ONLINE CHAT
Mám flexi životní pojištění uzavřené s Českou spořitelnou. Smlouva byla uzavřená v roce 2017. Mohu mít problémovou pojistku ?(Adamčík)
Foto
Hezký den, všechny pojišťovny v průběhu času své pojistné smlouvy měnily, když reagovaly i na různé výtky, které k nim měl finanční arbitr, takže obecně lze říci, že čím je pojistná smlouva novější, tím je menší pravděpodobnost, že obsahuje závažné vady. Bez toho, že bych měl tuto smlouvu před sebou, Vám však neumím odpovědět, zda je v pořádku či nikoliv. Prostudujte si ji tedy sám a vyhodnoťte si, zda odpovídá Vašim požadavkům a potřebám, jaká kryje rizika, kolik na krytí těch rizik platíte. Pokud narazíte na jakékoliv pochybnosti, řešte je co nejdříve se svou pojišťovnou. Pokud se Vám nepodaří je vyřešit k Vaší spokojenosti, obraťte se na finančního arbitra. Tímto dotazem bohužel musím dnešní chat uzavřít. Děkuji Vám i všem ostatním tazatelům za všechny dotazy, které jste mi dnes položili, a omlouvám se, že se mi nepodařilo na všechny z nich odpovědět. Na závěr tedy připomínám, že jakékoliv další dotazy na finančního arbitra můžete směřovat na náš email arbitr(zavináč)finarbitr.cz . Čtěte pečlivě smlouvy, a to nejen o finančních službách, než je podepíšete, ať se do žádných problémů nedostanete. Pokud už máte nějaký problém s poskytovatelem finančních služeb, vzpomeňte si vždy na finančního arbitra, který tu je od toho, aby takový spor nestranně, nezávisle a bezplatně posoudil a rozhodl. Veškeré podrobnosti o řízení před finančním arbitrem naleznete na našich webových stránkách https://www.finarbitr.cz .
Dobrý den.Chci se zeptat jestli se problém týká i Životního pojištění Dynamik Plus ,pojištění uzavřeno 7/2008. Děkuju za odpověď. (Elena)
Foto
Hezký den, i tato smlouva může trpět určitými vadami. Smlouvu si pečlivě prostudujte a vyhodnoťte si, jestli odpovídá Vašim požadavkům a potřebám (kolik platíte, jaká rizika vám kryje - kolik v případě které pojistné události můžete dostat). Pokud Vašim potřebám vyhovuje, není důvod se zneklidňovat. Pokud ne, řešte to se svou pojišťovnou a případně poté i před finančním arbitrem.
Dobrý den, mám sjednané Flexi životní pojištění od "Pojišťovna České Spořetelny" Vienna Insurance Group přes "Partners Financial Services, a.s.". Počátek v roce 2012 na 32 let. Jak zjistím že je v pořádku? Zatím to vypadá že měs. platba + náklady na poskytnujé poj. služby je skoro tak vysoká jako fin. zvýhodnění, zhodnocení a další bonusy. Co s tím? Nepřijde mi, že by byla příliš výhodná. Děkuji za odpověď.(L. Hlaváčková)
Foto
Hezký den, při zhodnocení výhodnosti životního pojištění se zaměřte především na to, k čemu tuto smlouvu máte, jaká Vám kryje rizika a jestli opravdu potřebujete taková rizika a v takovém rozsahu krýt. Zaměřte se tedy především na pojistnou částku v případě smrti nebo dožití, ale také na pojistné částky pro různá připojištění (úraz, deení dávky v nemoci apod.), pokud byla sjednána. Jestli při tomto posouzení zjistíte nesrovnalosti, řešte to v první řadě se svou pojišťovnou, případně i zprostředkovatelem, jehož prostřednictvím jste smlouvu sjednala. Pokud se záležitost nepodaří vyřešit k Vaší spokojenosti, obraťte se na finančního arbitra.
