ONLINE CHAT
Mám alergii na zvířecí chlupy. Byla jsem na chalupě, kde neměla být žádná zvířata a také nebyla. Jenže asi před námi tam někdo byl se psem, nebo si to nemůžu jinak vysvětlit. Hned po příjezdu mě otekly oči a celou dobu jsem jedla jeden prášek za druhým. Chalupa byla jinak perfektní, čistá a pronajímatel milý, ale dovolenou mi to zkazilo. Můžu chtít dodatečně nějakou slevu? Musím mít nějaké důkazy, nebo stačí svědectví manžela?(Jana Krásenská)
Foto
Dobrý den, paní Krásenská, děkuji Vám moc za dotaz. Zde se bude jednat o složitý případ, na který Vám nemůžu dát přesnou odpověď, ale byl bych spíš pesimista. Přítomnost zvířat v předmětu nájmu je totiž možná, tudíž by pronajímatel žádnou povinnost neporušil. Šance by byla v tom případě, že byste si výslovně ve smlouvě vymínila, že na chalupě nesmí být žádná zvířata nebo zvířecí chlupy, a to klidně i s odkazem na Vaši alergii. Další problémovou věci by pak bylo prokázat, že Vám alergie byla způsobena právě těmito zvířecími chlupy na chalupě, což by bylo velice obtížné a domnívám se, že svědectví Vašeho manžela by k tomuto nestačilo. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Jak moc se může lišit fotografie v nabídce od skutečnosti? Dám příklad, pronajatá chalupa byla sice přesně jako z fotky v katalogu, ale na fotce už nebyla rušná silnice jen pár metrů od vchodu a smradlavý prasečák, jen pár metrů od objektu. Je to moje chyba že jsem si to nezkouknul na streetview, nebo můžu požadovat slevu? Kolik peněz / procent to může být konkrétně v tomto případě?(Marek Veselý)
Foto
Dobrý den, pane Veselý, děkuji Vám moc za dotaz. Fotografie v nabídce by se určitě od skutečnosti lišit neměly, zejména v podstatných věcech. Mohlo by se totiž jednat o klamání zákazníka. Pokud jste například neměl možnost si chalupu předem prohlédnout a uzavřel jste smlouvu třeba na základě nabídky na internetu, tak se domnívám, že Vás měl pronajímatel s existencí rušné silnice a prasečáku seznámit a upozornit na to. Je totiž zřejmé, že byste si uzavření smlouvy rozmyslel. Záleželo by na okolnostech sjednání smlouvy a obsahu smlouvy samotné, ale myslel bych si, že by nárok na slevu nebo náhradu škody mohl být dán. Výše slevy je těžko dovoditelná, záleželo by opět na konkrétních okolnostech, do jaké míry bylo užívání chalupy narušeno. Dokázal bych si obecně představit rozmezí od 5 do 30 %. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Můj dotaz je asi z jiného soudku,ale co když mi zaměstnavatel odmítá pustit na dovolenou?Tvrdí mi že během léta už si dovo vybírá moc lidí, že mám jet koncem září. To už je ale v Chorvatsku zima...c ose stane, když bych mu zkrátka řekl že jedu a hotovo a odjel bych?Může mě za to vyhodit,(Pavel S. )
Foto
Dobrý den, Pavle, děkuji Vám moc za dotaz. Bohužel úprava v zákoníku práce pro Vás nevyznívá příznivě, protože čerpání dovolené je oprávněn určit zaměstnavatel. Při určení čerpání dovolené by se mělo přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a také k oprávněným zájmům zaměstnance. Určenou dobu čerpání dovolené je Vám potom zaměstnavatel povinen oznámit písemně zaměstnanci nejméněň 14 dnů předem, pokud by se Vámi nedohodl na kratší době. Nicméně zaměstnavatel by byl povinen Vám nahradit vzniklé náklady, pokud by Vám změnil již nařízenou dobu čerpání dovolené. Šance by byla pouze v případě, že by se jednalo o nevyčerpanou dovolenou z minulého roku. Tam totiž platí, že pokud by nebylo čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června, tak má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je potom ze zákona zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem. Jestliže by se nejednalo o tento případ, tak bych rozhodně nedoporučoval bez schválení dovolené odjet, neboť by se jednalo o Vaši neomluvenou absenci v práci v délce několika dnů. To by mohlo být považováno za zvlášť hrubé porušení pracovních povinností, za které by mohl zaměstnavatel okamžitě ukončit pracovní poměr. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Pane Nováku, půjčila jsem si od kamarádky 10 tisíc. Nesepsaly sme žádnou smlouvu a když sem jí po půl roce peníze vracela, řekla, že chce vrátit 13 tisíc, že ty tři tisíce sou úrok. Má na to nárok? (Zuzana K.)
