ONLINE CHAT
V naší moderní škole je ve třídě 29 druháků. Mezi nimi dva žáci, kteří mají k dispozici dvě asistentky. Dost často se dozvídám od syna, že s jedním, nebo s druhým musely asistentky kvůli jejich chování ze třídy odejít. Učitelka vysvětlila, že jdou do kabinetu. Jindy zase v družině nemohly děti na vycházku, protože pro jednoho chyběla asistentka. Problémy tedy jsou. Slyšela jsem, že se to bude řešit tak, že v běžné škole vznikne třída postižených dětí. (Věnceslava)
Foto
Ano, to má být jedno z řešení
Jaký je rozdíl mezi handicapovanými a retardovanými dětmi?(Čeněk S.)
Foto
To je otázka pro odborníka a tím já v této oblasti opravdu nejsem.
Vypadá to, že inkluze bude velmi nákladná záležitost (zvýší se potřeba speciálních pedagogů, asistentů, učitelé budou potřebovat různá školení apod.) Kdo to bude financovat a z čeho?(Agáta)
Foto
Bude to nákladné, podle mých informací, mělo by jít převážně o evropské zdroje, ale to je jen neověřená informace
Dobrý den, mohla bych vědět, co konkrétního jste proti inkluzi udělal? Oni politici rádi mluví, ale nic hmatatelného za tím není. (volič)
Foto
Jestli si myslíte, že starosta 14000 města může proti záměru vlády, navíc odborně specializovanému, něco udělat víc, než jen veřejně vyjadřovat své postoje, budu rád, když mi poradíte. Měl bych podobných témat mnohem víc. Třeba veřejné zakázky, fungování úřadu pro hospodářskou soutěž, zákon číslo 101 a 106, eurodotace atd....
Pane starosto, máte už nějaké reakce rodičů, kteří mají postižené děti a budou je muset dát do běžné třídy? Vždyť je to týrání těch dětí. Nemluvím o těch rodičích, kteří by své děti inkludovat chtěli, ale o těch, které nechtějí. To na ně budete také posílat sociálku? Vždyť ministerstvo něco navrhne, ale zřizovatelem jste vy, potažmo kraje. Všechno pak odnesou učitelé, rodiče. (Ota Malý)
Foto
V dané chvíle žadné oficiální reakce nemám.
Zdravím Vás pane starosto, nemáte pocit, že se Češi furt všeho jenom bojí? Inkluze, uprchlíků, sami sebe? Ke každému tématu vznikne hysterická antikampaň... Proč si myslíte, že mají tady všichni strach z inkluze?(Díky za odpověď)
Foto
Je to strach z neznámého, ale současně je chyba, že se věci pořádně nevysvětlují, nekomunikují a druhý problém je, že se velmi často paušalizuje. I v tom je chyba. Ano, máte pravdu, pořád se něčeho bojíme, a možná v tom nejsme jako Češi sami.
Dobrý den, čím je vymezená ta hranice, kdy ještě inkluze je vhodná, a kdy už ne?(Pavel)
Foto
V dané chvíli o zařazení postiženého dítěte do běžné výuky, pokud vím, rozhodují jen rodiče.
Můj známý vinař z Moravy říká o inkluzi, že je to jako s vínem. Máte jednu láhev patoku a jednu láhev prvotřídního vína. Smícháním lahví nevznikne nějaký o stupeň lepší patok, ale pouze zase patok. A o prvotřídní víno jsme přišli. Co si o tom myslíte?(Rienzi)
Foto
Myslím, si, že na každém přirovnání je kus pravdy a kus falešného zobecnění. Pravda je vždycky někde uprostřed.
Dobrý den, poslal byste svoje děti do inkluzivní třídy nebo už zřizujete soukromé základky?(Marcela Plhová)
Foto
Soukromé základní školy jsou soukromý podnikatelský subjekt, který město nezřizuje, ale konkrétně v Poděbradech a bezprostředním okolí dvě takové školy již fungují.
Vzhledem k současné kauze šikany profesorky, která je skutečně alarmující - celý nesmysl jménem inkluze by přece jen nahrál podobnému chování žáků mezi sebou. Zejména v dětském kolektivu se odlišnost trestá, nemyslíte?(Tomáš Dvořák)
Foto
Dobrý den, na tuto otázku jsem odpovídal víceméně již v úvodu, dodám jen, že mi paní ředitelka poděbradské speciální školy prozradila, že se několikrát stalo, že přijali dítě do jejího zařízení, po té co absolvovalo několik let na běžné základní škole. Děti byly natolik frustrované, že dle paní ředitelky byly na pokraji zhroucení. Dětský kolektiv je často velmi krutý.
Kolik základních škol v Poděbradech přijímá už nyní ke studiu postižené žáky? Mám na mysli zdravotní (nikoli) mentální postižení. A co např. pro vozíčkáře děláte? Zajišťujete bezbariérové úpravy? Jak jim pomáháte? (Bláhová)
Foto
V současné době máme na základních a mateřských školách asi 20 dětí, které mají různá diagniostikovaná postižení. Naše školy jsou bezbariéírové.
Do škol míří silné ročníky. Zákon určuje, kolik smí být ve třídě maximálně žáků. Bude se jejich počet, v případě, že ve třídě bude zařazen mentálně postižený s asistentem, nějak snižovat? (Prokop)
Foto
Pochopitelně, předpokládám, že se bude snižovat počet žáků a rozšiřovat počet paralelních tříd.
Nechápu, k čemu inkluze je. Postižení žáci by se učili s pomocí asistenta, měli jiné osnovy a zajištěné zvláštní zacházení od učitelů. Jaký to tedy má význam? To samé přece měli i na praktických školách, navíc ve třídách, kde se určitě netísnilo 30 žáků.(Danka)
Foto
To je dotaz na pedagogické odborníky, kteří by to jistě dokázali zargumentovat. Já se k tomu necítím povolán.
Dobrý den, a co chytré děti? nebude inkluze pro ně spíš škodlivá, že se toho tolik nenaučí, protože učitelka bude muset hledat ve třídě kompromis k vyučované látce.(Týna)
Foto
Problém s chytrými (talentovanými) dětmi je už nyní kvůli zvýšenému počtu víceletých (osmilelých) škol, které v páté třídě "vyzobou" talentované děti, byť zdaleka ne všechny, ale tím se od šesté třídy prohloubí ještě víc propast mezi talentovanými a netalentovanými, případné kompromisy ve výuce budou ještě víc retardující. A pak se tato masa vrhne na střední školy (učiliště nejsou v oblibě) , které z důvodu boje o každého žáka (každý žák jsou peníze navíc pro školu) nehledí tolik na kvalitu, ale na počet. V tomto systému se talentovaní zbytečně ztrácejí a přežijí jen nejsilnější jedinci a to určitě není dobře.
Co si mají učitelé počít s nezvladatelnými žáky? Chápu, že za své mentální postižení nemůžou, ale terorizují třídu i učitele, který nemá téměř žádné pravomoci. Může jim nějak pomoct zřizovatel (tedy např. město?)(Kilián)
Foto
Nedovedu si představit, jak by v tom mohlo město (zřizovatel) pomoci. A co si počít s nezvladatelnými žáky - to řeší lidstvo od chvíle, kdy začala povinná školní docházka. Je pravda, že dřív bylo řešení asi jednodušší, ale tím neříkám, že i lepší.
V čem jsou podle vás největší rizika inkluze?(Marta)
Foto
Stručně řečeno, že inkluze může fungovat jen za předpokladu dělení tříd do malých skupin, musí být podpořena dostatkem speciálních pedagogů, asistentů, proškolených učitelů, skvělou diagnoistikou, přípravou zřizovatelů, věcnou komunikací s rodiči a veřejností. A v tom všem jsme v lepším případě na půli cesty.