Dobrý den, minulý týden mi volal pán a sdělil mi, že prý jsem se stal účastníkem "podvodu" ze strany pojišťovny, kde jsem měl uzavřenou životní pojistku, kdy prý finanční arbitr řeší to že tato pojišťovna nevracela při odbytném platbu za první 2 roky. Chtěl bych se proto zeptat, jak bych měl postupovat, když chci své peníze zpět. (Vladimír Novák)
Foto
Hezký den, z Vašeho dotazu dovozuji, že pojištění již z nějakého důvodu skončilo. Pokud tedy nejste spokojen s vyplaceným odkupným, reklamujte tuto skutečnost co nejdříve u své pojišťovny. Pokud věc nebude vyřešena k Vaší spokojenosti, můžete následně zahájit řízení před finančním arbitrem.
Dobrý den, uzavřeli jsme tři životní pojistky na mého muže, syna a dceru, kterou s námi sjednal poradce společnosti OVB, kterého jsme nikdy neviděli.. do těchto životních pojistek jsme vložili naspořené peníze pro děti (2x 50.000 a 1x 40.000) s tím, že nám bylo řečeno, že po dvou letech budeme moct tyto peníze zhodnocené vybrat zpět. Jaké bylo naše sklamání, když jsme po dvou letech přišli do pojištovny a řekli nám, , že naše odbytné je skoro nulové. pojišťovnou nám bylo doporučeno, abychom si snížili měsíční splátky na každou z těchto smluv na 500,- Kč a platili ještě nějakou dobu. Vzhledem k tomu, že tyto částky platíme na každou z těchto smluv doposud a nenastala žádná změna, chtěla bych požádat o radu nebo pomoc při řešení této obtížné situace. Ráda bych aspoň větší část těchto vložených peněz získala zpět. Děkuju (Milada Kolomazníková)
Foto
Hezký den, reklamujte tuto záležitost písemně u pojišťovacího zprostředkovatele (OVB) i u pojišťovny, se kterou máte pojistné smlouvy sjednané. Pokud se nepodaří reklamaci vyřešit k Vaší spokojenosti, můžete se obrátit na finančního arbitra s návrhem na zahájení řízení.
Vloni jsem zrušila pojištění DYNAMIK od české pojišťovny, které jsem měla cca 4 roky, dle mého je to i tento případ, kdy naspořená částka byla několikanásobně nižší, než dle mých zasílaných plateb. Mohu se ještě nyní nějak bránit a chtít vrátit peníze zpět a jak?(Iveta)
Foto
Hezký den, ano, bránit se můžete, začněte tím, že se písemně obrátíte s reklamací na pojišťovnu. Pokud nebudete s výsledkem spokojena, můžete se obrátit na finančního arbitra. Připomínám však, že i v tomto případě může do hdy vstoupit námitka promlčení ze strany pojišťovny, takže čím dříve začnete věc řešit, tím větší část Vašich nároků ještě nebude promlčená.
Dobrý den, když máte dva tisíce nebo ještě více podnětů na jeden typ smlouvu u investičního životního pojištění, není už čas to začít řešit jako systémovou věc? Když navíc Vaše rozhodnutí hodnotí smlouvu jako od začátku neplatnou? Neměli byste zveřejnit nějaký návod por klienty a řešit to hromadně a rychle? (Jiří Chvojka)
Foto
Hezký den, pane Chvojko. Finanční arbitr tu je zřízen jako orgán, který řeší individuální spory konkrétních spotřebitelů. Finanční arbitr tedy řeší každý jeden spor jednotlivě. Tak jak je jiný každý jednotlivý pojistník i pojištěný a má jiné potřeby, tak se liší i pojistné smlouvy, a to jak mezi pojišťovnami, tak v rámci jedné pojišťovny mezi různými produkty nebo v proběhu času. Velmi bych tedy varoval před jakoukoliv paušalizací, že "všechny pojistné smlouvy jsou neplatné", jak se občas v médiích děje. Finanční arbitr má na svém webu jasný a stručný návod "Finanční arbitr v 10 bodech", co obnáší řízení před finančním arbitrem, máme tam ke stažení návrh na zahájení řízení, dokonce i online formulář pro podání návrhu, včetně všech instrukcí, co je potřeba přiložit (zejména neúspěšnou výzvu k nápravě vůči finanční instituci) a že je třeba návrh podepsat. Finanční arbitr však nemá žádné jiné pravomoci, než právě řešení individuálních sporů.
Dobrý den. V roce 2008 jsem uzavřel Životní pojištění s Filipem Plus a v roce 2012 došlo ke změně pojistné smlouvy na Životní pojištění s Filipem PLUS Důchodové pojištění u ČPP ačkoli již jedno důchodové pojištění již sjednáno mám ?Je to možné?(Václav)
Foto
Hezký den. Pojistných smluv můžete mít uzavřeno více, je však třeba vždy vědět, k čemu kterou smlouvu máte, jaká rizika Vám kryje, kolik na ni platíte a co z ní v případě pojistné události Vy (nebo obmyšlená osoba) dostanete. Prostudujte si tedy pečlivě všechny pojistné smlouvy, které máte uzavřené, i související dokumenty (roční výpisy apod.). Pokud máte pocit, že neslouží svému účelu (krytí rizika), řeště to se svou pojišťovnou, případně se zprostředkovatelem, se kterým jste smlouy nebo jejich změny sjednával. Pokud to nevyřešíte ke své spokojenosti, můžete se obrátit na finančního arbitra s návrhem na zahájení řízení.
Dobrý den, Pracoval jsem jako zprostředkovatel pro společnost, která nabízela investiční životní pojištění. I přes to, že jsem uzavřel několik smluv, mi společnost nevyplatila provize. Můžete toto řešit? Děkuji(Karel Smrček)
Foto
Hezký den. Zde Vás bohužel musím zklamat. Finanční arbitr je příslušný výlučně k řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu, tedy sporů, kdy na jedné straně je podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Pokud jste však jednal s pojišťovnou jako pojišťovací zprostředkovatel, jednal jste také jako podnikatel a nikoliv jako spotřebitel. Takový spor tudíž nejsme příslušní řešit a budete se muset případně obrátit na obecný soud.
Dobrý den, Založili jsme s bývalým manželem dětem investiční životní pojištění a já teď ty peníze potřebuji. Pojišťovna mi však peníze odmítá vyplatit bez nějakého opatrovnického soudu. Je to možné? Děkuji (Marie)
Foto
Hezký den. Ano, záleží na tom, jak je pojistná smlouva sjednána, kdo vystupuje jako pojistník (nejspíše Vy nebo Váš bývalý manžel) a kdo vystupje jako pojištěný (nejspíše děti), nicméně v těchto případech je skutečně vyžadován k ukončení pojištění souhlas opatrovnického soudu, neboť je třeba si uvědomit, že i když jste peníze na toto pojištění platila Vy nebo manžel, pojištěnou osobou jsou právě vaše děti a opatrovnický soud bude zkoumat, zda není v rozporu s jejich zájmem, že dojde ke zrušení takového pojištění.
Dobrý den pane magistře, měla jsem uzavřenou životní pojistku na sebe a manžela, platila jsem ji rok apůl, manžel ale před 3 měsíci zemřel, pojistku mi pojišťovna nechce vyplatit, co mám dělat a na koho se mohu obrátit s mým problémem.(Jana, Praha)
Foto
Hezký den, obraťe se nejprve písemně na pojišťovnu. Pokud se nepodaří věc vyřešit k Vaší spokojenosti, můžete se následně obrátit na nás s návrhem na zahájení řízení.
Dobrý den, zakoupil jsem si on-line pojištění spoluúčasti pro vypůjčené auto na dovolené. Došlo k havárii. Když jsem ale podal žádost o proplacení škody byla mi zamítnuta bez vysvětlení, s odkazem na vás jako další krok. Prosím, byli byste tak laskavi a poradili mi, co mám dělat?(Lukáš, Humpolec)
Foto
Hezký den, finanční arbitr bohužel není příslušný v oblasti pojištění řešit jiné spory, než spory ze životního pojištění. Havarijní pojištění nebo třeba povinné ručení, ale např. i různá úrazová pojištění, pojištění nemoci apod. jsou tak zcela mimo naši působnost. Pokud už proběhlo reklamační řízení a máte zamítavou odpověď pojišťovny, nemůžete se tedy obrátit na nás, nicméně spory z neživotního pojištění řeší Česká obchodní inspekce (více informací naleznete zde adr.coi.cz). Se svým podnětem se můžete obrátit i na Českou asociaci pojišťoven, která zamýšlí s účinností od 1. ledna příštího roku zřídit tzv. pojišťovacího ombudsmana, který by vedle České obchodní inspekce také řešil spory z neživotního pojištění.
Zdravím, prosím, můžete mi vysvětlit, jak je to s tím přezkumem rozhodnutí finančního arbitra? Nerozumím tomu vůbec ? Proč se vůbec rozhodnutí arbitra ještě přezkoumává ? A jak může soud rozhodnutí změnit a co to pro mě znamená ? Děkuji, (František Reitspies )
Foto
Hezký den. Kterákoliv strana řízení, která není spokojená s finálním rozhodnutím finančního arbitra, se může ve dvouměsíční lhůtě obrátit na soud s žádostí o přezkum takového rozhodnutí. Obecně se jedná o právo, které vychází z Ústavy resp. Listiny základních práv a svobod a z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, aby o soukromých právech závazným způsobem rozhodoval soud. Může se tak stát, že v řízení před finančním arbitrem vyhrajete a arbitr uloží pojišťovně (nebo bance, nebankovnímu poskytovateli úvěrů, směnárně aj. - arbitr neřeší jen spory z pojištění) povinnost zaplatit Vám nějakou finanční částku. Pojišťovna se však může bránit žalobou u soudu. Zde je však třeba si uvědomit, že u soudu nebude žalovaný finanční arbitr, ale žalovaný budete přímo Vy. Vy sám se budete muset u soudu hájit, předložit všechny důkazy, prokázat všechny skutečnosti (nejlépe odkazem na rozhodnutí finančního arbitra) a Vy sám ponesete riziko toho, že když prohrajete, budete muset kromě vrácení peněz pojišťovně hradit také její náklady řízení (soudní poplatek, odměna advokáta...). Proto vždy oběma stranám během celého řízení velmi doporučujeme (finanční arbitr je dokonce ze zákona povinen o to usilovat), aby spor nemusel skončit rozhodnutím finančního arbitra, ale aby se už v průběhu řízení před finančním arbitrem dohodly na smírném vyřešení sporu. I když to pro jednu nebo obě strany může znamenat, že sleví ze svých nároků, ve finále se obě strany vyhnou riziku soudního přezkumu, neboť tím smírem řízení končí a žádný soudní přezkum nehrozí.
Dobrý den, Na internetu jsem si přečetl že víc jak dva miliony smluv uzavřených s pojišťovnami mohou být neplatné, je to pravda? A potřebuji právní pomoc pro řízení před arbitrem? Děkuju za odpověď(Středa)
Foto
Hezký den, kolik smluv může být neplatných, nevím, finanční arbitr rohodl o neplatnosti 2 konkrétních smluv dvou různých pojišťoven. Obě tato rozhodnutí finančního arbitra jsou navíc předmětem soudního přezkumu, takže konečné slovo ohledně platnosti a neplatnosti smluv bude mít soud. Finanční arbitr zkoumá každou smlouvu individuálně. V řízení před finančním arbitrem žádné právní zastoupení nepotřebujete. V případě potřeby je finanční arbitr ze zákona povinen poskytnout Vám potřebnou pomoc při sepsání návrhu na zahájení řízení nebo kdykoliv v průběhu řízení.
pane Vacku, já jsem na internetu četla, že některé smlouvy jsou promlčené. Co si pod tím mám představit? (Hana I.)
Foto
Hezký den. Promlčené nejsou smlouvy, ale mohou být promlčené nároky z takových smluv, respektive nároky na případné vydání bezdůvodného obohacení z neplatné smlouvy nebo na náhradu škody. Obecná promlčecí doba je tříletá, v případě náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení to může být ještě složitější a kombinuje se několik různých lhůt. Zjednodušeně řečeno je dobré jakékoliv nároky vymáhat hned, jakmile zjistíte, že je problém. Čím více to odkládáte a čím později věc řešíte, tím je pravděpodobnější, že druhá strana namítne promlčení starých nároků. V případně určení neplatnosti pojistné smlouvy to může úplně konkrétně znamenat, že by vám finanční arbitr v případě námitky promlčení ze strany pojišťovny, mohl přiznat zpět např. jen pojistné, které jste zaplatila v posledních třech letech před podáním návrhu na zahájení řízení, a nikoliv veškeré peníze, které jste na pojištění za celou dobu jeho trvání vynaložila.
Dobrý den. Chtěl bych posoudit smlouvu o životním pojištění. Mám ji sjednanou od května 2011 a pořát platím a výnosy žádné. Jaké podklady je potřeba poslat k posouzení smlouvy? Předem děkuji (Sýkora T)
Foto
Hezký den, rád bych k Vašemu dotazu nejprve uvedl na pravou míru různé nepřesné informace, které se objevují v médiích, a vysvětlil roli finančního arbitra. Finanční arbitr není právní poradna, ale státní orgán určený k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu. Smlouvu si musíte v prvním kole posoudit sám. Pokud po jejím důkladném přečtení zjistíte, že neodpovídá Vašim potřebám, řešte to se svou pojišťovnou (doporučuji písemně, ať máte případné důkazy pro další řízení), u níž máte smlouvu sjednanou. V případě, že se Vám toto nepodaří s pojišťovnou vyřešit, můžete se obrátit na finančního arbitra. Finanční arbitr pak jako nestranný orgán rozhodne, jestli je vše v pořádku, anebo jestli je smlouva z nějakého důvodu neplatná a pojišťovna bude povinna Vám vložené finanční prostředky vrátit. K návrhu na zahájení řízení je třeba přiložit předsmluvní a smluvní veškerou smluvní dokumentaci, komunikaci s pojišťovnou (různé výroční dopisy, výpisy, které Vám posílala, apod.) a zejména pak neúspěšnou výzvu k nápravě - tedy Vaši výzvu na pojišťovnu, at o včetně podacího lístku prokazujícího její odeslání, nebo včetně odpovědi pojišťovny, ze které bude patrné, že reaguje právě na tuto výzvu. A opět připomínám - návrh nezapomeňte podepsat.
Dobrý den, V pátek mi od vás přišel dopis s modrým pruhem, četl jsem nějakou bezplatnost. Já ale o ničem nevím, neposlali jste to špatně? (Míla P.)
Foto
Hezký den. Pokud Vám přišel takovýto dopis, pozorně si jej přečtěte. Je to vyrozumění od finančního arbitra, že Vaším jménem bylo zahájeno řízení před finančním arbitrem. Pokud nevíte, proč by nějaké řízení mělo být vedeno, pravděpodobně jste před rokem či dvěma v souvislosti se svou smlouvou o životním pojištění podepsal(a) plnou moc pro nějakého zástupce (advokáta, zprostředkovatele), že může u soudu nebo u finančního arbitra vymáhat nároky z té pojistné smlouvy. Ohledně bližších podrobností nás prosím kontaktujte na emailu arbitr(zavinac)finarbitr.cz nebo tel. čísle 420 257 042 070.
Vážený pane Vacku, chtěla bych se zeptat, kolik takových sporů ze životního pojištění řešíte a když Vám dnes pošlu návrh na zahájení řízení, jak rychle se dostanu na řadu?(Katka)
Foto
Hezký den, v současné době u nás běží zhruba 1800 řízení ohledně životního pojištění. Na řadu se však dostanete hned - řízení je zahájeno podáním návrhu na jeho zahájení. Finanční arbitr Vás v případě nějakých nesrovnalostí vyzve nejpozději do 1 měsíce k jejich odstranění, následně vyzve k vyjádření instituci, proti které návrh směřuje. Finální délka řízení je pak už odvislá od toho, jak rychle jednotlivé strany na výzvy finančního arbitra reagují, případně zde mají vůli jednat o smírném vyřešení sporu.
Chci od vás pomoct ale nevím kolik to bude stát. Není to zas nějaká levá, jako od toho pána co se mnou tu smlouvu sepsal a pak shrábnul ty provize? (František Ž.)
Foto
Řízení před finančním arbitrem je pro Vás jako navrhovatele zcela bezplatné. Neplatíte žádný poplatek za zahájení řízení. A i v případě, když prohrajete, nehradíte žádné náklady protistraně (právníka apod.), jako by to bylo u soudu. Je to tedy skutečně zcela zdarma, resektive každá strana si nese své náklady sama. To však také znamená, že pokud se necháte někým zastoupit, hradíte si náklady na svého zástupce (advokáta, zprosředkovatele) sám ze svého, a to i když vyhrajete. Pokud se tedy na nás chcete obrátit, udělejte to přímo a nebude Vás to vůbec nic stát.
Dobrý den,Chci začít řešit věci přes finančního arbitra, ale o právu nic nevím. Potřebuju právníká? (Motoučková)
Foto
Hezký den. Jak už jsem psal, pro řízení před finančním arbitrem není třeba žádné zastoupení. Formulář pro podání návrhu naleznete u nás na webu www.finarbitr.cz . Není potřeba používat žádnou právní terminologii, spíše vlastními slovy popište, co se Vám přihodilo. A nezapomeňte přiložit všechny důkazy (smlouvu, obchodní podmínky, korespondenci s pojišťovnou nebo zprostředkovatelem apod. Náležitostí návrhu na zahájení řízení je také neúspěšná výzva k nápravě - vždy se musíte nejprve obrátit na finanční instituci (pojišťovnu, zprostředkovatele), a teprve pokud nejste úspěšná, můžete se obrátit na finančního arbitra. A nemusíte se nás bát, že na něco zapomenete nebo pokazíte. Pokud budou nějaké důkazy chybět nebo nám něco nebude jasné, vyzveme vás k doplnění potřebných dokumentů nebo k vysvětlení některých tvrzení.A abych zenapomněl, návrh nezapomeňte podepsta, ať už vlastnoručně, nebo elektronickým podpisem, nebo nám jej pošlete do datové schránky.
V jakých případech nebo jak často si nechat životní pojistku aktualizovat. Děkuji(Míla)
Foto
Hezký den, u každé smlouvy, a u životního pojištění to platí obzvláště, musíte vždy vědět, k čemu Vám taková smlouva slouží a jestli vyhovuje Vašim požadavkům a potřebám. Pokud Vám vyhovuje, není třeba nic měnit, i kdyby Vás kterýkolik zprostředkovatel přesvědčoval, že už je smlouva stará a je třeba ji zahradit za novou. O nějaké aktualizaci má smysl uvažovat, pokud u Vás došlo ke změně životní situace (svatba, narození dítěte, pořízení nemovitosti na hypotéku apod.), kdy by na některé Vaše blízké osoby mohla nepříjemně dopadnout skutečnost, že zemřete a rodina přijde o váš příjem, přičemž dříve sjednaná pojistná částka nemusí být dostatečná.
