Společnost DUHA, které se Blesk aktuálně věnuje v projektu Srdce pro vás, nabízí klientům řadu služeb. Kromě Centra denních služeb a Chráněného bydlení je to i Podpora samostatného bydlení (PSB). „Chodíme pomáhat lidem, kteří samostatně bydlí ve svých bytech. Naše služba je něco jako návštěva,“ říká vedoucí služby PSB Markéta Pelzová.

Jak podpora Společnosti DUHA vypadá?

Navštěvujeme klienty u nich doma a jsme jim k ruce. Pracujeme s nimi, ať už jde o úklid, vaření, doprovod k lékaři. Podporujeme je v komunikaci s vnějším okolím a třeba jim i zprostředkováváme možnosti, jak se s někým seznámit.

Jaká je vize této podpory?

Naší vizí je pomáhat klientům tak, aby nás v budoucnu potřebovali co nejméně. Ideálně pak aby všechny zmiňované činnosti zvládali sami.

 Co nejčastěji potřebují?

Často se jedná o podporu v zajištění stravy. Takže spolu nakoupíme a pak uvaříme. Častá je i pomoc s úklidem nebo podpora v evidenci financí. Také klienty učíme pracovat s počítačem, používat Skype nebo psát SMS zprávy, aby mohli například kontaktovat přátele nebo si objednat nákup online.

Jak rychle se učí?

Je to individuální, ale určité posuny jsou znát. Záleží často na věku klienta. Máme i takové, kteří jsou velice samostatní. Ale tím, že jsou vyššího věku, potřeba podpory stoupá, přestože už spoustu věcí zvládali v určitou dobu samostatně.

Vy osobně děláte vedoucí. Přijdete také do styku s klienty?

Ano. I já k nim docházím. Znám je všechny. Pořádáme i setkání a děláme spolu hodnocení, jak nám ta spolupráce jde. To proto, abychom si řekli, na čem je potřeba zapracovat. Společně s koordinátorkou pak podle toho službu řídíme.

Kolik máte klientů?

Nyní jich je 18 a napřímo s nimi pracuje šest asistentů a se mnou další dvě kolegyně. Koordinátorka a sociální pracovnice.

Jak často klienty navštěvujete? A na jak dlouho?

Je to vždy na domluvě. Každý to potřebuje jinak. Když jdeme s klientem například na vyšetření do nemocnice, může to trvat i osm hodin. Jindy je ale asistence kratší. Průměrně jde tak o tříhodinovou návštěvu. Vše se samozřejmě plánuje dopředu. Shromažďujeme požadavky a pak děláme rozpis.

Kdo může být váš klient?

Musí splňovat podmínku plnoletosti, mít mentální znevýhodnění, a musí mít vlastní bydlení. Také musí být zdravotně schopný to zvládnout, protože ke klientům PSB chodíme hlavně jako podpora. Je tedy třeba, aby klient vše zvládl i v době, kdy u něj asistence není.

Víte ze zkušenosti, jestli se klient rozhodne bydlet samostatně právě proto, že má vaši podporu?

Nejvíce klientů, které máme, k nám přišlo z chráněného bydlení. Často přijímáme i klienty, kterým zemřou rodiče a oni zůstanou v domácnosti, ze které by pro ně bylo stresující odejít.

Chce se DUHA rozšiřovat, aby pomohla více lidem?

Na jednu stranu bychom rádi poskytovali asistence více lidem, ale je nutné, aby měl nadřízený do určité míry přehled. Pokud by se služba rozrůstala, muselo by být více dílčích týmů.

Takhle je asi vše komornější…

Ano. Pořádáme neformální setkání, jednou za rok jdeme hrát třeba i bowling a všichni se známe.

Stěžují si někdy na něco?

Ano. Ale to je vlastně dobře. Ve chvíli, kdy si stěžují, to znamená, že máme jejich důvěru a můžeme s problémem něco dělat.

Asi jde o náročnou práci, že?

Hodně lidí má o naší práci a našich klientech zkreslenou představu. My bychom rádi šířili i osvětu, že lidé s mentálním znevýhodněním mohou žít život ve svých domácnostech tak, jako všichni ostatní. Zaslouží si, aby k nim společnost přistupovala s respektem.

Kdyby nebylo této služby, byli by ti lidé v ústavech?

Je to možné. Často nám volají z úřadů, že mají klienta, kterého chce rodina umístit do ústavu, a že je to škoda. Jsou totiž klienti, u kterých byste jejich mentální znevýhodnění ani nepoznal.

Pomoci můžete i vy!

Kromě dobrovolnické pomoci potřebuje organizace peníze například na provoz denního centra. Pomoci můžete i vy! Stačí jakýkoliv - byť jen drobný - příspěvek poslat na účet: 115-8712340237/0100 nebo odeslat dárcovskou SMS „DMS DUHA 60“ (může být i 30 nebo 90) na tel. číslo 87 777.

Kontakt: Společnost DUHA, z.ú.

Sídlo společnosti: Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2 – Nové Město

CDS Nová DUHA: Nám. Plukovníka Vlčka 696/4 a 697/3, 198 00 Praha 14

CDS Galerie DUHOVKA: Staromlýnská 577/4, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel.: 286 592 971, 602 610 693

Mail: duha@spolecnostduha.cz

Web: www.spolecnostduha.cz

IČ: 45247439

Účet pro podporu organizace: 115-8712340237/0100

Sociální podnik Duhová prádelna: www.duhovapradelna.cz