Všichni pořád říkají, že je inkluze jen proto, aby se v Bruselu ukázalo, že žádný Rom nestuduje v praktické třídě. Neměla by spíš ministryně zajistit, aby se na nás nekoukali v Bruselu jak na partu rasistů a dokázat, že třeba Vietnamci v žádné praktické nejsou? Jestli on nebude problém někde jinde, že?(Tomáš Laimer)
Foto
Jsme součástí nějakého společenství, do kterého jsme dobrovolně vstoupili, chceme společně sdílet hodnoty, ale současně si myslím, že není možné přes kopírák tyto hodnoty diktovat všem 28 zemím EU. Jsou specifika a odlišnosti, tradice i výjimečnosti. Tak jako to platí u lidí, tak to platí i u států. To si, myslím, bychom měli v rámci naší účasti v Evropě prosazovat. V tom je sebevědomí každého národa byť ve společné Evropě
Pane Starosto, má kdyžtak město nějaké peníze navíc, jakým by mohla školám pomáhat s financováním pomůcek?(Jana, Sadská)
Foto
Město i škola pracují s daným rozpočtem, kde jsou jasné požadavky a prirotiy. V posledních letech jsme zateplili všechny poděbradské školy, postavili mateřské školy, vybudovali školní hřiště a postarali se i o bezbariérovost.To si myslím, je hlavní úkol obce.
Dobrý den, pane Langre, týkala by se inkluze plošně všech škol, nebo jen vybraných? Děkuji za odpověď(Tomáš)
Foto
Podle mých informací by se měla inkluze dotýkat všech škol, ale zdůtrazňuji - podle mých informací.
Dobrý den, pane starosto. Nevím, jestli máte děti, ale nechal byste ty svoje ve třídě, kde budou asistenti, speciální pedagogové a další rušit celou třídu jen proto, aby naučili postižené děti něco, o co ani ti postižení nestojí? (Jana P.)
Foto
Dobrý den, děti mám a mám i sociální cítění a velmi bych stál o to, aby jej získaly touto cestou i moje děti. Ovšem tak jak to popisujete, mám obavu, že dobrý úmysl se může vrátit s opačným znaménkem.
Kde je ona hranice?(Blekota)
Foto
Nas to jsem se snažil odpovědět v předcházející otázce.
Dobrý den, co je to za nesmysl s tou inkluzí. Není to zas jen snaha našich politiků vyhovět Bruselu, protože jsme sklidili kritiku za to, že se nedělá nic s Romy? Kvůli nepřizpůsobivým to teď odskáčou všechny děti. Jak zdravé, tak nemocné. Jaké je podle vás ideální řešení?(Rodič )
Foto
Kdyby opravdu existovalo ideální řešení, tak by už ho někdo uchopil. Chápu , že je třeba dát postiženým dětem šanci socializovat se v kolektivu, ale je třeba nalézt míru, kde šance na onu socializaci je a kde je to už jen sociální inženýrství. A tady to má každý nastavené hodně individuálně.Přesto platí, že plošné řešení je špatné řešení.
Dobrý den, nemůžete se dohodnout starostové mezi sebou a odvolat Valachovou?(Martin Novohradský)
Foto
To opravdu nejde :-)
Děti už jsou teď čím dál drzejší a roztěkanější, než byli dřív. Samý mobil v lavici, nepozornost, nekázeň. Proč mám věřit, že to inkluze ještě nezhorší?(Nebojsa)
Foto
Neumím odpovědět, do jaké míry bude mít inkluze přímou vazbu na chování dětí, ale i z vlastní zkušenosti vám potvrdím, že situace ve výchovně vzdělávcím procesu se výrazně zhoršuje.
