Obžaloba z případu Kuřim šokuje: Vyřezávání masa, brutální výhrůžky, život v psích klecích

 • Autor: dce - 
  8. 5. 2017
  15:19

  Kuřimská kauza je patrně ten nejotřesnější případ týrání dětí v dějinách Česka. Byla odhalena přesně před 10 lety. Chlapce Jakuba (tehdy 10) a Ondřeje (tehdy 8) Mauerovy mučila jejich matka Klára, teta Kateřina i další blízcí z okolí rodiny. Před soud předstoupilo 6 obžalovaných 17. června 2008. Čtení obžaloby šokovalo všechny v soudní místnosti. „Po předchozí domluvě v úmyslu působit na zdraví a city nezletilého Ondřeje, nezletilého Jakuba s cílem přetrhnout základní vztahy v rámci rodiny a vytvořit člověka se zlomenou vůlí, necitlivého k bolesti a násilí, který by se podřídil jakýmkoliv příkazům autority, opakovaně ve více případech tyto chlapce nepřiměřeně fyzicky a psychicky týrali, a to tím, že je surově bili, zraňovali, mučili, ponižovali a omezovali a dále je po delší dobu drželi spát v uzavřených místnostech a klecích, v různých objektech, často svázané nebo připoutané k pevné přepážce, bez možnosti základní hygieny, volného přístupu k pitné vodě, sociálnímu kontaktu s okolím, a to následujícím způsobem...,“ stojí na prvních řádcích obžaloby.

 • 1.Klára Mauerová

  Vše začalo, již když rodina bydlela v Brně: „Obviněná Klára Mauerová v měsíci červenec a srpen 2006 v Brně opakovaně bezdůvodně každý den bila své nezletilé děti Ondřeje a Jakuba rukou, vařečkou, řemenem a kovovou přezkou a rukou po zadku a zádech, nechávala je po delší dobu klečet a zavírala je v šatníku a na záchod, kde je rovněž nechávala spát na zemi na karimatce, a takto jim zabraňovala ve styku s ostatními členy rodiny a kamarády.“

  Později se týrání přesunula na chatu ve Veverské Bítýšce, kam Kateřina přivezla klece pro psy půjčené od Jana Turka. „V těchto mohli oba nezletilí ležet pouze skrčení, klečet s ohnutými lokty opřenými o zem, nosili jim do klecí jídlo, přičemž chlapci v kleci museli vykonávat i potřebu do mís, zakazovali jim pod hrozbou fyzických trestů komunikovat, večer a v noci je opakovaně po dobu i několika hodin obviněná Klára Mauerová bila páskem a rákoskou po zádech, škrábala je vidličkou, pálila cigaretou, strkala chlapcům hlavy do lavoru s vodou.“

  Video 10 let od kauzy Kuřim: Matka tyranka, Škrlová jako Anička a mučení dětí pod vlivem sekty - David Vaníček, archiv Blesku, ČTK
  1080p 720p 480p 360p 240p

  „Dále obviněná Klára Mauerová nutila nezletilého Ondřeje, aby se sám pálil cigaretou a bil bambusovou tyčí a aby bil řemenem po zádech svého bratra Jakuba, a dále se musel nezletilý Ondřej sám řezat nožem, který mu dala, nechala nezletilého Jakuba předstírat před bratrem, že je mrtvý, poté, co mu měl nezletilý Ondřej dát údajně otrávenou vodu, a za tímto účelem vyhrabala mělkou jámu, kde Jakubovi přikázala ležet a předstírat, že je mrtvý.“

  Nakonec se rodina nastěhovala do Kuřimi. „S Kateřinou Mauerovou drželi celodenně zavřeného nezletilého Ondřeje v uzamčené, nevětrané místnosti pod schody domu bez oken, o půdorysu 1 x 2 metry, vybavené pouze regálovou policí bez možnosti pohybu, izolovaného od rodiny a kamarádů, spal na kartonu z krabice nebo jen na holé betonové podlaze, kde se musel i učit, potřebu vykonával do kbelíku bez možnosti pravidelné hygieny, kdy mu dávali nepravidelně jíst a pít, nutili ho jíst jídlo z podlahy, obviněná Klára Mauerová ho opakovaně trestala tím, že ho nahého svazovala lepicí páskou či provázkem na rukou a nohou k regálu, přičemž v místnosti zůstával bez dozoru.“

  „Tedy obviněná Klára Mauerová týrala osobu, která byla v její péči, a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračovala v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavila osobní svobody a způsobila uvedeným činem těžkou újmu na zdraví.“ Byla odsouzena na 9 let do vězení.

