Děti s PAS mají různě hluboký problém porozumět světu a komunikovat s ním. Modelový příklad člověka s diagnózou autismu neexistuje – každý je jiný. Právě pro takové děti, ale i dospělé, vzniklo v roce 2014 Autis Centrum v Českých Budějovicích.

Jejich rodinám v širokém okolí se nedostávalo zdaleka takové péče, jakou by si zasloužily. Chyběly sociální služby, které by jim pomáhaly v každodenním životě,“ vysvětluje ředitelka organizace Milena Urbanová. Její tým, který čítá 46 lidí, pomáhá, s čím se dá.

Nabízí pomoc v každodenním životě, ranou péči nebo odlehčovací víkendové pobyty. „K tomu je tady i nedostatečná osvěta laické a odborné veřejnosti včetně poskytovatelů sociálních služeb a školských zařízení. I toto se snažíme dělat,“ říká Urbanová. Vše pak ještě doplňují například letní příměstské tábory nebo půjčovna odborné literatury.

Každé dítě s PAS vyžaduje něco jiného.
Autor: Autis centrum

Co je PAS?

Je to porucha vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění.

Jak se projevují?

Porucha autistického spektra (PAS) neboli autismus se mimo jiné pojí s různými odchylkami chování. Některé osoby trpí mentální retardací a potřebují nepřetržitou celoživotní péči druhých. Pokud se jim nedostává vhodné péče, bývají neklidné, mají malou toleranci stresu a zátěže, snadno propadají záchvatům. Někdy ubližují sami sobě nebo druhým, mívají nutkavé rituály, tlučou hlavou do zdi, špatně spí, jsou hlučné nebo neovladatelné, poškozují věci kolem sebe. Nejde o jejich zlou vůli, ale výsledek nemoci, kterou trpí.

Co organizace nabízí

 Sociálně aktivizační služba

Cílem aktivit a služeb je zapojení do kolektivu, možnost navázat nová přátelství, zažít a naučit se něco nového nebo rozvíjet dovednosti. Jde například o sportovní a pohybové aktivity, dále výtvarné a keramické, muzikohrátky, pracovní a terapeutické dílny, relaxaci na harmonizačním lůžku nebo nácviky sociálních dovedností. Organizace má k dispozici svého psychoterapeuta jak pro rodiče, tak i pro klienty.

 Raná péče

Máte obavu, že s vaším dítětem není něco v pořádku? Bylo u něj vysloveno podezření na autismus nebo již máte zprávu od lékaře a víte, že je dítě autismem znevýhodněno? Včasný nástup odborné péče může pomoci k lepšímu startu do života a zmírnit dopady poruchy na vývoj dítěte.  

Děti s poruchou autistického spektra se potkávají v Autis Centru.
Autor: Autis centrum

Odlehčovací víkendové pobyty

Pokud pečujete o dítě nebo dospělého s autismem a potřebujte si přes víkend odpočinout a načerpat nové síly nebo si něco důležitého zařídit, pak je tato služba pro vás. Tým odlehčovací služby převezme péči, kterou přizpůsobí individuálním potřebám klienta.  

Letní příměstské tábory

Zařídit program pro děti na prázdniny je náročné pro zaměstnané rodiče zdravých dětí, a což teprve pro ty pečující celoročně o potomka s autismem. Autis Centrum připravuje pro děti s autismem příměstské tábory. Většina dětí má svého asistenta, aby tábor úspěšně zvládly a aby byly respektovány jejich individuální potřeby. Náplní jsou pohybové aktivity, výtvarné činnosti, výlety, procházky, soutěže, návštěva kina, zoo a mnoho dalších.

Pomoci můžete i vy!

Organizace potřebuje na každý rok své činnosti asi osm milionů korun. Část pokryjí dotace a část dárci. Aby mohla své služby zdokonalovat nebo pomoci více lidem, potřebuje každou korunu. Možnosti přispění najdete na www.autiscentrum.cz

Kontakt Autis Centrum, o. p. s.

Adresa: Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice

IČ: 02426374

Telefon: 606 046 118

E-mail: info@autiscentrum.cz

Web: www.autiscentrum.cz

Fotogalerie
5 fotografií