Podle něho značku budou moci podniky získat po vyplnění údajů na webu TI, která projekt připravila. Získají ji pouze firmy, které prokážou míru zdanění vyšší než deset procent. Provoz registru a udělování značky budou spuštěny na podzim roku 2015, první firmy již prý projevily zájem.

Projekt Taxparency navazuje na revoluční směrnici proti praní špinavých peněz, kterou minulou středu schválila Evropská komise. Podle ní budou muset všechny obchodní společnosti registrované v EU zveřejnit informace o svých vlastnících, a to až na úroveň fyzických osob.

Cílem projektu Taxparency je rozpoutat veřejnou debatu k tématu a odměnit ty, kteří poctivě platí daně. To je případ převážně malých a středních podniků, u nichž se míra zdanění zisku typicky pohybuje mezi 15 a 20 procenty. Naopak u těch největších firem schopných agresivní daňové optimalizace a vytváření složitých vlastnických struktur se tato míra mnohdy pohybuje mezi nulou a pěti procenty.

"Pokud platí firma reálně méně než deset procent, je to sice legální, ale neodpovědné. To jde pouze přesunem do daňového ráje. To na trhu diskriminuje menší firmy, které v daňových rájích nejsou. Taxparentní značka by měla pomoci získat konkurenční výhodu firmám, které platí reálně více než deset procent. Zároveň bychom chtěli, aby se tato hranice stala v budoucnu kritériem pro možnost ucházet se o veřejné zakázky či získávat státní dotace," uvedl Ondráčka.

TI se rovněž zaměří na zavedení evropské směrnice proti praní špinavých peněz do české legislativy. Dnes proto představila návrh českého zákona o 'taxparentnosti' firem. Podle TI je nová směrnice pro Česko historickou šancí v boji proti zakrývání korupce, praní špinavých peněz a zneužívání daňových rájů k daňovým únikům.

V ČR má vlastníka v některém z daňových rájů téměř 13.000 firem. Stát tak ročně přichází o miliardy korun z daní. Podle kvalifikovaných odhadů proteklo z veřejných prostředků do daňových rájů a anonymních společností za posledních pět let asi 200 miliard korun.

Podle posledního průzkumu TI 83 procent respondentů v České republice souhlasí s tím, že by vláda měla vyžadovat, aby společnosti zveřejňovali skutečná jména všech svých akcionářů a majitelů.