Noc divadel chce přitáhnout mladé diváky. Martina promluvila o jejich „poprvé“

Autor: Matěj Hynek - 
7. 10. 2017
07:05

Česká divadla se chystají už na pátý ročník Noci divadel, který bude 18. listopadu. Letošní téma je „Forever Young“, tedy věčně mladý, cílem se totiž má stát mladý divák. Zejména náctileté je dnes těžké do divadla nalákat, jsou totiž zvyklí dostat se k zábavě okamžitě na internetu. Jejich divadelní „poprvé“ bývá často za doprovodu rodičů nebo učitelů, ti ale ne vždy vyberou to nejvhodnější, říká za organizátory Martina Pecková Černá z Institutu umění – Divadelního ústavu.

Ubývá mladých lidí v divadlech?

My si to úplně nemyslíme. Průzkumy, které máme z minulých ročníků Noci divadel, ukazují, že do divadel chodí hlavně lidé ve věku od 15 do 34 let. Je ale složité divadlem komunikovat s náctiletým publikem.

Čím jsou náctiletí pro divadelníky komplikovaní?

Jedním z důvodů je to, že náctiletí často přicházejí do první zkušenosti s divadlem přes dospělého. To jejich první zkušenost hodně formuje. Většinou je to rodič nebo učitel, který je poprvé vezme do divadla. Ten může volbou toho, na co je vezme, tuto iniciaci zkazit, nebo jí naopak hodně pomoci. A už tady začíná složitost toho, jak děti divadlo vnímají.

Může tak dnešní generaci odrazovat to, že mnozí z nich se do divadla podívají poprvé se školou, kde se často vybírají představení podle povinné četby?

Učitelé divadlem někdy nahrazují povinnou četbu. Noc divadel má ale být jiným druhem zážitku. Návštěvníci mají nahlédnout i pod pokličku divadla a podívat se, jak celá divadelní produkce vzniká. Letos se chceme zaměřit právě na to, abychom divadlo přiblížili ze všech stran i mladším divákům.

Pomáhají v tomto divadla, jako je například DISK, kde vystupují studenti DAMU? A další malé scény, které hrají krátká představení, která nejsou v Česku tisíckrát reprízovaná a reagují na aktuální témata?

Určitě, cest k mladému publiku je víc. Zpracovávat aktuální témata, která jsou mu blízká, jsou ale jen jednou z nich. Další možnost nám ukazují tvůrci, kteří zpracovávají složitá a vážná témata, jako jsou například Shakespearovy historické hry nebo naše nedávná historie. A spojují je s diskusemi nebo semináři, do kterých se zapojí i samotní herci  nebo další osobnosti.

Letošní ročník bude tedy o přibližování divadla mladému divákovi?

Přesně tak. Kromě toho, že chceme oslovit přímo mladé diváky, také chceme motivovat divadla k hledání cest, jak náctileté oslovit. A zároveň aby svůj program koncipovala tak, aby mladé diváky přilákala a aby si divadlo nespojili s nudným  nebo nesrozumitelným zážitkem

A není u náctiletých problém i to, že dnes hledají zábavu často na internetu, kde ji dostanou rovnou, zatímco cestu do divadla si musí plánovat?

Ano, celý ten proces je náročný. Orientovat se v divadelních programech, vybrat si představení, koupit vstupenku a nakonec podniknout samotnou cestu do divadla. To všechno jsou překážky a je mnohem jednodušší si něco pustit na mobilu. Noc divadel řadu překážek odstraňuje, mnoho akcí je zdarma nebo za symbolické vstupné. Programy jsou navíc koncipované tak, aby nenabízely jen běžná představení. Jde nám o to, aby návštěvník zažil autentické setkání s lidmi, kteří divadlo vytvářejí.

Budete mluvit i s učiteli, zkoušet jim říct, aby změnili svůj přístup k výběru představení?

Jistě, myslím, že i pro učitele může být Noc divadel přínosná. Chápeme, že ne každý z nich může být expertem na divadlo, a proto pro ně může Noc divadel objevit něco nového. Divadla, způsob tvorby nebo umělce, které by mohli dále sledovat se svými studenty.

Jak podobné problémy řeší vaši kolegové v zahraničí?

Na konci září jsme uspořádali seminář se zástupci divadel, která se zapojila do letošního ročníku. Měli jsme tu i kolegy z Nizozemí a Slovinska, kteří mají zkušenosti s tvorbou pro náctileté. Přišlo mi zajímavé, že jako východisko zvolili motto „když je ti 16 nebo 17, tak víš všechno nejlépe“.

Jak se takové východisko dá v divadle využít?

Tím, že mladé lidi zapojili do celého procesu tvorby divadelní inscenace, aby zjistili, jak těžké je přetvářet například příběhy z reálného života do divadelní výpovědi. Takové projekty existují ale i u nás i jinde v Evropě. A nakonec i Noc divadel nabízí podobné formáty, ať už herecké nebo taneční etudy, praktické ukázky divadelních technologií a scénografie a podobně.

A funguje podobná práce i v regionech, protože ne všude mají lidé dostupných tolik divadel?

Máme skvělé příklady podobných interaktivních projektů například z Ostravy nebo z Českých Budějovic, kde se do hloubky a na mezinárodní úrovni věnují problematice tvorby pro náctileté. Je to také zásluhou toho, že se v naší zemi rozvíjí divadelní lektorství. A divadelní lektor je v komunikaci mezi divadelníky a publikem klíčový.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa