ONLINE CHAT
zdravím. zaměstnavatel kamarádky ji zaměstnává na smlouvu v HPP s tím, že vždy pracuje 2 dny 14,5 hodiny a pak má 2 dny "volné," (a tak se to opakuje neustále - víkend / nevíkend, svátek / nesvátek). 2 dny + 2 dny... nakonec jí zaměstnavatel sdělil, že má jen 13 dnů dovolené, protože "přece" má každé 2 dny "volno!" :-( co s tím? kamarádka se bojí věc řešit, byla by prý bez práce. děkuji za radu, kterou jí obratem předám. (dnes anonym :-) )
Foto
Dobrý den, domnívám se, že zaměstnavatel se dopouští protiprávního jednání, neboť na dovolenou vzniká nárok, bez ohledu na rozvržení směn. Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k zaměstnavateli u něho konal práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, totiž přísluší dovolená za kalendářní rok. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny. Doporučuji Vám obrátit se na oblastní inspektorát práce, který je kompetentní provést u zaměstnavatele kontrolu dodržování pracovních podmínek.
Je možné zrušit se zaměstnancem služební poměr ve zkušební době z diskrimančních důvodů? Je možné se proti diskriminaci bránit, i když byl zaměstnanec ve zkušební době? Popsala jsem svým nadřízeným, jak a kým jsem byla diskriminována a oni mi pouze sdělili, že s tím nejde nic dělat, že jsem byla ve zkušební době. Děkuji za odpověď. (Lenka)
Foto
Dobrý den, z Vašeho dotazu nelze posoudit, zda se dotaz týká zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo zákona o státní službě. Pokud se jedná o první uvedený případ, obecně zkušební dobu zákon neukládá. Ve druhém případě, lze zrušit služební poměr ve zkušební době bez uvedení důvodu.
Dobrý den, mám částečný důchod, musím chodit do práce na plný úvazek a ještě brát služby navíc na Dohodu o pracovní činnosti a o Provedení práce - Prý se tyto příjmy nezahrnujou do do celkového příjmu na důchod je to pravda? Dělám si daňové přiznání už sama a stalo se m i, že mi vraceli 10 tis. a 5 tis mi odečetli že za mě neodváděl soc.poj. zaměstnavatel u kterého dělám na DPČ/DPP příjem 8-10 tis. Mám se jich u zaměstnavatele domáhat? Znamená to že předešlý rok mi finanční úřad také vracel a zaměstnavatel, který mi dělal roky přiznání mi je nevyplatil? (Lucie)
Foto
Dobrý den, omlouvám se Vám, ale nejedná se o pracovněprávní dotaz. Doporučuji Vám proto obrátit se na daňového specialistu, který se zabývá touto problematikou, případně na finanční úřad.
Dobrý den manželovi dluží zaměstnavatel ještě část výplaty za září po naléhání pošle max 5tis.ale zbytek peněz za říjen listopad nedostal manžel vůbec nic jak se může bránit? Zaměstnavatel tvrdí že nema až bude mít že mu je doplatí dekuji(Olga)
Foto
Dobrý den, v případě, že zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr a domáhat se dlužné části mzdy či platu prostřednictvím žaloby o zaplacení dlužné části mzdy či platu.
Již 25 let pracuji v jedné státní organizaci, z toho posledních 5 let ve funkci vedoucího oddělení. V loňském roce nastoupil nový mladý ředitel, kterého jsem po vstupu zákona o státní službě v platnost k 1.7.2015 několikrát upozornil na nutnost postupovat v souladu s novými pravidly tohoto zákona. Na tato upozornění stejně jako na mé žádosti o jeho stanovisko k pracovním problémům nereagoval. Při osobním rozhovoru pak mé argumenty odmítal, i když jsem vše podložil i stanoviskem MV ČR. Místo toho začal se šikanováním - 2.11.2015 na mou žádost o dočerpání dovolené v prosinci napsal jen NE (žádost o určení náhradního termínu ignoroval), převedl na mne bez vysvětlení nové agendy, úkol připravit veřejnou zakázku jsem dostal s termínem "do konce prac.doby". Nakonec se rozhodl bez předchozího jednání odebrat mne osobní příplatek. Na svého nadřízeného jsem si stěžoval "výš", ale už druhý den jsem byl odvolán ze své funkce s nabídkou údajně jediného volné místo s polovičním platem. Jakou mám šanci se bránit ?(Ivan z Prahy)
Foto
Dobrý den, v případě, že se jako zaměstnanec stanete obětí některé z forem psychického násilí na pracovišti, je vhodné nejprve pečlivě shromáždit veškeré důkazy a zajistit svědecké výpovědi spolupracovníků. Poté připadají v úvahu tyto možnosti: obrátit se se stížností přímo na zaměstnavatele s požadavkem zjednání nápravy, domáhat se vůči zaměstnavateli, aby dodržoval zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci a pokud nedojde k nápravě, kontaktovat příslušný inspektorát práce, případně podat žalobu k soudu.
Dobrý den, zaměstnavatel mně po 7 odpracovaných letech nutí k přechodu na jinou práci, se kterou nemám žádné zkušenosti, ani není součástí mé pracovní smlouvy. Odůvodňuje to tím, že příští rok nezískal tolik zakázek. Situaci bych chtěl vyřešit nejlépe odchodem s odstupným. Lze se proti chování zaměstnavatele nějak bránit nebo musím přijmout jeho podmínky a případně odejít bez odstupného? Děkuji za odpověď.(Petr S.)
Foto
Dobrý den, zaměstnavatel může v souladu se zákoníkem práce převést zaměstnance na jinou práci, z následujících důvodů. Jedním z těchto důvodů je, že bylo proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení. Dalším důvodem pro převedení zaměstnance na jinou práci může být, pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z důvodu, že nesplňuje požadavky nezbytné pro výkon své práce či z důvodu závažného porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem. Dalším důvodem je, že zaměstnanec pozbyl dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.
Dobrý den, ve firmě nesmíme používat soukromé el. přístroje (konvice, přímotopy), zaměstnavatel to ve vnitřním předpisu zakázal, s tím, že bychom mohli způsobit požár, což už se jednou stalo. Dále v nařízení stálo, že pokud to porušíme, dostaneme výpověď pro hrubé porušení prac. povinností. Přinesla jsem si do práce z domova rychlovarnou konvici a používala jí. Zaměstnavatel to zjistil a dal mi okamžitou výpověď. Mohu se nějak bránit? děkuji(Hana Pechová)
Foto
Dobrý den, pokud jste obdržela od zaměstnavatele výpověď, můžete se bránit podáním žaloby k soudu na neplatnost výpovědi. Tato žaloba musí být podána nejpozději do 2 měsíců od okamžiku, kdy by měl pracovní poměr skončit. Před podáním žaloby doporučujeme učinit vůči zaměstnavateli písemnou výzvu k dalšímu zaměstnávání. V případě, že interní předpis z bezpečnostních důvodů stanoví zákaz používání určitých zařízení, která mohou mít dopad na bezpečnost práce, je třeba tyto interní směrnice bezvýhradně dodržovat.
Dobrý den, chci jen upozornit, že nemůžete dělat nic, tedy na akademické půdě VŠ škol. Změna vedení způsobila, že jsme si nesedli s novým vedoucím, filozofem, který se domníval, že zákony jsou jen pro ostatní a interní předpisy jen na toho na koho ukáže. Nedodržoval nic, 1,5 roku mi neodpovídal na emaily o možnostech řešení prací na oddělení, plnění interních předpisů, neodpovídal na možnosti pracovní schůzky, zakázal mě přizvat na schůzku s oddělením s kterým se spolupracovalo, nevrátil zapůjčené materiály a nakonec doporučil zrušit mé místo (když se mě jinak nedokázal zbavit), to jsem se dozvěděla od rektora, který uznal, že toto jednání není v pořádku, ale že svého podřízeného respektuje a místo, které vzniklo na základě auditu z rozhodnutí vedení zrušil. Takže jsem svého přímého nadřízeného 1,5 roku neviděla, emailem na nic nereagoval, věčně byl mimo pracoviště a ani, když jsem poslala předávací protokol při odchodu ze zaměstnání, tak na písemnou výzvu nevrátil požadovaný materiál.Tak to holt funguje.(Eva)
Foto
Dobrý den, bohužel z Vaší zprávy není patrné, s čím konkrétně potřebujete poradit.
Dobrý den, pracuji v příspěvkové organizaci. Můj zaměstnavatel se rozhodl mi odebrat příplatek za vedení s odůvodněním, že není s mými výkony v tomto smyslu spokojen. Příplatek mám jen ve mzdovém výměru, v náplni práce ne. Má na to zaměstnavatel právo? Popř. za jakých okolností. Děkuji za odpověď (Larysa Gavrdová)
Foto
Dobrý den, příplatek za vedení oceňuje náročnost práce vedoucích zaměstnanců. Pokud máte výši mzdy sjednanou přímo v pracovní smlouvě, musel byste s jejím snížením souhlasit, tak jako s každou jinou změnou pracovní smlouvy. V takovém případě se uzavírá dodatek k pracovní smlouvě. Pokud je mzda stanovena v kolektivní smlouvě může její výši zaměstnavatel změnit jen se souhlasem odborů. Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, může zaměstnavatel snížit mzdu kdykoliv vydáním nového výměru. V tomto případě jde o jednostranný úkon, s nímž nemusíte souhlasit. Mzdový výměr však nesmí být vydán zpětně a mzda nesmí klesnout pod minimální hranici.
Dobrý den, co dělat když zaměstnavatel úmyslně nevyplatil mzdu i když se mu v podnikání daří. Podala jsem trestní oznámení ale řekli mi, že se ničeho nedopustil. Musí zaměstnavatel v době kdy jsem na neschopence mi dávat výplatní pásku? (Bára)
Foto
Dobrý den, pokud Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo platu či náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr a následně podat žalobu k soudu o zaplacení dlužné mzdy. Výplatní pásku je Vám zaměstnavatel povinen vydat při měsíčním vyúčtování mzdy či platu, bez ohledu na Vaši přítomnost či nepřítomnost v zaměstnání.
Zaměstnavatel mi posílá výplatu vždy se zpožděním. Je šance abych dostávala výplatu v termínu, který máme domluvený v pracovní smlouvě?(Šárka)
Foto
Dobrý den, je třeba odlišit pojem termín výplaty a splatnost mzdy. Dle ustanovení zákoníku práce platí, že mzda je splatná po vykonání práce a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Až uplynutím splatnosti mzdy začne běžet 15 denní lhůta, po uplynutí které vznikne zaměstnanci nárok na okamžité ukončení pracovního poměru.
Dobrý den, potřeboval bych poradit s jednou aktuální situací. V práci jsem dostal výpověď z důvodu nadbytečnosti. Mám, ale pocit, že ve firmě se vůbec nic nezměnilo a navíc bylo vypsáno výběrové řízení na stejnou pozici, na které pracuji já, jenom její název byl změněn. Předem děkuji za radu.(Michael)
Foto
Dobrý den, výpověď pro nadbytečnost můžete dostat jen z důvodů vymezených zákonem. Aby byla výpověď pro nadbytečnost platná a oprávněná, musí být splněny následující podmínky. Zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést. Mezi Vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost. Rozhodnutí o organizační změně nemusí zaměstnavatel vydávat písemně ani ho jinak vyhlašovat nebo zveřejňovat, musí ho však zaměstnanci zdůvodnit. Zákonem není stanovena žádná doba, po kterou nelze na dané pracovní místo přijmout nového zaměstnance. Jestliže by rozhodnutí zaměstnavatele bylo opravdu přijato k dosažení organizační změny, jednalo by se o platnou výpověď, i když by následně nebyl sledovaný efekt dosažený nebo by se změna ukázala jako neúčinná. Okamžité přijetí jiného zaměstnance na uvolněné místo je ale zpravidla důkazem o neopodstatněnosti použitého výpovědního důvodu. Pokud však došlo ke změně pracovní pozice, obávám se, že prokázat neplatnost výpovědi bude velice problematické.
Dobrý den, nadřízený mi každým rokem snižuje výšku platu bez udání důvodu. Dostává se to do situace, kdy to pro mě už není akceptovatelné i když si sehnat jinou práci nemohu. Můžete mi, prosím, poradit co mohu udělat.(Petr)
Foto
Dobrý den, pokud máte výši mzdy sjednanou přímo v pracovní smlouvě, musel byste s jejím snížením souhlasit, tak jako s každou jinou změnou pracovní smlouvy. V takovém případě se uzavírá dodatek k pracovní smlouvě. Pokud je mzda stanovena v kolektivní smlouvě může její výši zaměstnavatel změnit jen se souhlasem odborů. Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, může zaměstnavatel snížit mzdu kdykoliv vydáním nového výměru. V tomto případě jde o jednostranný úkon, s nímž nemusíte souhlasit. Mzdový výměr však nesmí být vydán zpětně a mzda nesmí klesnout pod minimální hranici.
Dobrý den, pracuji ve státní správě. Práce neustále přibývá a to i z důvodu zavedení nových programů, které jsou časově náročnější. Je možné, aby zaměstnavatel nutil zaměstnance zůstávat v zaměstnání po pracovní době, aby se práce stihla udělat a nebo chtít, aby zaměstnanec nechodil na obědy? Je možné sledovat zaměstnance kamerami, které jsou prvotně určené k zabezpečení bezpečnosti zaměstnanců? Je šikanou to, když zaměstnavatel sleduje kolik zaměstnanec vytiskne a kolik naskenuje papírů, případně kolik vyřídil pracovních hovorů? Je správné, když zaměstnavatel "měří" dobu zadávání údajů v PC, aniž by zohlednil celkovou dobu, která je nutná k úřednímu vyřízení této věci? Je možné zaměstnance hodnotit pouze tím, že je porovnáván "rychlostí výkonu" k jinému zaměstnanci a není hodnocen vůbec jeho pracovní výkon jako takový? Děkuji za odpověď.(ivana)
Foto
Dobrý den, zaměstnavatel je povinen dodržovat ustanovení pracovní smlouvy. Pokud vykonáváte práci přesčas dle platné právní úpravy zákoníku práce, může zaměstnavatel nařídit práci přesčas pouze na základě dohody se zaměstnancem v průměru max. 8 hodin týdně v období za nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Kolektivní smlouva může stanovit období práce přesčas nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Dále pokud by na Vašem pracovišti docházelo ke sledování zaměstnanců prostřednictvím kamerového systému, a to s pořizováním záznamů, jde o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. S tím je spojena oznamovací povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě, že je u zaměstnavatele dán závažný důvod pro zavedení kontrolních mechanismů, je zaměstnavatel povinen zaměstnance informovat o rozsahu kontroly a způsobu jejího provádění. K tomuto není třeba souhlasu zaměstnance. Ohledně Vašich zbylých dotazů by bylo potřeba prověřit obsah Vaší pracovní smlouvy a interních předpisů zaměstnavatele.
Dobry den, muj dotaz je,zda se ministrině práce zajímá o prvidelné mzdě lidí zaměstanych u soukromých podnikatelu!!Ti dávají splatnost výplaty mzdy až za 60dnu!!!Z čeho tito lidé mají platit nájemné atd.Jsou určeny nějaké sankce?? Děkuji za odpověd(ludmila)
Foto
Dobrý den, v souladu se zákoníkem práce je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku. V případě, že zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo náhradu mzdy anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr. Doporučujeme Vám obrátit se na oblastní inspektorát práce, který je kompetentní provést u zaměstnavatele kontrolu za účelem zjištění, zda jsou dodržovány pracovní podmínky.
Dobrý den,máme na pracovišti zakázané používat mobilní telefon.Jenže jsem rozvedená a dítě mám ve své péči.Holčině je deset let a proto chci mít jistotu,že se dostala v pořádku ze školy domů,nebo když bude sama doma v případě nemoci..nebo kdyby mně volala třeba paní učitelka,že dceři není dobře ...tak abych s ní mohla mluvit.Proto se ptám,má na to zaměstnavatel právo bránit nám,abychom měli telefon na nutné případy u sebe? Děkuji za odpověď. Ilona(Ilona)
Foto
Dobrý den, zaměstnavatel může učinit různá opatření, pokud jsou k tomu důvody spočívající v povaze práce. Vše musí být v rozumném poměru a opatření nesmí být v rozporu s právními předpisy. Zaměstnavatel na základě těchto kritérií může skutečně stanovit povinnost odkládat osobní věci před vstupem na pracoviště. Podrobněji by to mělo být uvedeno ve vnitřním předpise, se kterým byste měla být seznámena. Ve Vašem případě doporučuji písemně vyzvat zaměstnavatele ke sdělení, z jakého důvodu nesmíte mobilní telefon na pracovišti používat.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zaměstnavatel mi tvrdí, že pokud jdu na jakékoliv vyšetření k lékaři, musím si vzít řádnou dovolenou a nemám právo na volno. Děkuji za odpověď.(Veronika)
Foto
Dobrý den, pokud jde o návštěvu lékaře, máte právo na poskytnutí placeného volna na nezbytně nutnou dobu. Návštěva lékaře by pokud možno co nejméně měla zasahovat do pracovní doby. Dále by se mělo jednat o zdravotnické zařízení, které svou polohou bude co nejblíže Vašemu bydlišti či zaměstnání. V případě, že Vám zaměstnavatel bude způsobovat komplikace, doporučujeme Vám obrátit se na inspektorát práce, neboť zaměstnavatel porušuje zákoník práce.
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu ohledně mého problému v práci. Jedná se o problém spíše osobní. Moje nadřízená má často na mě zvláštní sexuální narážky a neustále se mě snaží pod různými záminkami dotýkat. Je mi to velmi nepříjemné ale mám obavy se přímo ozvat, aby mi následeně nedělala v rámci pracovního procesu problémy. Děkuji za radu. Jana 28 z Prahy (Jana z Prahy)
Foto
Dobrý den, sexuální obtěžování je formou diskriminace na pracovišti. Nejprve doporučuji pokusit se vyřešit situaci prostřednictvím zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům rovné zacházení a diskriminace je zakázána. Pokud Vaše nadřízená své chování nezmění, doporučujeme podat stížnost na inspektorát práce, případně se domáhat svých práv u soudu prostřednictvím žaloby. Jedná se o upuštění od sexuálního obtěžování, odstranění následků tohoto jednání (jestliže vznikly), případně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění.
Dobrý den, šéfka mě nutí pracovat přes čas. Jak se mohu vůči tomuto jednání bránit? Předem děkuji za odpověď(Jirka z Prahy)
Foto
Dobrý den, dle platné právní úpravy zákoníku práce může zaměstnavatel nařídit práci přesčas pouze na základě dohody se zaměstnancem v průměru max. 8 hodin týdně v období za nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Kolektivní smlouva může stanovit období práce přesčas nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. V případě, že nebude souhlasit s prací přesčas, nemůže Vás zaměstnavatel k této práci nutit.
Dobrý den paní Pecháčková, jsem zaměstnána v podniku na sezónní výrobu. Prac. smlouva mi končí v prosinci. Zaměstnavatel mi tvrdí, že je se mnou spokojen a že se mnou počítá na další sezonu. Je nějaká záludnost v tom, že mi již měsíc nutí podepsat novou smlouvu a to ale až od dubna? Co by se stalo, kdybych měla tuto smlouvu podepsanou a našla si stálou práci, kterou bych samozřejmě raději........ Děkuji Jana(Jana)
Foto
Dobrý den, postup zaměstnavatele shledávám jako standardní, neboť z tohoto vyplývá, že si Vaší práce cení a požaduje, abyste pro něho i nadále pracovala. Datum podpisu pracovní smlouvy není určující, podstatné je datum nástupu do práce (tímto dnem vzniká pracovní poměr). Den nástupu do práce je jednou ze základních náležitostí pracovní smlouvy. V případě, že pracovní smlouvu podepíšete již nyní a nenastoupila byste pak do práce, může Vás zaměstnavatel sankcionovat za vzniklou újmu (neboť již vznikl smluvní vztah podepsáním pracovní smlouvy). V případě, že byste v mezidobí našla stálé zaměstnaní, na místo tohoto sezonního, je nutné řešit skončení pracovního poměru podle platné právní úpravy, tedy zrušením pracovního poměru ve zkušební době (je-li tato sjednána), případně jiným způsobem v souladu se zákoníkem práce.
Riaditeľ mi povedal, že buď odídem z práce sama, alebo ma vyhodí. Chce tam zamestnať svoju známu. Podala som žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou. Myslela som, že sa ešte dohodneme na podmienkach odchodu. Dal mi podpísať dohodu, zatiaľ som nepodpísala. Aké mám možnosti? Ďakujem.(Danica)
Foto
Dobrý den, pokud chcete ukončit pracovní poměr dohodou, musí být podepsána oběma smluvními stranami, tedy Vámi i zaměstnavatelem. Pokud se rozhodnete dohodu podepsat, měl by její obsah odpovídat Vašim požadavkům. Do podpisu dohody nelze ani Vás ani zaměstnavatele donutit. Záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí. V případě, že dohodu nepodepíšete a zaměstnavatel Vám dá výpověď, musí být dána pouze ze zákonem stanovených důvodů. Pokud by byl tento důvod smyšlený, lze se bránit podáním žaloby k soudu do 2 měsíců od okamžiku, kdy by měl pracovní poměr skončit.
může mne zaměstnávatel neustále kontrolovat na alkohol, i když ví, že jsem abstinent a tedy těžko nafoukám, ptal jsem se nadřízeného, kdo může provádět kontroly, bylo mi sděleno že neví ale prý asi všichni což je ve firmě (čd cargo) tak asi 3.5tis. lidí, dá se nějak bránit takové šikaně? děkuji(Luboš)
Foto
Dobrý den, podrobit se kontrole alkoholu je jednou z hlavních povinností zaměstnance. Zaměstnanec je totiž v souladu se zákoníkem práce povinen nepožívat alkoholické nápoje, a to na pracovišti zaměstnavatele po celou pracovní dobu, jakož i mimo pracoviště zaměstnavatele, pokud je zaměstnanec v pracovní době. Zaměstnavatel má právo kontrolovat dodržování této povinnosti zaměstnance. Ke kontrole je oprávněn vedoucí zaměstnanec, určený zaměstnavatelem. Zaměstnavatel oprávněnou osobu k provedení kontroly určí trvale nebo pro konkrétní případy. Ke zjištění, zda není zaměstnanec pod vlivem alkoholu, dává oprávněný vedoucí zaměstnanec pokyn.
