Zbavujete se bytu či chaty? 5 výjimek, kdy nemusíte platit daň a ušetříte

 • Autor: ula - 
  8. 11. 2018
  05:35

  Prodáváte byt, dům, chalupu, zkrátka nemovitost? Potom peníze, které za ni získáte, představují váš příjem a ten musíte zdanit podle zákona o daních z příjmu. Existuje ale pět zákonných výjimek, kdy jste od této povinnosti osvobozeni a můžete ušetřit velké peníze.  Jaké to jsou, prozradí v přehledu Blesk Zprávy. Dozvíte se i nejzáludnější otázky spojené s daňovou povinností.

 • 1.Sazba ve výši 15 procent

  Příjem z prodeje či převodu nemovitosti fyzických osob se daní sazbou ve výši 15 procent, váš příjem zároveň musíte uvést do běžného daňového přiznání. Pokud však splníte určité podmínky, jste od povinnosti platit daň i podat daňové přiznání osvobozeni. Podmínky se odvíjí například od délky vlastnictví či způsobu, jakým se získanými penězi naložíte.

  Jak vyplývá ze statistik portálu FÉRmakléři.cz, jsou právě daňové povinnosti spojené s převodem nemovitosti pro Čechy velkou neznámou. „Lidé zpravidla netuší, ve kterých situacích daň platit musí a kdy naopak tato povinnost odpadá. Dále se ptají na termíny rozhodné pro převody vlastnických práv, které určují daňovou povinnost. Dotazů dostáváme stovky, zejména od těch, kteří spolupracují se špatným makléřem nebo řeší realitní věci na vlastní pěst,” komentuje Jan Boruta z portálu FÉRmakléři.cz.

  Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti?Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti? | 

 • 2.Nemovitost vlastníte déle než 5 let

  Povinnost platit daň odpadá v případě, že jste nemovitost vlastnili alespoň 5 let. V případě dědictví se lhůta zkracuje o dobu, po kterou ji vlastnil předchozí majitel v linii přímé (prarodiče, rodiče, děti) či manžel. Osvobození však neplatí, pokud prodávaná nemovitost, která je nebo 5 let před prodejem byla zařazena do obchodního majetku.

  Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti?Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti? | 

 • 3.Bydlíte alespoň 2 roky

  Pokud jste vlastníkem nemovitosti a měli jste v ní bydliště alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem, pak jste od daně osvobozeni. „Bydliště v tomto případě neznamená přihlášení k trvalému pobytu, rozumí se jím místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Tedy tam, kde člověk svým jménem například hradí energie a služby, kam si nechává posílat poštu či kde jeho pobyt dosvědčí sousedé,” uvádí právník Ondřej Kolář. Výjimka v tomto případě neplatí pro družstevní byty a nemovitost zahrnutou do obchodního majetku 2 roky před jejím vyřazením.

  Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti?Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti? | 

 • 4.Prodej za účelem zajištění bytové potřeby

  Daň neplatíte ani tehdy, pokud jste v nemovitosti bydleli a příjem z jejího prodeje použijete k řešení vlastní bytové situace. Tedy například ke koupi nového bydlení či k rekonstrukci. Dávejte ale pozor na termíny. Zisk z prodané nemovitosti musíte totiž investovat nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž jste peníze z prodeje obdrželi. Pokud je příjem z prodeje větší, než kolik investujete do nového, je od daně osvobozena pouze ta část, kterou jste využili na uspokojení bytové potřeby. Zbytek podléhá zdanění v běžné patnáctiprocentní sazbě.

  „Daň z příjmů platit nemusíte i v případě, že odpovídající částku utratíte na zajištění bytové potřeby také jeden rok před prodejem nemovitosti. To však pouze za předpokladu, že jste v ní bezprostředně před prodejem alespoň nějakou dobu bydleli a přijetí peněz z prodeje oznámili příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení je nutné provést do konce kalendářního roku, ve kterém jste přijali peníze z prodeje nemovitosti,” upozornil Ondřej Antoš, specialista na daňovou problematiku ze společnosti Yourtaxes.

  Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti?Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti? | 

 • 5.Dědictví

  Nabytí nemovitosti formou dědictví je vždy osvobozeno od daně. Není přitom podstatné, zda se dědí v rámci přímé či vedlejší linie nebo bez rodinné vazby. Dědici však mohou vzniknout další povinnosti. V případě, že předmětem dědictví je nemovitost v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, je dědic povinen oznámit tuto skutečnost správci daně, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok), ve kterém příjem obdržel. Oznámení se nepodává formou daňového přiznání a ani nemá předepsaný vzor. Ministerstvo financí však zveřejnilo možný vzor, který naleznete zde.

  Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti?Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti? | 

   

 • 6.Dar

  Pokud jste obdrželi nemovitost darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii nebo od osoby, se kterou jste žili nejméně 1 rok bezprostředně před darováním ve společné domácnosti, je tento příjem od daně z příjmu osvobozen. U nemovitostí s hodnotou vyšší než 5 milionů korun zůstává oznamovací povinnost vůči správci daně. Tu není radno brát na lehkou váhu, jelikož s ní jsou spjaté, stejně jako v případě dědictví, pokuty ve výši 0,1 %, 10 % a 15 % z hodnoty nemovitosti.

  Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti?Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti? | 

  Na co si dávat pozor při sledování cen bytů čtěte ZDE

Doporučujeme

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa