V 18 měsících Honzík absolvoval test na záchyt poruch autistického spektra. „Měl nějaké pozitivní body, ale je to veselé kontaktní dítě, a tak jsme si říkali, že autista to být nemůže,“ vypráví maminka Jana.

Důvodem zkoušky bylo, že přestože si osvojil základní dovednosti, po narození sourozence je začal ztrácet. „Přestal mluvit, sám se nenapil, nechal se krmit. Původně jsme mysleli, že napodobuje narozené miminko,“ říká paní Jana.

Ve dvou letech pak začal mít afektivní záchvaty a nerozuměl ani základním pokynům. „Šlo o záchvaty vzteku. Všechno byl problém a začínal mít klasické autistické rysy,“ vypráví maminka.

U lékařů si vydupala další vyšetření, dodnes však nemá jistotu. Autismus je u něj pouze ve fázi podezření.

Jako pohlazení

I tak rodina potřebuje pomoc. „Hledala jsem tolerantnější školku, kde by Honzíka vzali. Nějakou soukromou školku či dětskou skupinu. Přes Facebook se mi ozvala sociální pracovnice z odlehčovací služby Stella. Najednou jsem zažila úplně jiný přístup a dostala takovéto pohlazení, že jde jen o to, najít k dítěti správný přístup,“ říká maminka.

Všude čekáte půl roku

Až ve třech letech dostala maminka Honzíka žádanky na jednotlivá vyšetření. „Ať to byl klinický psycholog, klinická logopedie, foniatrie či neurologie. Bohužel všude se čeká minimálně půl roku. A já pořád nevěděla, jestli o Honzíka pečuji správně,“ říká maminka.

Dělá pokroky

Ve Stelle dělal chlapec například nácvik jemné motoriky. A naučil se mnoho dalšího. „Pomalu se začal rozmlouvat, naučil se krásně barvy. Jeho posuny vidíme každý den,“ říká Honzíkova maminka, která se tak více může věnovat mladšímu synovi Kubovi (3) a devítiměsíční Janičce.

Veselé dítě

Ve Stelle vypracovali pro chlapce individuální plán. „Opravdu jsme šli do detailů, co má Honzík rád, co ho baví, co jsou jeho silné či slabé stránky,“ líčí maminka. „A pak jsme postupně začali chodit a zvykat si. Nejdříve na půl hodiny a postupně na delší dobu. Vím, že mu to pomáhá. Vrací se veselé dítě,“ má jasno.

Nepochopení od cizích

Nejednou si paní Jana vyslechla, že má neposlušné dítě. „Třeba když jsme šli nakoupit a Honzík se začal vzteky válet na zemi a já jen vykrejvala, aby si neublížil. Pohledy kolemjdoucích jsou jasné. Nebo i řeči, že mu musím dát pořádně na zadek. To je pak stokrát horší a já si jen říkám, nechte nás být, nemluvte na něj a jděte pryč,“ popisuje zkušenosti.

Jaké služby Stella poskytuje?

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Sociálně-terapeutické činnosti.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pomoci můžete i vy!

Na to, aby mohla organizace dlouhodobě udržet kvalitu svých služeb, potřebuje ročně sehnat z dotací a od dárců 3 miliony korun. Pomoci můžete i vy! Stačí jakýkoliv příspěvek poslat na transparentní účet č. 2902082737/2010.

„Každý nám může pomoci třeba i jako dobrovolník, který s dětmi přijde do Stelly tvořit. Nebo také tím, když bude sdílet naše posty na Facebooku a Instagramu, aby se o nás dozvědělo co nejvíce lidí,“ říká Simona Němcová.

Kontakt: Spolu spojit síly, z. s. Stella – odlehčovací služba

Adresa: Stradonická 2311/6, České Budějovice, 370 07

Telefon: +420 773 477 122

Mail: info@sluzbastella.cz

Web: www.sluzbastella.cz

Fotogalerie
3 fotografie