Na českém trhu nyní funguje 290 center, počet loni stoupl o pětinu. Poskytují služby zákazníkům z celého světa, 35 procent zaměstnanců oboru tvoří cizinci. Čtvrtina center dokonce zaměstnává více cizinců než Čechů. Šest z deseti zaměstnanců jsou takzvaní mileniálové, tedy lidé, kteří v roce 2000 a později dosáhli dospělosti. V letošním roce centra předpokládají růst počtu zaměstnanců o 11 procent.

"Nábor talentů je v našem oboru komplikován nejen tíživou situací na českém trhu práce, ale i rostoucími požadavky na zaměstnance. Vedle expertních znalostí musí pracovníci v našem segmentu hovořit cizími jazyky, které jsou často i velmi neobvyklé. I z toho důvodu se v roce 2018 protáhla doba na získání zaměstnance meziročně o jeden týden, na 8,1 týdne," uvedl ředitel ABSL Jonathan Appleton.

Průzkum ukázal také na rostoucí vyspělost center, když 83 procent z nich zvýšilo kvalitu poskytovaných procesů. Centra se pozvolna odklánějí od jednoduchého účtování faktur, které je možné automatizovat nebo realizovat v levnějších destinacích, a zaměřují se na odborné služby.

Hlavním motorem růstu oboru jsou moderní technologie. Softwaroví roboti v oboru odvádějí práci 4000 zaměstnanců na plný úvazek, což odpovídá čtyřem procentům pracovní síly českých center. Ve srovnání s předchozím rokem je to téměř dvojnásobek a dvojnásobný růst lze očekávat i letos. Nyní v jednom centru funguje v průměru 14 robotů, přičemž automatizováno je 29 procent procesů. Programování robotů se v oboru věnuje 1200 expertů. Kromě robotů využívá 12 procent center také umělou inteligenci. Žádnou z těchto technologií neplánuje zatím využívat 19 procent center.

Nejrychleji postupuje automatizace finančních operací, následují lidské zdroje, zákaznické služby a IT služby. Tím se mění i hlavní náplň zaměstnanců, roste podíl pozic v IT, ve výzkumu a vývoji. Mezi nejžádanější pozice do budoucna budou patřit datoví vědci a analytici, experti na digitální transformaci či správci sociálních médií a digitálního obsahu.

ABSL sdružuje společnosti působící ve sdílených podnikových službách. Vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z této oblasti a pomáhat s jejich rozvojem. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb.