Důvod č. 1: Nezodpovědní zaměstnanci

Pan Roman zaměstnával několik let vlastního topiče. Jednoho dne se zaměstnanec rozhodl roztopit kotel tím, že polije polínka topným olejem. Kvůli nešikovnému zacházení s kanystrem vzplála celá kotelna i část blízko uskladněného materiálu. Topič se snažil požár uhasit, popálil se a následně požadoval náhradu škody z pracovního úrazu. Ukázalo se však, že měl v době nehody dvě promile alkoholu v krvi. „Pravidelná prokazatelná prevence na pracovišti vám může pomoci ve sporech s problémovými zaměstnanci. V případě pana Romana zaměstnanec hrubě porušil pracovní předpisy, a tak se pan Roman mohl zříci odpovědnosti za úraz a následně po zaměstnanci nárokovat škodu, která mu požárem vznikla,“ podotýká Mgr. Vanda Pecháčková, právník D.A.S.

Autor: Shutterstock

Důvod č. 2: Nevěrní zaměstnanci

Zaměstnankyně pana Miroslava si našla novou práci, kde požadovali její nástup již následující měsíc. Pan Miroslav však za ni tak rychle nenašel náhradu, a tak nemohl ukončit pracovní poměr dohodou s okamžitým účinkem. Zaměstnankyně tedy přestala chodit do práce a telefonicky sdělila, že je to kvůli „vážným zdravotním důvodům“. „Postupuje-li zaměstnanec tímto způsobem, může s ním zaměstnavatel za splnění zákoníkem práce stanovených podmínek okamžitě zrušit pracovní poměr a současně po něm může nárokovat náhradu škody, která mu v důsledku neodůvodněné absence zaměstnance v práci vznikla,“ upozorňuje Mgr. Pecháčková.

Autor: Shutterstock

Důvod č. 3: Neféroví úředníci

Paní Simona podniká z domova, kde ji čas od času navštíví její otec. Když se jednoho dne vrátila do svého bytu, zjistila, že ji v době nepřítomnosti navštívil exekutor a zabavil velkou část jejího majetku včetně notebooku, který potřebovala k práci. Ačkoli byla exekuce vedena proti jejímu otci, který v bytě nebydlí, exekutor odmítal věci vydat. „Schovávejte doklady o vlastnictví svého majetku – účtenky, dodací listy, faktury. Můžete pak v podobných případech podat návrh exekutorovi na vyškrtnutí věcí ze soupisu, případně žalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí,“ radí Mgr. Pecháčková.

Autor: Shutterstock

Důvod č. 4: Pomalé pojišťovny

V patře nad provozovnou firmy pana Ivana prasklo vodovodní potrubí a provozovnu zcela vytopilo. Škoda na majetku dosáhla téměř půl milionu korun. Vlastník nemovitosti odkazoval pana Ivana na svou pojišťovnu, pojišťovna prováděla nekonečná šetření a panu Ivanovi unikal zisk, protože potřeboval obnovit provoz. „Pokud se odpovědnostní pojišťovna vlastníka nemovitosti zdráhá uhradit škodu, je možné uplatnit náhradu škody přímo na vlastníkovi nemovitosti. Máte-li sjednánu právní ochranu pro živnostníky a firmy, vstoupíme do jednání s pojišťovnou a vlastníkem nemovitosti za vás a najdeme to nejrychlejší možné řešení,“ doporučuje Mgr. Pecháčková.

Autor: Shutterstock

Důvod č. 5: Neplatící zákazníci

Dlouholetý klient pana Víta nezaplatil dohodnutou částku za poskytnuté služby ani několik týdnů po splatnosti faktury. Protože šlo o doposud spolehlivého platícího zákazníka, přistupoval pan Vít nějaký čas na odsouvání termínu úhrady. Když mu však peníze v rozpočtu již začaly citelně chybět, zaslal dlužníkovi mimosoudní výzvu k úhradě faktury. Výzva ale zůstala bez odezvy. „Některé spory je bohužel potřeba vyřešit až soudním řízením. V případě pana Víta se podařilo soudní cestou vymoci dlužnou částku v plné výši včetně úroků z prodlení,“ vzpomíná Mgr. Pecháčková.