„Přesto imitace sýrů stále existují a v regálech obchodů se s nimi setkat můžete. Ačkoli jsou jako alternativy označené, spotřebitelé by měli pozorně číst etikety,“ radí Jiří Štětina z Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT. A jak sýry od »nesýrů« rozeznat?

Pokud je v názvu výrobku sýr, nesmí to být žádná náhražka. Jakmile totiž výrobce nahradí mléčný tuk nemléčnou složkou, jakkoli velkou částí, výrobek se nesmí jmenovat sýr. V obchodě se musíte spoléhat na označení na obalech, »nesýry« mohou být umístěné v regále vedle sýrů.

„Je požadováno, aby výrobky byly řádně označeny, aby nemohlo dojít k omylu,“ vysvětluje odbornice na legislativu potravin Kamila Míková. „Pokud by byl regál, kde jsou eidamy, označen jako »Sýry«, pak tam alternativní výrobky být nesmí, neboť by to mátlo spotřebitele,“ dodává. Když tak regál není označen, alternativy k sýrům mohou být zařazeny v regále až za sýry.

Fotogalerie
3 fotografie