Po úvodní melodii přítomné jménem Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje přivítal vedoucí Územního odboru Teplice plk. Ing. Petr Sytař. Zmínil především uspěchanost současné doby, která s sebou nese mnohá úskalí a bohužel také vážné nemoci. Vyjádřil svůj obdiv lidem, kteří se již do Českého národního registru dárců dřeně zapsali a především těm, kteří již kostní dřeň darovali. Zároveň vyzval přítomné, především pak policisty, aby zvážili zápis do registru, protože každý další přihlášený je nadějí pro někoho, kdo může potřebovat nové zdravé krvetvorné buňky.

Slovo poté předal primátorovi statutárního města Teplice Jaroslavu Kuberovi, který vyslovil uznání spoluobčanům, kteří neváhají nabídnout svou pomoc a často jsou jedinou šancí na záchranu lidského života.

Poté již zazněly melodie ze známých českých četnických a policejních seriálů a filmů s kriminální tématikou (Hříšní lidé města pražského, Hotel Modrá hvězda, Kristián, Adéla ještě nevečeřela, Dívka v modrém). Ty doplnily další „světové policejní hity“, např. z filmů James Bond, série Četníci, Profesionálové apod. a další písně s obdobným námětem ve skvělém podání sólistky Ivany Brožové.

Koncertem hosty prováděl moderátor Českého rozhlasu Karlovy Vary Petr Čimpera, který na pódium v přestávkách pozval MUDr. Marcelu Zimovou z Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která hostům poskytla bližší informace o průběhu darování kostní dřeně a policistu prap. Mgr. Jana Sajnera z KŘP Středočeského kraje, obvodního oddělení Slaný, který již kostní dřeň daroval a popsal své zkušenosti a pocity s tím spojené.

nprap. Bc. Daniel Vítek tiskový mluvčí PČR FOTO: PČR