Bělčík, který má nahradit Štěrbu, pro ČD pracuje od roku 2012. Před tím působil v úseku ekonomiky ministerstva obrany, naposledy jako náměstek ministra, uvedly ČD. Kupec před příchodem do Českých drah působil ve vrcholových manažerských funkcích strojírenských firem, mimo jiné F. X. Meiller a ČKD Vagonka. Zaměstnancem ČD je od roku 2013.

Oba odvolaní členové představenstva zůstanou ve vysokých pozicích v rámci skupiny Českých drah. Štěrba by se měl nadále věnovat zejména mezinárodním projektům ČD, Budeš se stane členem představenstva dceřiné firmy ČD, Výzkumného ústavu železničního.

Návrhy na odvolání obou členů představenstva se na jednáních dozorčí rady objevují zhruba rok, teprve nyní ale nastala v devítičlenném kontrolním orgánu shoda na jejich odchodu. O změnách ve vedení drah začal ministr Dan Ťok mluvit ke konci loňského roku v souvislosti s vlekoucím se převodem nádražních budov z Českých drah na Správu železniční dopravní cesty. Převod miliardového majetku byl dokončen letos v létě.

Bureš i Štěrba se stali členy představenstva Českých drah v říjnu 2014, kdy vedení společnosti opustil Daniel Kurucz a na jeho místo nastoupil současný předseda představenstva Pavel Krtek. Bureš do té doby působil jako šéf drážní dceřiné společnosti Dílny pro opravy vozidel v Přerově, Štěrba měl na starosti vedení odboru strategického controllingu.