Musíme znášať ponižovania, výsmechy, nadávky a nemôžeme s tým nič urobiť. Na naše miesta čaká kopec iných nezamestnaných. Nedovoláme sa spravodlivosti. Zamestnávateľ je chránený, nemôžme ho natáčať, kolegovia nám nedosvedčia, lebo sa boja. Tak vy povedzte ako sa brániť. Pokiaľ zamestnávatelia nebudú súdení, tak sa nič nezmení(Viera)
Foto
Dobrý den, v případě, že se jako zaměstnanec stanete obětí některé z forem psychického násilí na pracovišti, je vhodné nejprve pečlivě shromáždit veškeré důkazy a zajistit svědecké výpovědi spolupracovníků. Poté připadají v úvahu tyto možnosti: obrátit se se stížností přímo na zaměstnavatele s požadavkem zjednání nápravy, domáhat se vůči zaměstnavateli, aby dodržoval zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci a pokud nedojde k nápravě, kontaktovat příslušný inspektorát práce, případně podat žalobu k soudu.
Dobrý den, je normální a správné, když jsem cca po 2 letech onemocněla (byla jsem doma 10 týdnů) a zaměstnavatel mě kvůli tomu posílá na mimořádnou preventivní prohlídku? Po nemoci pracuji stejně jako před ní. Běžně chodíme každé 2 roky. Děkuji.(Lena)
Foto
Dobrý den, v zásadě je Vaší povinností se těchto prohlídek zúčastnit. Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti v práci, nebo pokud dojde ke zvýšení rizika zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek. Pokud jsou s plněny předpoklady k provedení prohlídky, je Vaší povinností se této prohlídce podrobit. Zkuste si zjistit, zda Váš zaměstnavatel vyžaduje, abyste podstoupila prohlídku periodickou nebo prohlídku mimořádnou.
Dobry den,mam dotaz zda muzu ve sve prac.dobe pozivat svuj mobilni telefon?Jsem zamestnana jako prodavacka a jsem matka dvou kluku 17 a12 let a zijeme bez otce mych deti.Ted mam prisny zakaz pouzivat telefon a uvadet i telefon do prace do skoly.Jak se muzu prosim proti tomu branit?Obavam se,ze i za to muze muj zamestnavatel i propoustet.Dekuji (Jdp)
Foto
Dobrý den, zaměstnavatel může učinit různá opatření, pokud jsou k tomu důvody spočívající v povaze práce. Vše musí být v rozumném poměru a opatření nesmí být v rozporu s právními předpisy. Zaměstnavatel na základě těchto kritérií může skutečně stanovit povinnost odkládat osobní věci před vstupem na pracoviště. Podrobněji by to mělo být uvedeno ve vnitřním předpise, se kterým byste měla být seznámena. Ve Vašem případě doporučuji písemně vyzvat zaměstnavatele ke sdělení, z jakého důvodu nesmíte mobilní telefon na pracovišti používat.
Dobrý den, zaměstnavatel mě podle názoru mého i kolegů šikanoval, když jsem potřebovala, aby mi to někdo z kolegů dosvědčil, všichni odmítli, protože se báli o práci. Tak jsem z práce odešla. Je to řešení, ale řešení smutné. Dalo se s tím něco dělat? ´Děkuji. Adéla(Adéla)
Foto
Dobrý den, situaci je nutné řešit v době šikany, nikoliv zpětně. Je nezbytné shromáždit dostatek důkazů, které prokáží, že k šikaně skutečně dochází, a to za delší časové období. Dále je nutné věc řešit s nejbližším nadřízeným pracovníkem či s personálním oddělením, kteří jsou kompetentní k prošetření situace. Případně je možné věc řešit s vyšším managementem firmy.
Dobrý den,já bych se chtěla zeptat jestli mě může zaměstnavatel nutit do přesčasů bez náhrady mzdy nebo náhradního volna.Děkuji.(J.Dopitová)
Foto
Dobrý den, dle platné právní úpravy zákoníku práce může zaměstnavatel nařídit práci přesčas pouze na základě dohody se zaměstnancem v průměru max. 8 hodin týdně v období za nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Kolektivní smlouva může stanovit období práce přesčas nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.