Ve středu 13. srpna 2014 změřili dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina své praktické dovednosti a teoretické znalosti v rámci krajského kola soutěže dopravních policistů. Letošního, v pořadí již třetího ročníku soutěže, se zúčastnilo celkem čtrnáct dopravních policistů. Jednalo se o policisty ze všech dopravních inspektorátů, oddělení silničního dohledu a dálničního oddělení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. V soutěži byly zastoupeny také dvě policistky – jedna reprezentovala jihlavský dopravní inspektorát a druhá hájila barvy DI Třebíč. Letošní ročník soutěže slavnostně zahájil ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina plk. Mgr. Radek Malíř, který všem popřál hodně úspěchů. Uvedl, že soutěž je postupová, proto věří, že dva ti nejlepší budou náš kraj vzorně reprezentovat v rámci republikové soutěže.

„Hlavním účelem krajské soutěže bylo prověřit zejména teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti dopravních policistů na krajské úrovni. Krajská soutěž měla teoretickou a praktickou část. Teoretická část soutěže se konala v učebně Polygonu Autoškoly Musil v Jihlavě,“ uvedl koordinátor soutěže kpt. Mgr. Petr Halán.

Teoretická část soutěže zahrnovala zvládnutí testů z pravidel silničního provozu, po kterém následoval test odborných znalostí z oblasti právních předpisů, které potřebuje dopravní policista znát, aby mohl kvalitně vykonávat svoji práci. Praktická část soutěže – jízda na smykové desce, speciální manévry, které měly prokázat zvládnutí vozidla v nestandardní situaci a jízda zručnosti – se konala v prostoru Polygonu Autoškoly Musil v Jihlavě. Jízda zručnosti byla pro samotné soutěžící velice atraktivní částí soutěže, neboť se sestávala z kombinace zajímavých prvků, při nichž museli policisté prokázat dokonalé ovládání vozidla. Museli se í poprat se slalomem mezi kužely, couváním do prostoru mezi stojící vozidla, otočením vozidla na malém prostoru i zastavením na určeném bodě.

Poté se policisté přesunuli na frekventovanou křižovatku ulic Zborovská, Fritzova, Jirásova, kde postupně v několikaminutových intervalech řídili provoz. Na soutěž dohlížel tým rozhodčích, který bedlivě sledoval jednotlivé soutěžící, neboť za každou disciplínu byli policisté bodování.

Předseda hodnotící komise pplk. Mgr. Miroslav Šimeček z ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky byl s výkony všech soutěžících spokojen a uvedl, že bodové rozdíly mezi prvními pěti byly minimální, což svědčí o velké vyrovnanosti výkonů jednotlivých soutěžících.

Při slavnostním vyhlášení výsledků, kterému byl přítomen krajský policejní ředitel plk. Mgr. Radek Malíř, zaznělo z úst členů hodnotící komise, že všichni předvedli výborné výkony a tím prokázali, že mají opravdové předpoklady pro to, aby svoji práci dopravního policisty vykonávali kvalitně.

„Mohl jsem vás sledovat při praktické části soutěže, když jste řídili poměrně rušnou křižovatku a musím říct, že jsem s vašimi výkony velice spokojen. Příjemně mě překvapilo, že mezi vámi panovala příjemná atmosféra, nechyběl humor ani sportovní duch. Na pomyslných stupních vítězů mohou stát pouze tři z vás a dva nejlepší postupují do dalších bojů. Já pevně věřím, že na republice předvede dvojice z našeho kraje stejně kvalitní výkony jako dnes a přeji oběma kolegům, aby se jim v Mostě dařilo,“ doplnil závěrem plk. Mgr. Radek Malíř.

Celkové pořadí soutěže dopravních policistů: 1. místo – pprap. Mgr. Tomáš Procházka – oddělení silničního dohledu 2. místo pprap. Jiří Trnka – oddělení silničního dohledu 3. místo pprap. Bohuslav Bukáček – DI Žďár nad Sázavou

mjr. JUDr. Dana Čírtková tisková mluvčí PČR FOTO: PČR