#1 Loupežník

Do služebního vozu pana Petra narazil během cesty ke klientovi jiný řidič a způsobil škodu nejen na vozidle, ale také na zboží uvnitř. Přestože nehoda nebyla Petrova chyba, začal mu zaměstnavatel strhávat z výplaty vzniklou škodu. „V okamžiku, kdy zaměstnavatel začne bez dalšího zadržovat část zaměstnancovy výplaty, dopouští se protiprávního jednání. Zaměstnanec má přinejmenším nárok na doložení škody,“ podotýká Mgr. Vanda Pecháčková, právník D.A.S.

Autor: Shutterstock

#2 Pan Píchačka

Když pan Tomáš prováděl krátce před koncem pracovní doby kontrolu v areálu firmy, uklouzl na čerstvé sněhové pokrývce a pohmoždil si ruku. Okamžitě vyrazil na pohotovost a hned následující den ráno oznámil pracovní úraz svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel mu však úraz jako pracovní nechtěl uznat, protože jej nenahlásil včas. „Ne každý úraz, který se nám stane v souvislosti s prací, lze považovat za pracovní. Například nehoda po cestě do práce pracovním úrazem není. Jakmile se nám však něco stane při výkonu práce, ve většině případů půjde o pracovní úraz. Pokud se ocitnete v takové situaci, může vám pomoci svědectví přítomných kolegů,“ doporučuje Mgr. Pecháčková.

Autor: Shutterstock

#3 Trafikant

Paní Jana pracovala ve stavební firmě už dlouhá léta, když náhle obdržela výpověď pro nadbytečnost. Celý postup se jí zdál poněkud podezřelý, protože její pracovní pozice nebyla zrušena a ani ve firmě nedošlo k žádné reorganizaci. Nakonec se ukázalo, že nadřízený pouze potřeboval uvolnit místo pro svého známého. „Proti neoprávněné výpovědi se lze ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr výpovědí skončit, bránit podáním žaloby na neplatnost výpovědi. Zaměstnavatel v těchto případech musí dokázat, že se skutečně stal nadbytečným,“ připomíná Mgr. Pecháčková. A dodává: „Tento případ skončil uzavřením dohody o narovnání, na základě které obdržela Jana od zaměstnavatele odstupné i mimořádnou odměnu.“

Autor: Shutterstock

#4 Skrblík

 Za poctivou práci nebyl pan Lukáš poctivě odměňován. Zaměstnavatel zprvu posílal výplatu nepravidelně, později už vůbec. Také diety za služební cesty neodpovídaly částkám, na které měl nárok. Protože už neměl sílu ani čas dál řešit konflikty, ukončil pan Lukáš pracovní poměr. O peníze z bývalého zaměstnání však přijít nechtěl. „Pan Lukáš má u nás sjednánu právní ochranu pro zaměstnance, takže jsme mu zajistili zastoupení advokátem, který Lukášovi díky jednoznačným důkazům vysoudil zaměstnavatelem neuhrazenou mzdu a diety,“ vzpomíná Mgr. Pecháčková.

Autor: Shutterstock

#5 Hazardér

Pan Ondřej, řidič kamionu, před zahraniční cestou zkontroloval svůj kamion a zjistil, že je potřeba bezodkladně vyměnit pneumatiky, protože jsou sjeté. Zaměstnavatel se však nechal slyšet, že je kamion zcela provozuschopný, a jestli s ním pan Ondřej odmítá vyrazit, bude s ním ukončen pracovní poměr pro neuposlechnutí příkazu nadřízeného. Mgr. Pecháčková přitom upozorňuje: „Řidiči jsou zodpovědní za stav svého vozidla. A oni jsou za něj také pokutováni, pokud není vozidlo v řádném technickém stavu. Zaměstnavatel, který by vás nutil k podobnému hazardování, jedná v rozporu se zákonem.“

Autor: Shutterstock

#6 Vševěd

Než se pan Jan vypravil na další cestu do zahraničí se svým kamionem, zjistil, že jeho karta řidiče je nefunkční a tachograf po jejím vložení hlásí chybu. Zaměstnavatel ho ale uklidňoval, že bude-li si vést ruční záznamy, může odjet i s nefunkční kartou. „Pokud karta řidiče nefunguje správně, musí ji řidič odevzdat příslušnému správnímu úřadu a podat žádost o vydání nové. Kdo s nefunkční kartou řidiče vyjede do zahraničí, vystavuje se riziku značné pokuty,“ varuje Mgr. Pecháčková.

Autor: Shutterstock