Dobrý den, zajímalo by mě, jak vidíte vy názor paní Valachové. Hlavně, kolik to bude kraj stát. Nebylo by lepší nechat vše tak, jak je a přidat učitelům?(Martina Holá)
Foto
Dobrý den, školství je jednoznačně podfinancované, nyní zřejmě přijdou nové (evropské ?) zdroje do školství, ale půjde o cílené finanční prostředky na inkluzi. Na podfinancovanosti školství se to nijak výrazně neprojeví. Naopak, obávám se, že na další případnéí požadavky na navýšení financí do školství bude reakce - už jsme vám přece přidali.
U inkluze se hodně mluví o postižených dětech. Na žáky s jakými poruchami se musí učitelé připravit?(Jaroslava Pěkná)
Foto
Nejsem odborník v této problematice, jsem jen starosta. Pochopitelně postižení je celá škála, některá jsou (podle mého názoru) integratovatelná, jiná nikoliv. V první řadě by měl být prioritou především prospěch dítěte, ale tam, kde mluví rodičovské srdce, občas zaostává rozum. Rozhodně nechci rodiče postižených dětí za jejich rozhodnutí kritizovat, mají to nesmírně těžké a rozumím jejich touze, aby se i jejich dítě zařadilo mezi své vrstevníky. V tom je problém.
Prezident Zeman varuje před inkluzí jako před neúspěšným experimentem. Také vám přijde, že stát bude tady experimentovat na dětech?(Ivan Divan)
Foto
Měli bychom si uvědomit, že slovo inkluze je širší pojem. Jsem jednoznačně pro integraci (inkluzi) dětí tělesně postižených, případ dětí s lehkým postižením mozku je třeba řešit individuálně, ale ve většině případů si myslím, že inkluze je zde kontraproduktivní.
Dobrý den, pane starosto, co uděláte pro to, aby se inkluze ve školách nekonala?(karolína b.)
Foto
Připojuji se k výzvě středočeských starostů adresované kraji, aby se zasadil ve věci, že spuštění záměru od 1.9. je třeba minimálně oddálit. Víc dělat nemohu.
Slyšela jsem, že ve třídách se mají objevit zvláštní paravány. Bude to ještě třída, nebo zoo?(Karolína Z.)
Foto
Snažím se neragovat na věci z doslechu, většinou jsou to účelové interpretace. Nic takového jsem neslyše. Jistě nějaký účel to mít může, ale z praktického hlediska neumím posoudit, pokud to tak vůbec má být.
Číňané se snaží vzdělávat nadané děti zvlášť, aby z nich „vymáčkli“ maximum. Češi mezi ně teď naopak „rozmělní“ děti se zvláštními potřebami… Bojím se, že našim potomkům ujede vlak. Vy ne?(Emil P.)
Foto
Tak jak je inkluze koncipovaná, alespoň podle toho co vím, je to model, který nijak nepomůže talentovaným, nezvýhodní znevýhodněné, ale může nechtěně přispět k průměrnosti. Toho se obávám.
Šokovalo mě, jak teď žáci utýrali učitelku v Praze. Nebude to s inkluzí ještě horší? Bojíte se, že takových případů přibude?(Jarka)
Foto
Dobrý den, nemyslím, že obludný případ s utýranou učitelkou přímo souvisí s inkluzí, spíš je odrazem totální degradace hodnot ve společnosti, vzrůstající agresivity a nesnášenlivosti. A pokud se ptáte, zda bude podobných případů přibývat, obávám se s ohledem na výše řečené, že ano.

 

Handicapované děti by měly být podle Ladislava Langra (56) co nejvíc zapojeny do společnosti, počínaje školou. „Musí být ale hranice, která jasně stanoví, že v určitém stadiu postižení je pokus o inkluzi omyl,“ tvrdí starosta Poděbrad. Podle něj problémy dětí nevyřeší armáda asistentů.

Více na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/372849/starosta-podebrad-langer-inkluze-je-v-urcitem-stadiu-postizeni-omyl.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy