Je pojištění hypotéky k ničemu? Záleží na smlouvě, říká ekonom i právník

Autor: ula - 
21. ledna 2018
06:10

Sjednali jste si k hypotéce pojištění schopnosti splácet? Tak si pečlivě prostudujte smlouvu a dejte si pozor, s kým vlastně pojištění uzavíráte. Nejvyšší soud totiž upozornil na to, že pojištění hypotéky může být úplně k ničemu, jak informoval deník Právo. Blesk Zprávy oslovily finančního analytika i právníka, kteří se shodují na tom, že pojištění k hypotéce je naopak prospěšné a dává smysl, nicméně je třeba se držet určitých pravidel. Vše také stojí na rozhodnutí, s kým pojistku uzavřete.

Deník Právo přišel tento týden s příběhem klientky banky, která měla sjednané pojištění pro případ smrti nebo invalidity u pojišťovny ze stejné finanční skupiny jako banka. Když měla ale po několika letech pojišťovna doplatit zbytek úvěru, ženu prý upozornila, že peníze od ní může požadovat pouze banka. A ne ona.

Žena se tedy obrátila na okresní soud, který řekl, že skutečně nemá právo domáhat se ničeho z pojistné smlouvy. Odvolací krajský soud rozsudek následně zrušil. Klientka pak podala ústavní stížnost.

„Účastníky pojistné smlouvy jsou sice pojišťovna a banka, ale smlouva se týká i pojištěného. Jestliže by neměl možnost domáhat se splnění závazku ve prospěch třetí osoby, neměl by objektivně možnost ovlivnit, zda pojistitel za něj jeho závazek věřiteli splní, a proklamace banky v jejích předsmluvních informacích by pro něj neměly praktický význam,“ citovalo Právo z rozhodnutí soudců.

Pojišťovna se odvolala k Nejvyššímu soudu, který jí dal za pravdu. Klientka podle soudců není smluvní stranou pojistné smlouvy, ale pouze objektem pojištění. „Není oprávněna pojistné plnění přijmout, tudíž ani je vymáhat pro sebe, a není ani subjektem, jemuž by smlouva přiznávala oprávnění vlastním jménem pojistné plnění vymáhat pro třetí osobu,“ uvedli. Kvůli podané ústavní stížnosti případ ještě není dořešen.

Video Vzít si hypotéku teď, nebo spíše počkat? - Andrea Ulagová, Lukáš Červený

Jak je to s pojištěním hypotéky?

Podle finančního analytika osloveného Blesk Zprávami nelze obecně říci, že pojištění schopnosti splácet je k ničemu. 

„Pojištění k hypotéce je velice prospěšné a smysl dává velký, zbytek je spíše o správném nastavení smlouvy,“ řekl Pavel Krejčík ze společnosti Partners. „V článku není uvedeno, proč pojišťovna vlastně nechtěla plnit. Neplnili, protože klientka utrpěla úraz nebo onemocněla, přišla o práci, nebo je nějaký jiný důvod?“ dodal. 

Právník rozebral podmínky pojištění

„Osoba uzavírající pojistnou smlouvu nemusí být vždy totožná s osobou pojištěného. Konkrétně při pojištění schopnosti splácet je oprávněnou osobou k výplatě pojistného plnění zpravidla banka, které je zároveň i pojistníkem (osobou uzavírající smlouvu), přičemž pojištěným je klient banky,“ vysvětlil právník Petr Novák ze společnosti Vašenároky.cz.

„Banka tedy s pojišťovnou uzavře pojistnou smlouvu, kdy je pojištěným klient banky, přičemž při vzniku pojistné události (neschopnost klienta splácet) je k výplatě pojistného plnění oprávněná banka, uvedl dále Novák.

„Pojišťovna tedy v případě vzniku pojistné události dlužné splátky vyplatí bance místo klienta. Banka si takovým pojištěním chrání i své vlastní zájmy, neboť pokud není klient schopen splácet, dostává se do nepříznivé situace i banka, která mu poskytla hypotéku či úvěr. Klient, coby pojištěný, je sice subjektem pojistného vztahu, nikoliv však stranou pojistné smlouvy,“ pokračoval právník.