Foto
Dobrý den, Zuzano, děkuji Vám moc za Váš dotaz. V případě půjčky peněz by Vaše kamarádka mohla chtít úroky pouze v případě, že byly úroky dohodnuty. Jestliže to nebylo sjednáno, tak jí ze zákona nárok na úroky nevzniká a může požadovat pouze vrácení půjčené částky. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Pane doktore, každý rok řeším stejnou věc - koupím si nové plavky za nemalé peníze, na které by se ale měla přeci taky vztahovat 2letá záruka. Jenže po jedné sezoně plavky zpravidla vyblednou,jsou odrbané,vytahané..prodejci mě opakovaně posílají k šípku s odůvodněním, že plavky jsou spotřební zboží,které němá takovou odolnost jako třeba džínsy. je to pravda?A jak je to se záruční dobou na zlevněné zboží (plavky)?Děkuji za vysvětlení(S.Š. )
Foto
Dobrý den, děkuji Vám moc za dotaz. Souhlasím s Vámi, že by se na plavky měla vztahovat zákonná záruka 2 roky. To se týká také plavek, které by byly zlevněné. V případě slevy zboží není dotčeno právo zákazníka ze záruky. Co se týká opotřebení plavek, tak by zde bylo sporné, zda se bude jednat o vadu nebo o přiměřené opotřebení. Půjde tak o otázku na znalce, který by posoudil, jestli se nejedná třeba o nějakou vadu materiálu. Jestliže by tomu tak bylo, tak byste plavky mohla úspěšně reklamovat a svůj nárok případně vymáhat i soudně. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Na dovolené na chalupě mi nešlo otevřít okno, tak jsem za něj vzal a utrhl kliku. Bylo zpráchnivělé. Může po mě majitel něco chtít? Vždyť jsem ho jen běžně používal - je od toho aby se otvíralo.(Tom Buček)
Foto
Dobrý den, pane Bučku, děkuji Vám moc za dotaz. Jestliže by bylo okno ztrouchnivělé, tak byste za utrženou kliku neměl nést odpovědnost. Chalupa by totiž měla být ve stavu způsobilém k užívání. To se týká i okna na chalupě, která má sloužit k tomu, aby se dalo bez problémů otevřít. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Chci na dovolenou se svým psem a pronajmout si chalupu. U hotelu by mi to bylo jasné, tam jsou daná pravidla písemně, ale u pronajaté chalupy nevím. Když třeba pes něco poničí, počůrá koberec, poškrábe dveře, musím to platit? Není to spíš problém pronajímatele, že to nemá pojištěné? U hotelů to tak často funguje.(Jirka T.)
Foto
Dobrý den, Jirko, děkuji Vám moc za dotaz. Bohužel Vás zřejmě zklamu, ale v takovýchto případech by byla dána Vaše odpovědnost jako majitele psa nebo jako nájemce. Nájemce pouze neodpovídá za obvyklé opotřebení při řádném užívání, což by se na tuto situaci nedalo vztáhnout. Záleží ovšem na domluvě s pronajímatelem, který třeba bude ochoten toto přijmout, a to právě třeba z toho důvodu, že je přímo pro tyto případy pojištěn. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Objednala jsem si opravu garážových vrat. Řemeslník si vzal zálohu 5 000 a už jsem ho nikdy neviděla. Nebere telefony, nereaguje na mail. Potvrzení nemám. Poradíte?(vvvvvvvv)
Foto
Dobrý den, děkuji Vám moc za dotaz. Nejedná se bohužel o výjimečný případ. Samozřejmě můžete požadovat vrácení částky, ale bude nutné prokázat její předání. POkud došlo k předání v hotovosti a nemáte k dispozici žádný doklad, tak by bylo možné toto prokázat svěděcky, pokud by byl někdo předání přítomen. Jestliže byla platba provedena bezhotovostně, tak by stačil výpis z účtu. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Vloni jsme si pronajali chatu a majitel nám do ní neustále lezl, každý den, zda něco nepotřebujeme.. Má na to právo? (Emilka)
Foto
Dobrý den, Emilko, děkuji Vám moc za Váš dotaz. Majitel má sice právo do chaty vstoupit, ale pouze ve stanovených případech, není tedy možné, aby Vám narušoval soukromí a rušil Vás v užívání chaty. Majitel by měl právo do chaty vstoupit v případě, že to oznámí předem v přiměřené době, a to z důvodu prohlídky, za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby. Oznámení by nebylo potřeba, pokud je nezbytné zabránit škodě. Tady by se mohlo jednat o nějaký havarijní stav např. vodovodu. Jestliže by Vám činností majitele (prohlídka, opravy, údržba) vznikly podstatné obtíže, tak máte právo na slevu z nájemného. Nájemce musí sice strpět nezbytnou opravu věci, avšak muselo by se jednat o případ, kdy ji nelze odložit na dobu po skončení nájmu. Nicméně pokud by oprava trvala nepřiměřeně dlouho nebo by Vám ztěžovala užívání chaty nad nějakou obvyklou míru, tak byste měli právo požadovat slevu z nájemného. Sleva by měla odpovídat době opravy a jejímu rozsahu. Zákon počítá dokonce s tím, že pokud by nebylo možné díky opravě věc vůbec užívat, tak má nájemce právo na poskytnutí jiné věci k užívání, tj. ve Vašem případě by se jednalo o poskytnutí jiné chaty, nebo nájemce může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Je pravda, že mohu reklamovat dovolenou, když na ní mám špatné počasí? Jak? (Lily)
Foto
Dobrý den, Lily, děkuji Vám moc za Váš dotaz. Osobně jsem se s tímto případem ještě nesetkal a bude naprosto výjimečný. Teoreticky se uvádí, že pokud by cestovní kancelář v katalogu lákala klienty na to, že na daném místě je 365 dní v roce slunečno, tak by bylo možné špatné počasí reklamovat. Klient spoléhá na to, že cestovní kancelář je profesionál, který má přesné a pravdivé informace o daném místě. Bylo by potřeba vzít částečně v úvahu i možnost nějaké obvyklého reklamního přehánění. Takový nárok se tedy vyloučit nedá, ale záleželo by na konkrétních okolnostech. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Půjčila jsem si od tedy chalupu, při grilování jsme jí ovšem nešťastnou náhodou zničili gril. Nabídla jsem tetě, že místo jejího starého koupím nový, ale odmítá to a chce po mě naprosto neadekvátní částku. Musíme jít k soudu a pokud se budeme soudit, má šanci se svým neadekvátním požadavkem (převyšujícím mnohokrát cenu grilu) uspět?(Martina)
Foto
Dobrý den, Martino, děkuji Vám moc za Váš dotaz. Občanský zákoník počítá s tím, že při vzniku škody se preferuje uvedení do předchozího stavu, což by v tomto případě znamenalo opravu grilu. Měl by ovšem být upřednostňován také nákup nového - stejného nebo obdobného grilu. Nárok na zaplacení škody v penězích by měl být až následný, pokud nebude možná žádná z předchozích variant. Navíc musí být nahrazena skutečná škoda. Není tak možné požadovat nepřiměřenou částku, která by neodpovídala ceně grilu. Myslím si tedy, že byste měla mít šanci uspět a právo je na Vaší straně. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Můžu reklamovat vadné zboží u vietnamského stánku? (Jiřka)
Foto
Dobrý den, Jiřko, děkuji Vám moc za Váš dotaz. Ano, určitě můžete reklamovat i zboží zakoupené v rámci tzv. stánkového prodeje. Máte tedy naprosto stejná práva jako při nákupu zboží v klasické kamenné prodejně. Důležité je si samozřejmě nechat vystavit doklad o prodeji zboží. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Dobrý den, sousedi stavěli plot a poničili mám na zahrádce keře, které byly z druhé strany plotu. Když jsme požadovali nějakou kompenzaci, řekli, že nemáme nárok. Mají pravdu?(Jarmila NOvá)
Foto
Dobrý den, paní Nová, děkuji Vám moc za dotaz. Domnívám se, že byste měli mít nárok na náhradu škody způsobené na keřích. Neznám sice přímo okolnosti, kde byly např. přesně umístěné keře, ale obecně by sousedé měli být za škodu, kterou způsobili stavbou plotu odpovědní. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Půjčil jsem chalupu známým na dva týdny a jeho pes mi rozkousal koberec. Děti rozbily nějaké nádobí a ztratila se mi replika šavle. Mohu tu škodu nějak vymáhat jiank než u soudu?(Richard)
Foto
Dobrý den, Richarde, děkuji Vám moc za dotaz. Vzniklou škodu byste určitě mohl požadovat, protože známí měli povinnost užívat chatu řádně. Určitě je lepší se domluvit a věc se dá řešit mimosoudně. V krajním případě ovšem můžete podat žalobu na nahrazení vzniklé škody. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Dobrý den, synovi jsme darovali chalupu s ústní dohodou, že ji budeme také užívat. Bohužel kvůli rozporům se snachou to není možné trávit na chatě čas společně. Dohodli jsme se tedy, e chatu budeme užívat střídavě, jeden víkend oni, jeden víkend my,staří. Syn se snachou to ale absolutně nerespektují, navíc na chatě pořádají večírky, po kterých je tam nepořádek aakorát my to pak uklízíme. Financujeme taky opravy, nákup potřebných věcí atd...Lze nějak sepsat písemnou dohodu, ve které se jasně vytyčí pravidla?A dá se věc pak případně řešit soudně, pokud by mladí dále nedodržovali pravidla? Děkuji Losáková. Asi vás můj dotaz udiví, ale nechci házet špínu na syna, jen jsme ve věku, kdy nám moc let nezbývá a chceme si stáří užít v přírodě na milované chatě, a ne zavřeni v paneláku. (Losáková Věra)
Foto
Dobrý den, paní Losáková, děkuji Vám moc za dotaz. Vzniklá situace se samozřejmě může stát, ale má řešení. Ideální by v tomto případě nejspíše bylo sjednat nájemní smlouvu, ve které by bylo jasně vymezeno, které dny máte právo chatu užívat. Stejně tak si můžete ve smlouvě ošetřit i další podmínky. Jednou z podmínek nájmu je, že by Vám syn jako pronajímatel musel umožnit nerušené užívaní a současně zajistit, aby chata mohla sloužit jejímu obvyklému užívání, tj. zejména rekreaci. To by znamenalo, že by chata v době, kdy budete mít právo na její užívání, měla být připravná a v pořádku a neměly by na ní být žádné zničené věci. To by mohla být také cesta, jak zajistit, aby chata byla udržovaná. Pokud by syn nedodržel podmínky nájmu, tak byste se mohly vzniklých nároků domáhat soudní cestou, to by bylo určitě možné. Moc Vám děkuji. Petr Novák
Zarezervovali jsme si pokoj v penzionu, podle fotek slušný standard, když jsme ovšem přijeli, realita byla trochu jiná. Slibovaná kuchyňka nebyla v provozu, a okolo penzionu byl velký nepořádek (autovraky, rezavé nářadí), což pro nás jako pro rodinu s dětmi rozhodně nebylo ideální. Majitel odmítá cokoli řešit. Máme právo na nějakou slevu?(Mia)
Foto
Dobrý den, děkuji Vám moc za dotaz. Majitel by měl být povinen zajistit, aby byl pokoj ve způsobilém stavu a dal se řádně užívat. Jestliže nebyla v provozu slíbená kuchyňka, tak byste měli mít právo tuto vadu reklamovat a požadovat přiměřenou slevu z ceny. Určitě tedy takový nárok můžete vznést. Moc Vám děkuji. Petr Novák
dobrý den porouchal se mi mobil odešlo sluchátko v servise mi to opravili a na druhý den už opět nešlo mluvím otom sluchátku,mobil opět putoval do servisu kde mi po třech týdnech zdělili že mobil byl vpořátku,po desetidením užívání opět nejde sluchátko mobil je v současné době v servisu.tím že mi druhou závadu neuznali jsem přišel o možnost odstoupit od smlouvy,mobil je pořád v zárucea jedná se Planeo Krnov kde jsem mobil zakoupil aservis BRITEX-CZ Kladno.(Němčík Mojmír)
Foto
Dobrý den pane Němčíku, děkuji Vám moc za dotaz. Nárok na odstoupení od smlouvy by byl v případě, že by došlo 3x k výskytu stejné vady sluchátka. V tomto případě bude komplikované, že prodejce druhou vadu neuznal. Bude tedy potřeba vyčkat na vyřízení aktuální reklamace. Pokud by prodejce popíral existenci vady, tak bude nezbytné obrátit se na znalce, aby ji potvrdil. Jestliže znalecký posudek vyzní pozitivně, tak je možné se na jeho základě domáhat nároku v soudním řízení. Moc Vám děkuji. Petr Novák