ONLINE CHAT
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat na to, jak dlouho trvá proces vymáhání škody?(Jan Stehlík, České Budějovice)
Foto
Dobrý den, rozhodně se nejedná o dny či týdny. Ovšem zdá se, že délka řízení před finančním arbitrem se s rostoucím množstvím jeho rozhodnutí zkracuje. Vážení čtenáři, náš společný čas je u konce. Velice Vám děkuji za Vaše dotazy a omlouvám se všem, na které se nedostalo. V případě Vašeho zájmu o spolupráci se spolkem Podvedených klientů se prosím obracejte přímo na tento spolek: podvedeniklienti@seznam.cz S pozdravem a přáním všeho dobrého, Viktor Rossmann
Pane doktore musím být v řízení před arbitrem zastoupen advokátem?(Josef )
Foto
Dobrý den, není nutné být zastoupen advokátem. Můžete se zastupovat zcela sám.
Pane doktore, přišla jsem na IŽP cca o 15.000,-. Má smysl to vůbec řešit? Děkuji za odpověď.(Lucie)
Foto
Dobrý den, toto není právní otázka. Pro řadu lidí je 15 tis. stále dost peněz. Bez ohledu na výši újmy je tento problém spojen i s otázkou spravedlnosti. Chování jakékoliv instituce zneužívají neznalost spotřebite je nepřijatelné.
Mám smlouvu na investiční pojištění, o které si myslím, že nebyla uzavřena úplně férově a chtěl bych ji zrušit. Musím se proto přidávat k tomu spolku, který zastupujete, nebo jak mám postupovat? (Karel)
Foto
Dobrý den, přistoupení ke spolku, který zastupuji není nezbytné. Postup, jakým způsobem postupovat jsem již popsal. Jestliže budete předpokládat, že pojistná smlouva je neplatná, můžete žádat bezdůvodné obohacení ve výši rozdílu mezi zaplaceným pojistným a tím, co jsem od pojišťovny v průběhu trvání pojistné smlouvy získal. K takovému plnění je třeba pojišťovnu vyzvat a stanovit přiměřenou lhůtu, např. 14 dnů. Pokud pojišťovna dobrovolně bezdůvodné obohacení nevydá, je třeba se následně obrátit na finančního arbitra (návod na webu kanceláře finančního arbitra) či soud.
Dobrý den pane doktore. Týká se tento problém všech pojišťoven? děkuji(Standa Legerský)
Foto
Vážený pane Legerský. Jak jsem již uvedl výše. Nelze zevšeobecňovat. V tuto chvíli existují pravomocná rozhodnutí finančního arbitra nebo soudů týkající se smluv České pojišťovny, pojišťovny AXA a Pojišťovny České spořitelny. S ohledem na odůvodnění uvedených rozhodnutí lze odhadnout, že problém se dotkne i dalších pojišťoven, které sjednávaly smlouvy životního pojištění v období platnosti zákona o pojistné smlouvě, tedy mezi roky 2005 – 2014, neboť pojistné smlouvy s nulovou pojistnou částkou sjednávaly i jiné pojišťovny než AXA, a stejně tak koncept pojistných podmínek á la Česká pojišťovna či Pojišťovna České spořitelny používaly i jiné pojišťovny. Nejsem však ani soudcem ani finančním arbitrem.
Dobrý den. Jak mám postupovat při vymáhání svého nároku?(Jan Sivek)
Foto
Pokud bych s ohledem na právní názory finančního arbitra nebo soudů předpokládal, že pojistná smlouva je neplatná, žádal bych zpět bezdůvodné obohacení ve výši rozdílu mezi zaplaceným pojistným a tím, co jsem od pojišťovny v průběhu trvání pojistné smlouvy získal, např. tedy výší mimořádných výběrů. K takovému plnění je třeba pojišťovnu vyzvat a stanovit přiměřenou lhůtu, např. 14 dnů. Pokud pojišťovna dobrovolně bezdůvodné obohacení nevydá, je třeba se následně obrátit na finančního arbitra (návod na webu kanceláře finančního arbitra) či soud.
