Může... Průměrné množství ročních srážek, které nad Českem spadnou, se podle meteorologů nemění. Kdy, kde a jak rychle naprší, nejde předvídat. Ničivou vlnou zasaženým lidem, kteří často přišli téměř o vše, pomáhala v roce 2013 Diakonie ČCE (Českobratrská církev evangelická) – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce.

Likvidace následků

„Měli jsme systém, díky kterému dobrovolníci monitorovali dům od domu v postižených obcích. Nenahrazovali jsme složky integrovaného záchranného systému, ale nastupovali jsme v době, kdy bylo potřeba pomoci s likvidací následků,“ vysvětlila ředitelka organizace Kristina Ambrožová. Podařilo se jim zorganizovat i finanční sbírku pro postižené.

 

Příprava na hrůzu

V pomoci nepřestávají ani v nyní »suchých letech«. Vsázejí na osvětu, radí, jak se zabezpečit a co dělat v případě povodní. K tomu slouží projekt Odolná obec.

„Spolupracujeme s několika obcemi, kterým pomáháme s preventivním opatřením. Chceme, aby byla obec připravena v momentě, kdy přijde povodeň. Například aby měla humanitární sklad nebo třeba základnu, odkud se dá vše koordinovat,“ řekla Ambrožová. Organizace školí i děti v nejohroženějších obcích.

Pomáhají i na Ukrajině

Diakonie působí i na Ukrajině. „Od roku 2012 tam spolupracujeme s organizací Otcův dům. Ta se stará o sirotky a poskytuje jim náhradní rodinnou péči. Zároveň pro sirotky provozuje školu, nabízí psychologické poradenství a pomoc rodinám a dětem,“ popsala ředitelka organizace.

 

Projekt Odolná obec

Organizace pracuje na tom, aby následky případných povodní byly co nejmenší. Program Odolná obec připravuje města a vesnice na příští katastrofy. V posledních 15 letech zasáhlo Česko šest velkých povodní a lokální bleskové povodně přicházejí skoro každý rok.

V roce 2013 bylo na území sedmi krajů zaplaveno 930 obcí. Společně s obyvateli obcí diakonie snižuje následky povodní. Do projektu se například zapojily ohrožené obce Terezín, Soběslav, Dolní Beřkovice, Plaňany, Štětí, Křešice či Rudník v Podkrkonoší.

Fotogalerie
9 fotografií