  Matka dvou týraných kluků KláraMatka dvou týraných kluků Klára | 

 • 2.Kateřina Mauerová

  Týrání se zúčastnila i Klářina sestra Kateřina. Ve Veverské Bítýšce chlapcům držela ruce za zády, aby se násilí ze strany vlastní matky nemohli bránit. „A při tomto jednání obviněné Klára a Kateřina Mauerovy svazovaly provazy a švihadly, zavazovaly jim oči páskami z prostěradel, nutily je v krátkém časovém limitu učit se vulgární texty, a když nezletilí úkol nezvládli, bily je páskem nebo rákoskou do různých míst na těle.“

  „Kateřina Mauerová posypala podlahu moukou a nutila nezletilého Ondřeje stát po delší dobu bez pohnutí na místě tak, aby nebyly na zemi šlápoty.“

  „Ve druhé části pobytu na chatě, kdy obviněná Klára Mauerová měla dle instrukcí psaných Kateřinou Mauerovou chlapce pálit, řezat a nezletilému Ondřeji vyříznout ze zadečku kus masa, který měl sníst, což obviněná nezvládla.“

  „Obviněná Kateřina Mauerová týrala osobu, která byla v její péči, a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračovala v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavila osobní svobody a způsobila uvedeným činem těžkou újmu na zdraví. A konečně jako svědek před soudem uvedla nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí.“ Byla odsouzena na 10 let do vězení.

  Kateřina Mauerová, teta týraných chlapců, byla patrně hlavou celé kuřimské kauzy.Kateřina Mauerová, teta týraných chlapců, byla patrně hlavou celé kuřimské kauzy. | 

 • 3.Barbora Škrlová

  „Obviněná Barbora Škrlová v jednom případě týrala nezletilého Ondřeje tím způsobem, že poté, co ho vytáhla z úkrytu za truhlou, kam se schoval, povalila ho na zem, opakovaně mu ponořovala hlavu do lavoru naplněného vodou, až se nezletilý Ondřej topil, protože nemohl dýchat, a napil se vody a v tomto jednání přes jeho odpor pokračovala až do chvíle, než se z lavoru vylila voda, a poté ho zavřela do skříně.“

  Video Týrané děti v Kuřimi: Podívejte se na první reportáž o hrozném případu. 
  480p 360p 240p

  „Dále učila obviněnou Kláru Mauerovou vázat uzly k poutání rukou nezletilých dětí a před obviněnou Klárou Mauerovou lživě obviňovala nezletilého Ondřeje z toho, že jí fyzicky ubližuje, přestože věděla, že po každém takovém obvinění bude nezletilý Ondřej tvrdě fyzicky potrestán.“

  „Obviněná Barbora Škrlová týrala osobu, která byla v její péči, a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem.“ Byla odsouzena na 5 let do vězení.

  Barbora Škrlová se ze všech agresorů dostane na svobodu patrně jako první.Barbora Škrlová se ze všech agresorů dostane na svobodu patrně jako první. | 

 • 4.Jan Škrla a Jan Turek

  Týrání ve Veverské Bítýšce se další den zúčastnil i bratr Barbory Jan Škrla a jeho kamarád Jan Turek. „Na pokyn obviněné Kateřiny Maurerové přijeli na předmětnou chatu s tím, že již byli obviněnou Kateřinou Mauerovou instruováni, jakým způsobem mají završit týrání a mučení dětí, a tito poté, co obviněná Klára Mauerová odvedla chlapce do komory, nacházející se za kuchyní chaty, kde jim zavázala oči pásky natrhanými z prostěradel, a předala je obviněným Janu Škrlovi a Janu Turkovi s tím, že je požádala o pomoc při převýchově chlapců a dopředu jim za ni poděkovala, tito nasadili chlapcům na hlavy plastové pytle, které poškození přilepili ke krku izolepou, svázali je a nahé je bili do různých částí těla, řezali blíže nespecifikovaným řezným nástrojem po zádech, pálili je v tříslech a na jiných částech těla, hrubě jim nadávali, ponižovali a poté vyřezali kousek tkáně z pravé hýždě nezletilého Ondřeje a poraněné místo překryli rozsáhlou spáleninou, přičemž křik a nářek poškozených v průběhu děje tlumili přelepením úst lepicí páskou, kdy při tomto jednání drželi chlapce za přirození.“

  „Obviněný Jan Turek týral osobu, která byla v jeho péči, a spáchal uvedený čin zvlášť surovým způsobem a dále jinému úmyslně způsobil těžkou újmu na zdraví.“ Byl odsouzena na 5 let do vězení.

  „Obviněný Jan Škrla týral osobu, která byla v jeho péči, a spáchal uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračoval v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavil osobní svobody a způsobil uvedeným činem těžkou újmu na zdraví.“ Byl odsouzen na 7 let do vězení.