Dobrý den, nebude mne stát advokát více než je má možná škoda? (František Hrubý )
Foto
Dobrý den, celou záležitost lze řešit mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra bez zastoupení advokátem. Takový postup nevyžaduje žádný finanční náklad a vlastně ani žádnou odbornost – pracovníci kanceláře finančního arbitra poškozeným spotřebitelům poskytují potřebnou součinnost. Pro tento účel byla ostatně kancelář finančního arbitra zřízena. Přítomnost advokáta ovšem může být pouze ku prospěchu věci a znám případy, kdy úkony advokátů klientů hradila pojišťovna nad rámec mimosoudní dohody uzavřené s klientem.
Dobrý den pane Rossmane. Měsíčně ukládám u Generali dětem finanční prostředky na spoření. Je možné, že jsem také poškozená klientka?(Jana Svobodová)
Foto
Dobrý den. Viz předchozí odpověď.
Dobrý den. Viděla jsem nedávno v TV pořad na ČT Máte slovo s Michaelou Jílkovou. Otázka neplatnosti investičních životních smluv nevyzněla jednoznačně, jsou tedy tyto smlouvy platné nebo ne? Děkuji(Kateřina Malá)
Foto
Dobrý den, obecně je potřeba sdělit, že nelze paušalizovat závěry o neplatnosti na všechny pojišťovny. Nicméně nelze diskutovat o tom, že finanční arbitr i Městský soud v Praze rozhodl o neplatnosti pojistné smlouvy na základě konceptu typových pojistných podmínek, které se vyskytují ve stejném znění u desítek, možná stovek tisíc pojistných smluv. Stejně tak problém nulové pojistné částky, tedy problém faktického nesjednání pojištění pro nepřevzetí pojistného rizika ze strany pojišťovny, je rovněž typový problém. V případě jakýchkoli pochyb je lepší se obrátit na kancelář finančního arbitra, neboť v tomto případě platí, že více je lépe. Je lepší být možná přehnaně horlivější, než ztratit možnost uplatnit svůj nárok kvůli možnému promlčení.
Dobrý den, pane doktore. Jak zjistím, že se mě to týká? Děkuji za odpověď.(Petr)
Foto
Dobrý den. Problematika smluv investičního životního pojištění je opravdu složitá a nelze paušalizovat. Pokud bych se pokusil problém zjednodušit, (1) u smluv České pojišťovny lze vysledovat problém zhruba od roku 2004 a souvisí s účtováním nákladů a poplatků, které pojišťovna nezveřejňovala, (2) u smluv AXA, resp. u smluv s nulovou pojistnou částkou, problém spočívá ve faktickém nesjednání pojištění a konečně (3) u smluv Pojišťovny České spořitelny se problém týká její vlajkové lodi, smlouvy Flexi, a soudu se nelíbil koncept pojistných podmínek právě ve vztahu k informování o nákladech a poplatcích. Obdobný koncept pojistných podmínek mají i jiné pojišťovny, stejně tak nulové pojistné částky obsahují i pojistné smlouvy jiných pojišťoven. V součtu dle odhadů může jít až o 2 miliony pojistných smluv a je tedy velká pravděpodobnost, že pokud je Vaše pojistná smlouva spojena s některým ze shora uvedených problémů, je namístě věc řešit. Například prostřednictvím kanceláře finančního arbitra
Zdravím pane Rossmane. Do kdy se musím přihlásit, aby můj požadavek na vrácení peněz nebyl promlčen? Smlouvu jsem ukončil v roce 2016.(Vratislav N.)
Foto
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Obecná promlčecí lhůta je 3 roky. Otázka promlčení je velmi komplikovaná. Osobně jsem překvapen, že pojišťovny vznáší námitku promlčení vůči části pojistného, které nikdy nemělo připadnout jim, ale mělo být vyplaceno v pojistném plnění jako tzv. rezervotvorná část pojištění. Takový postup dle mého minimálně odporuje etickým standardům, které by tak významné instituce jako pojišťovny měly při své činnosti vnímat. Svůj nárok byste měl uplatnit co nejdříve a zabránit možnému promlčení. Podáním návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem se promlčecí lhůta staví.
Dobrý den, pane Rossmanne, když mám zmiňovanou problémovou pojistku, mohu si nadále uplatňovat daňové odpocty? Děkuji. (Markéta)
Foto
Z důvodu předběžné opatrnosti bych doporučil neuplatňovat.
Dobrý den, investiční životní pojištění u společnosti Met life má moje maminka. Zbývají jí dva roky do důchodu, smlouvu už nějakou dobu má a to, že první dva roky splátek šly jen na provize, ví. Chtěla bych vědět, jestli se v jejím případě vůbec vyplatí se pokoušet smlouvu zrušit, nebo je lepší ji nechat doběhnout? Pojistné plnění, i když přesně nevím, v jaké výši, tam sjednané má, není nulové nebo extrémě nízké. Děkuji(Matylda)
Foto
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Obecně jsou podmínky pro "zrušení" smlouvy velmi nevýhodné. Ve Vámi posuzovaném případě by bylo nejlepší nechat posoudit, zda je smlouva vůbec platná. V případě její neplatnosti by nebylo potřeba ji žádným způsobem ukončovat, ať výpovědí či odstoupením.
Dobrý den, mám ivnest, život. pojištění u Allianz od r. 2009 a momentálně má moje smlouva cca o 28 000 nižší hodnotu než jsem tam vložila. V r. 2017 jsem to s pojišťovnou řešila, ale neúspěšně. Odkup byl velmi nevýhodný. Jedná se o Allianz a já 100% nevím jesti je smlouva podvodná. Nevíte na koho bych se mohla obrátit aby se na smlouvu podíval než podám stížnost na fin. arbitr Děkuji (S.V.)
Foto
Dobrý den, doporučuji smlouvu nechat prověřit právníkem, resp. advokátem. Jejich seznam, včetně zaměření je dostupný na webových stránkách České advokátní komory
V r.1996 jsem uzavřela ŽP u IPB Pardubice. Při smlouvě bylo řečeno, že z částky se bude ubírat cca10r n na umoření částky a poté mi bude připisovaná celá měsíční platba na spoření. Nedějě se tak, ba naopak stále ubírají více(marta)
Foto
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Vámi popsané jednání je naprosto odpovídající problému, kterému bychom do budoucna velmi rádi zabránili. To, že spolu nekorespondují smluvní ujednání a faktcký stav, je největším problémem pojistných smluv.
Dobrý den, v roce 2004 jsem uzavřela u ČS a.s. Flexibilní životní pojištění na dobu dožití 65 let. V r. 2015 mi byla smlouva ukončena. Celou dobu jsem žila, jak mi bylo při uzavření smlouvy řečeno, v přesvědčení, že si tak budu moci po ukončení vybrat našetřenou částku. Chyba, nic takového. Byl to pro mě velký šok. Kdybych to zjistila během celé doby, bylo by vše jinak. Patrně moje chyba a já za to nemile zaplatila. Jelikož se nyní řeší záležitosti kolem životních pojištění, prosím zda spadám do této kauzy. Nemám kde si to zjistit, tak snad dostanu odpověď v tomto směru touto cestou. Za ochotu Vám děkuji předem.(Milka)
Foto
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Obecně platí, že pojišťovna má pojišťovat a nenabízet spořící účty. Marketingové kampaně pojišťoven však v minulosti byly velmi účinné a stejně jako Vy, jim uvěřilo spoustu dalších osob. Obecně lze říct, že bylo - li Vám slíbeno vyplacení konečné částky, týká se diskutovaný problůém i Vás. Doporučuji, abyste nechala smlouvui posoudit právníkem, případně se obrátila na finančního arbitra.