Mnohdy stačí lidem s mentálním znevýhodněním jen podat pomocnou ruku a nevěřili byste, co zvládnou. Příkladem je právě paní Dagmar, které pomohla Společnost DUHA, jejíž činnosti se Blesk věnuje v projektu Srdce pro vás. Usměvavá žena v DUZE využívá službu Podpora samostatného bydlení (PSB). V chráněném bydlení byla s dalšími dvěma spolubydlícími.

„Moc se mi nelíbilo, když jsme se hádaly a dokonce se i popraly. Vždycky jsem tak chtěla bydlet sama,“ vypráví paní Dagmar. Sen se stal skutečností díky bytu po rodičích a hlavně pomoci pracovníků společnosti DUHA.

„O Dášu se po smrti rodičů začali starat rodinní známí a ti pak oslovili nás,“ říká Markéta Pelzová, vedoucí PSB. Za paní Dagmar tedy nyní domů dochází asistentka, která pomáhá, s čím je třeba. „S asistentkou peru, vařím a učíme se počítat peníze. Třeba vaření už zvládnu sama. Vařím třeba lečo nebo rizoto,“ usmívá se Dagmar. Svůj život tak může žít naplno.

Dlouhá léta žila s rodiči. Poté, co Dagmar zemřel tatínek, byla umístěna do domova pro zrakově postižené. Jejím opatrovníkem se pak stal v roce 1990 rodinný přítel, a také převzal starost o byt, který Dagmar zdědila, a postaral se, aby se do něj mohla vrátit. Ještě před tím strávila část života v ústavu sociální péče, na to však nerada vzpomíná.

Před 25 lety se dostala do Společnosti DUHA. Nejprve byla klientkou ve skupinovém bydlení, poté přešla do služby Chráněné bydlení a až poté si splnila sen a dostala se do Podpory samostatného bydlení.

Úžasná vypravěčka

Paní Dagmar je podle ředitelky Společnosti DUHA Evy Brožové činorodý člověk. „Když se dívám na Dášu, vidím velkou vypravěčku. Všechno si pamatuje, hlavně své dětství. Je jako spisovatelka s úžasným smyslem pro detail. Velmi aktivní, má spoustu zájmů, u všeho chce být, chce cestovat, miluje aktivitu a práci,“ říká ředitelka. „Také hraji divadlo a píšu i scénáře,“ doplňuje paní Dagmar.

Mají stejná přání a potřeby

Podle Evy Brožové mají lidé s mentálním znevýhodněním stejná přání a potřeby, jako všichni ostatní. „Jejich potřeba soužití nebo samoty je stená jako u všech. Vyplývá z nějaké zkušenosti, sociální dovednosti či povahy. Nezbývá, než respektovat přání našich klientů a co možná nejvíce přizpůsobit naše služby jejich životním představám,“ má jasno ředitelka.

Podpora samostatného bydlení

Jde o terénní službu nabízející šanci dospělým lidem s mentálním znevýhodněním, kteří mají zajištěné vlastní bydlení, zůstat ve svém prostředí a s pomocí pracovníků služby zvládat každodenní péči o sebe i svou domácnost. Během pravidelných návštěv u klienta doma pracují lidé z DUHY cíleně na dosažení co nejvyšší míry samostatnosti klienta v osobních záležitostech. Zároveň nabízí klientům společnost, doprovod a podporu při jednání s institucemi či lékaři.

Pomoci můžete i vy!

Kromě dobrovolnické pomoci potřebuje organizace peníze například na provoz denního centra. Pomoci můžete i vy! Stačí jakýkoliv - byť jen drobný - příspěvek  nebo odeslat dárcovskou SMS „DMS DUHA 60“ (může být i 30 nebo 90) na tel. číslo 87 777.

Kontakt: Společnost DUHA, z.ú.

Sídlo společnosti: Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2 – Nové Město

CDS Nová DUHA: nám. Plukovníka Vlčka 696/4 a 697/3, 198 00 Praha 14

CDS Galerie DUHOVKA: Staromlýnská 577/4, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel.: 286 592 971, 602 610 693

Mail: duha@spolecnostduha.cz

Web: www.spolecnostduha.cz IČ: 45247439

Sociální podnik Duhová prádelna: www.duhovapradelna.cz