti. "Stojíme si za tím, že naše vizualizace odpovídá skutečnosti a do ukončení správních řízení se k tomu už nebudeme vyjadřovat," řekl ČTK mluvčí projektu Šantovka Tower Juraj Aláč.

Šantovka Tower u nového nákupního centra Galerie Šantovka má mít 22 pater. Pokud investor získá povolení, začne stavět letos. Morávek tvrdí, že panorama města narušeno nebude. "Projekt dál připravujeme, je kolem něj zbytečná hysterie. I díky Galerii Šantovka se ukazuje, že naše vizualizace odpovídá realitě. Nezávazný posudek magistrátu nám dal zapravdu. Nepředkládali jsme žádné manipulativní obrázky a myslíme si, že ten barák do Olomouce patří," řekl už dříve ČTK.

Proti stavbě Šantovky Tower se vyslovili odborníci z Ústavu dějin umění a s projektem nesouhlasí i vědecká rada Filozofické fakulty UP. Loni v ulicích Olomouce demonstrovaly stovky lidí, kterým se výšková budova v ochranném pásmu památkové rezervace nelíbí.