Čekali jsme to horší. 30% eidamy nás mile překvapily. Většina z nich je podle laboratorních výsledků kvalitativně na stejné úrovni. Největší rozdíly jsou ve slanosti a chuti.

Víc sušiny = kvalitnější

Co je to sušina? Laicky řečeno je to to, co zbude ze sýra, kdyby se z něj odpařila veškerá voda. Skládá se zejména z bílkovin a tuku a v menším množství i z laktózy a minerálních látek, z nichž nejvýznamnější je vápník. Ukazatelem kvality sýra je právě obsah sušiny, který musí být deklarován na obale. Vzhledem k přesnosti metody se může hodnota uvedená na obale o 1 % lišit od naměřené hodnoty.

Vyšší obsah sušiny není na závadu, je totiž důležitým ukazatelem kvality sýra. V testu se objevila škála podílu sušiny od 48,7 % do 54,6 %. Nejméně měl bloček Agricol eidam, který s odřenýma ušima deklaraci na obale (s přihlédnutím k odchylce při měření) splnil.

Bez plísní a cizího tuku

Potěšující zprávou určitě je, že laboratoř neodhalila ani plísně, ani jiný tuk než mléčný. Analýza zkoumala i přítomnost bakterie listérie, která způsobuje infekční onemocnění listeriózu a je riziková u potravin, které se před konzumací tepelně neupravují. U námi testovaných 30% eidamů ale naštěstí žádný nález nebyl.

Vybírejte méně slané

Nejvýraznější rozdíly byly v obsahu soli, té měly eidamy od 1,37 % do 2,36 %. „U tvrdých sýrů, které do správného jídelníčku jednoznačně patří, bychom měli vybírat ty, které obsahují co nejméně soli. Soli totiž přijímáme stále několikanásobně větší množství, než náš organismus potřebuje a než je zdravé,“ vysvětluje nutriční terapeutka Věra Boháčová z Fóra zdravé výživy.

Složení na etiketě být nemusí, ale…

U dvou sýrů nebyla na etiketě tabulka výživových hodnot a u jednoho chybělo složení. Pokud se ale jedná o jednosložkový výrobek, tedy surovinami jsou pouze mléko, sýrařské kultury, syřidlo a chlorid vápenatý a přísadou sůl do 2,5 % hm., pak výrobce nemá povinnost uvádět složení. Jakmile ale sýr dobarvuje nebo přidává další suroviny, složení uvést musí. I když jsou výživové hodnoty zatím dobrovolným údajem, většina výrobců je uvedla.

Stejní výrobci, různá kvalita

Tak jako v minulých testech i v tomto je opět vidět, že jeden výrobce může vyrábět různě kvalitní výrobky. Příkladem je Jaroměřická mlékárna, která s jedním eidamem v testu vyhrála a další měla druhý nejhorší, nebo Agricol, který v testu měl hned tři eidamy – jeden pod svou značkou a dva pod privátními.

Baleno v ochranné atmosféře

Osm eidamů bylo »baleno v ochranné atmosféře«, což je pro spotřebitele benefit. Jde totiž o speciální složení plynů, které má za následek, že sýr déle vydrží a uchová si žádoucí senzorické vlastnosti.

MASO, SÝRY, SALÁMY, KÁVA... SPOTŘEBITELSKÝ TEST BLESKU ZDE>>