ESM začal fungovat v říjnu 2012 a stal se důležitým nástrojem k řešení dluhových krizí v některých zemích eurozóny v čele s Řeckem. Evropská komise navrhuje jeho přeměnu v Evropský měnový fond podléhající kontrole Evropského parlamentu a zakotvený v zákonech Evropské unie. Tento plán podporují například Německo a Francie, píše agentura Reuters.

"Krize, kterou eurozóna prošla, ukazuje, že je zapotřebí systém krizového řízení, který by byl nezávislý, měl schopnost rychle reagovat a fungoval podle striktních pravidel. Jak se bude takovýto mechanismus jmenovat, je druhořadé. Jestli se má jmenovat Evropský měnový fond, tak prosím," uvedla Lagardeová.

Odmítla rovněž námitky, že si Evropa přisvojuje roli MMF. "Nesloužíme určitému regionu, ale 189 zemím. To zahrnuje rovněž země eurozóny. Pokud se společně rozhodnou zapojit další krizové mechanismy jako ESM, je to v pořádku," prohlásila.

pmh