Vaše organizace patří k největším svého druhu v Česku. Co je jejím cílem? „Jedním z těch hlavních je pomoct romské komunitě se vzděláním, aby později snadněji získala zaměstnání. Stěžejní pro nás je mladá romská generace, kde je nejvíce potenciálu k řešení, neboť Romové nemají obvykle v rodině silné ekonomické zázemí a vlastně jim nikdo jiný nepomůže. Musí si pomoci sami, svými zdroji, jako je právě dobré vzdělání.“

Jak dlouho už fungujete?

„Organizace vznikla v roce 1997. Nedělala se tu ale profesionální činnost. Šlo spíše o spolek, který vymýšlel, co by se s Romy dalo udělat. Tehdy tu byly maximálně volnočasové klubovny.“

Nyní ale máte vlastní zaměstnance a ne pouze dobrovolníky…

„K profesionalizaci došlo v roce 2003. Měli jsme šest zaměstnanců, kteří dělali terénní sociální práci. Ta práce byla fajn, ale negenerovala ekonomickou soběstačnost rodin. Spíše hasila problémy. Takže jsme začali dělat programy vzdělávání a zaměstnanosti a tím se organizace začala rozšiřovat.“

Co je hlavní podstatou vašeho fungování?

„Především to, aby Romové získali kvalitní středoškolské vzdělání v konkurenceschopných oborech a minimálně do dvou let byli zaměstnaní, případně dále pokračovali ve studiu. Také podpora přátelských vztahů mezi Romy a majoritou.“

Jaké další projekty děláte?

„Děláme i takové, které jsou o nezaměstnanosti a chudobě. Ale i takové, které jsou spíše o duchu, potenciálu, o kreativitě. Lidé mohou tvořit a rozvíjet se. Snažíme se podpořit aktivitu, cíle a budovat sebeúctu, že být Rom není stigma a není nutné se za to stydět.“

Jak se k vám klienti dostanou?

„Romové nás už znají. Jsme velká organizace a máme velkou síť pracovníků v klientské práci. Klienti si to pak mezi sebou řeknou a přijdou sami. Dříve to ale bylo tak, že jsme měli jen terénní práci či kroužky a postupně jsme děti rekrutovali do vzdělávacích programů.“

Soustředíte se na mladé Romy. Co ale ti starší?

„Ti k nám chodí také. Obracejí se na nás s různými problémy, často kvůli nezaměstnanosti, dluhům nebo bydlení. Máme tu i předškolku pro maminky.“

Jak těžké je s Romy pracovat?

„Když přemostíte nedůvěru, jde to lépe. Osobně se mi s nimi pracuje dobře. Vždy mě bavilo pracovat s lidmi napřímo a nehrát žádné hry. Na romských dětech se mi líbí to, že si můžu vyříkat věci napřímo. V některých směrech jsou i trochu dospělejší a vnímavější.“

Pracují u vás Romové?

„V roce 2003 tu původně z šesti lidí pracovali čtyři Romové. Postupně jsme se rozrůstali a líbilo se mi, že kolegové Romové to neřešili a nebylo potřeba přijímat za každou cenu Roma. Nyní je tu 60 lidí a většina z nich je v přímé práci s klienty. Daří se nám tu tvořit různorodost týmu. Já už to ani nepočítám. Ale mám pocit, že tak třetina zaměstnanců jsou Romové.“

Co u vás nejčastěji Romové dělají?

„Spolupracujeme i s organizací ve Španělsku a já mám pocit, že oni tam mají spíše jen asistenční pozice. U nás je to ale jiné. Zde totiž pracují i na vedoucích a klíčových pozicích.“

Když k vám přijde Rom, chce spolupracovat spíše s Romem?

„Záleží spíše na typu člověka. Když se pracovník nesnaží moralizovat, je přirozený a pohodový, je to jednodušší. Romové vycítí, když se k nim někdo chová kostrbatě a neupřímně. Romští kolegové jsou ale důkazem, že Romy respektujeme, i jistou nadějí a motivací. Jsou ale situace, kdy klienti naopak nechtějí Roma. I oni stereotypně očekávají, že Nerom je vzdělanější a lépe jim poradí.“

Kde všude společnost funguje?

„Hlavní je centrála na Vranovské ulici v Brně. Ve stejném městě provozují i hřiště na Husovické ulici či nahrávací studio na ulici Milady Horákové. Další dvě pobočky jsou na třídě 1. máje v Břeclavi a na náměstí Československé armády ve Vyškově.“

Chcete pomoci i vy?

Chcete pomoci konkrétní organizaci? Pošlete dárcovskou SMS ve formátu DMS SRDCEPROVAS na telefonní číslo 87 777. Cena 1 SMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Můžete poslat i dar převodem z účtu na dárcovské konto 0002160016/5800 projektu Srdce pro vás (je vedené pod Nadačním fondem J&T). Peníze zaslané v konkrétním měsíci vždy poputují k vybrané organizaci, o které se píše.

Fotogalerie
10 fotografií