  Ve vězení skončil za týrání chlapců i mladší bratr Škrlové Jan (30). Dostal šest let.Ve vězení skončil za týrání chlapců i mladší bratr Škrlové Jan (30). Dostal šest let. | 

  Jan TurekJan Turek | 

 • 5.Hana Bašová

  Týrání na chatě ve Veverské Bítýšce se zúčastnila i Hana Bašová alias teta Nency. „Její úloha při týrání poškozených spočívala v tom, že tvořila tzv. publikum a vyluzovala různé zvuky a hlasy s cílem vyvolat u chlapců dojem přítomnosti více lidí u jejich týrání a tím zvýšit jejich strach a hrůzu z toho, co se děje.“

  Bašová spolu se Škrlou a Kateřinou Mauerovou zneužívali i své pozice jako vychovatelé v Domě dětí a mládeže Paprsek. „Dlouhodobě zavírali odděleně do různých místností předmětného objektu nezletilé Ondřeje Coufala a Jakuba Mauera, na jejichž výchově a péči se v té době podíleli, kde je proti jejich vůli drželi zamčené bez možnosti volně z místnosti odejít, přestože věděli, že děti mají být v té době u jejich matky, a to jak přes den, v případě nezletilého Jakuba, i v době, kdy měl být ve škole, a pokud šel Jakub do školy, až ke třídě ho přiváděla obviněná Hana Bašová a po vyučování zase odváděla, přičemž mu obvinění vyhrožovali, že nesmí ve škole nic říci o zavírání a potom se mu nic nestane, tak i v noci, kdy nezletilí museli spát na zemi, potřebu vykonávali do kbelíku, do místnosti jim střídavě nosili jídlo, umývat se mohli pouze v lavoru, v místnosti byly děti ponechány samy bez dozoru, neměly žádné hračky ani kontakty s rodinou či okolím, pouze učení, a obviněná Hana Bašová je v několika případech opakovaně bila do obličeje, svazovala jim ruce tak, že je lepila přes hřbet ruky izolepou ke stolu, kdy je tímto způsobem nutila přes den sedět u stolku.“

  „Obviněná Hana Bašová týrala osobu, která byla v její péči, a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračovala v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavila osobní svobody a způsobila uvedeným činem těžkou újmu na zdraví.“ Byla odsouzena na 7 let do vězení.

  Hana BašováHana Bašová | 

 • 6.Galerie kuřimské kauzy

Doporučujeme
hejpockej ( 9. května 2017 04:54 )

souhlas, tohle byl dalsi vysmech nasi spolecnosti, a nasi vlade tohle nevadi? Tohle by se melo dostat to medii v USA a jinde ve svete, i vyse jejich trestu, aby videli, co je u nas za bordel, to by se divili. Zeman, Sobotka, Babis, procpak tohle neresi?

hejpockej ( 9. května 2017 04:51 )

vubec bych se nedivil, dle jaky je v ceskem state bordel, kdyby se tyto zrudy opet dostali k detem, bud jako vychovatelky, nebo si adoptujou, porodi dalsi deti, atd. Nikdo je kontrolovat nebude, na to nas sytem kasle, tohle bude pokracovat dal a dal,protoze tato potreba je v nich, sadisty nepredela kriminal, jen si priste daji vetsi pozor aby nebyli odhaleny. A jeste jim povoli zmenu jmena, aby nikdo nevedel co jsou zac? Aby je omylem pustili zase k detem? Aby se lidi nemohli mit pred nima na pozoru? Nekdo by mel zacit petici pozadujici, aby tyhle zrudy byli evidovany a hlidany do konce zivota.

MJKL ( 8. května 2017 23:37 )

 Odporný zrudy!!!!!!Co tohle je za trest,nemohou tomu uvěřit.Všude by za tohle bylo minimálně doživotí a u nás za takové hruzostrasne týrání nebohych dětí dostanou 5 let!!!!Co tohle je za stát!!!!Za krádež dostanou či podvod klidně desetiletý trest a tohle,co je pro mne absolutně nejodpornejsi zločin takové směšné tresty.Ty děti to utrpení v sobě ponesou celý život a ty *** si v tomto zrudnem jednání mohou klidně a vesele uz ted pokračovat.....nemohu uvěřit tomu,co je dnes možné....

fromoutofnowhere ( 8. května 2017 21:06 )

to isli na dovolenku si oddychnut, nie do vazenia, rozum sa mi zastavuje nad tak malymi trestami

fromoutofnowhere ( 8. května 2017 21:03 )

presne

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa
Články odjinud