Dobry den, od roku 2013 mam u Allianz pojistovny zrizeno zivotni pojisteni s investicnim pripojistenim. Toto pripojisteni se ukazalo jako velmi nevyhodne, protoze nasporena castka, je mensi, nez castka, kterou jsem do sporeni vlozila. Proto jsem chtela investicni sporeni zrusit, ovsem tzv. odkupne za zruseni cini cca 95% mnou nasporene castlky za celych 5 let! Mohu se nejak bramit?(Jana Svobodova)
Foto
Hezký den, jak už jsem doporučoval u jednoho z předchozích dotazů - pzorně si pročtětě smlouvu, co vše jste si sjednala. Pokud to neodpovídá Vašim představám, reklamujte to u své pojišťovny. Pokud ta nevyřídí reklamaci k Vaší spokojenosti, obraťte se na finančního arbitra. Základní informace o nás se dozvíte hned na úvodní stránce finarbitr.cz . Podání návrhu je jednoduché, není třeba být zastoupen advokátem ani nikým jiným, řízení je pro navrhovatele zcela bezplatné
DOBRÝ DEN PANE MAGISTŘE, CHTĚL BYCH SE ZEPTAT, JESTLI SE PROBLÉM TÝKÁ TAKÉ SMLUV O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ, KTERÉ MÁM SJEDNÁNO S PENZIJNÍM FONDEM ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a.s. ÚČINNOST SMLOUVY JE OD 01/2012. DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ.(A. STÝSKALA)
Foto
Hezký den. Nemáme zatím žádnou informaci, že by obdobnými problémy, kterými trpí pojistné smlouvy, byly dotčeny i smlouvy o penzijním připojištění. Podotýkám však, že penzijní připojištění je mimo působnost finančního arbitra, takže ani nemáme žádnou možnost, jak bychom to mohli zjistit.
Jak zjistím, že je moje smlouva uzavřená v roce 2016 s AXA neplatná. Děkuji(I. Kubínová)
Foto
V případě pojistných smluv uzavřených s pojišťovnou AXA finanční arbitr konstatoval neplatnost smlouvy, ve které byla sjednána pojistná částka 0 Kč, neboť pojišťovna vlastně nepřevzala žádné pojistné riziko - případě dožití nebo smrti pojišťovna negarantovala zaplacení ani minimální částky vám nebo obmyšleným osobám. Přečtěte si tedy pozorně svou pojistnou smlouvu a podívejte se, jakou pojistnou částku jste si sjednala. Pokud tam je pojistná částka v případě smrti nebo dožití 0 a současně není sjednáno žádné další připojištění, můžete se podle našeho názoru u pojišťovny dovolat neplatnosti takové smlouvy.
Dobry den, jak zjistim, ze moje zivotni pojistka s investicnim pripojistenim je "zlodejska". Behem nekolika let zjistuji, ze je pro mne velmi nevyhodna a usporene penize v ramci investicniho pripojisteni nejen ze nepribyvaji, ale naopak je jich tam rok co rok mene, nez jsem tam vlozila.(Jana Svobodova)
Foto
Hezký den. Začněte tím, že si smlouvu pečlivě přečtete a vyhodnotíte si, k čemu Vám tato smlouva slouží. Pojistná smlouva má sloužit ke krytí nějakého rizika, v případě životního pojištění to je nejčastěji smrt nebo dožití. Můžete tam ale mít sjednaná i různá připojištění (úraz, nemoc apod.), která také něco stojí. Pokud budete po přečtení smlouvy nespokojená a zjistíte, že neodpovídá Vašim potřebám, případně v ní je něco úplně jiného, než jste při jejím uzavírání očekávala, reklamujte to u své pojišťovny. V případě neúspěšné reklamace se můžete následně obrátit na finančního arbitra.