Další pohledávky budou zařazeny ke zvláštnímu přezkumnému jednání. Důvodem je to, že byly podány těsně před koncem lhůty pro podání seznamu přihlášených pohledávek a insolvenční správce je nestihl dostatečně důkladně přezkoumat.

Největšími uznanými věřiteli, jejichž pohledávky se přezkoumávaly dnes, jsou Komerční banka s pohledávkami za více než 350 milionů korun a britská HSBC Bank s pohledávkami za téměř 185 milionů korun. K přezkumnému jednání se ale ještě nedostaly pohledávky dohromady za více než miliardu korun. Patří k nim i pohledávky od dalších společností z vítkovické skupiny, mezi nimi i ta největší od mateřské firmy Vítkovice, a. s., za více než 970 milionů korun.

Vítkovice Gearworks, které vyrábějí atypické převodové skříně, ozubené díly či kompletní pohony pro různá průmyslová odvětví, jsou v úpadku od září. Insolvenční návrh podala brněnská skupina Wetag, sama firma se k němu později připojila. Zdůvodnila to tím, že její podstatné obchody byly vázány na společnost Vítkovice Power Engineering (VPE), kterou soud poslal do úpadku v srpnu, a také nedůvěrou, již jí projevili partneři po zahájení insolvenčního řízení.

Jakým způsobem se její úpadek bude řešit, budou věřitelé a soud rozhodovat ve čtvrtek. Možnosti jsou dvě: konkurz, při němž by firma prakticky skončila, její majetek by se začal rozprodávat a výtěžek rozdělovat mezi věřitele, nebo reorganizace. Při ní by podnik fungoval dál podle reorganizačního plánu, který by schvalovali věřitelé a soud. Firma samotná žádá o povolení reorganizace. Tu doporučuje i insolvenční správce, ovšem za splnění určitých podmínek.

Vítkovice Gearworks zaměstnávají zhruba 180 lidí. Loni se dostaly do ztráty 68,3 milionu korun, o rok dříve byly v zisku 31,3 milionu korun.

V úpadku kromě VPE a Gearworks skončila ještě jedna firma ze Světlíkovy strojírenské skupiny, Vítkovice Envi. Insolvenčnímu návrhu čelí i Vítkovice Mechanika, soud o něm ještě nerozhodl.