V tomto případě se takové pojištění může zdát nevýhodné, protože jemu pojistné plnění vyplaceno nebude, ale i podle právníka zcela jistě není pojištění k ničemu.

„Pojistné plnění sice nebude vyplaceno klientovi, ovšem jeho dluh vůči bance v případě vzniku pojistné události splacen bude. Při uzavírání pojistné smlouvy je samozřejmě důležité důkladně se s ní seznámit a neopomenout ani prostudovat pojistné podmínky,“ dodal Novák.

Pojistka z banky vs. samostatné pojištění

Podle finančního analytika je důležité, zda chcete uzavřít tzv. banko-pojistku, tedy pojistku, kterou vám nabídnou v bance při sjednávání hypotéky, nebo zda uzavřete samostatné pojištění. 

„Banko-pojistka nemá tak kvalitní možnosti nastavení jako samostatné pojistky. Banko-pojistka má horší krytí invalidity – většinou pouze třetí stupeň, mají více výluk a méně variant u pracovní neschopnosti,“ vyjmenoval Krejčík.

Výhodou banko-pojistek naopak může být pojištění neschopnosti splácet z důvodu ztráty zaměstnání. Ale i tak se musíte mít na pozoru, obecně toto pojištění mívá dost výluk a zdaleka ne vždy zafunguje.

Pokud se po uplynutí fixace rozhodnete přejít k jiné bance, banko-pojistka tím skončí a musíte si tak uzavřít novou. Pak se můžete ocitnout v situaci, že už uzavřete dražší pojistku, např. kvůli vyššímu věku a kvůli horšímu zdravotnímu stavu se vás bude týkat celá řada dalších výluk.

Kde je větší rozsah krytí?

„Pokud zvolíte samostatné pojištění, tak to mívá vyšší rozsah krytí, jako jsou všechny tři stupně invalidity, lepší a variabilnější plnění při pracovní neschopnosti,“ říká Krejčík.

Na druhou stranu zde chybí pojištění neschopnosti splácet z důvodu ztráty zaměstnání. Některé pojišťovny více zkoumají zdravotní stav před vstupem do pojistky a klient má tedy jasnější, na co bude krytý a na co ne. Pokud změníte banku, pojistky se to samozřejmě netýká.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv možnost, vždy je dobré si řádně prostudovat smlouvy a poznámky pod čarou.

Video Kalouskův poslanec Pavera: Hypotéky budou jen pro bohaté. A jak jsme na tom se zadlužeností? - Blesk - Jaroslav Šimáček

Sledujte pořady Blesk Zpráv

Epicentrum S prezidentem v Lánech Ptám se, pane premiére

Redakce Blesk Zpráv pro vás každý týden od pondělí do čtvrtka připravuje pořad Epicentrum s rozhovory na aktuální témata. Kromě toho vám pravidelně přinášíme názory prezidenta Miloše Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech a zpovídáme i premiéra Andreje Babiše.

Aktuálně: Koronavirus

Volby 2020 (podzim)

Krajské volby 2020 Senátní volby 2020

Petra Krtkov ( 18. července 2019 09:17 )

Nahrála jste to do portálu? do jakého? o by se mi také hodilo, kolik se za to platí?

Petra Krtkov ( 16. července 2019 12:22 )

Já už mám několik pojistek, a ani nestíhám sledovat jejich výročí, na auto už jsem to několikrát prošvihla, kdy jsem mohla změnit podmínky.

tomik007 ( 21. ledna 2018 19:30 )

JE TAM VICE VYLUK, NEZLI VLUK

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud

Mimořádná zpráva

KORONAVIRUS: 6 ČECHŮ V KARANTÉNĚ NA TENERIFE! I 1 DÍTĚArrow

Zavřít