Tyto peníze poslali čtenáři Blesku společně s Nadačním fondem J&T. „Peníze použijeme na provoz krizového zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko v Karlových Varech," prozradila Blesku za organizaci Jana Pěchová s tím, že v SOS Sluníčku pomáhají týraným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak ohroženým dětem, které se ocitnou v okamžité nouzi.

"Zde provozujeme dvě SOS Sluníčka s celkovou kapacitou 16 dětí. Vzhledem k tomu, že jsou to jediná zařízení tohoto tytu v Karlovarském kraji, kapacita je stále naplněna,“ pokračovala Pěchová. „Dětem poskytujeme čtyřiadvacetihodinovou péči tet-vychovatelek, zajišťujeme ale i odbornou péči sociální pracovnice, psychologa a dalších odborníků podle aktuální potřeby,“ dodala.

Jak na účast v projektu Srdce pro vás koukají v organizaci SOS dětské vesničky zpětně? Půl roku od článků, které vycházely v Blesku? „Projekt hodnotíme velmi pozitivně a jsme rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit. Organizace SOS dětské vesničky se v posledních letech v mnohém proměnila. Kromě tradiční pěstounské péče se věnujeme prevenci, máme krizová zařízení a také pomáháme mladým dospělým, kteří opouštějí dětské domovy nebo pěstounskou péči. V letošním roce jsme pomohli už více 1200 dětem. Prostřednictvím Blesku jsme mohli přiblížit naše aktivity široké veřejnosti,“ prozradila Jana Pěchová.

Blesk chce pomoci nadacím, spolkům, nadačním fondům či obecně prospěšným společnostem. V rámci projektu Srdce pro vás spolupracujeme s Nadačním fondem J&T. A ten nově vypisuje grant.

Co je cílem? Umožnit neziskovým organizacím projít hodnocením spolehlivosti a ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná společnost. Pomoci získat finanční podporu prostřednictvím DMS kampaně. A hlavně – vybrané neziskové organizace dostanou rozsáhlý prostor v deníku Blesk. Hlaste se až do 30. 6. 2017 na www.nadacnifondjt.cz

Historie

  • První SOS dětské vesničky vznikly v Rakousku roku 1949. Založil je Hermann Gmeiner a jeho cílem bylo zejména pomoci dětem, které přišly o rodiče během druhé světové války. Napadlo ho, že by se o ně mohly starat ženy, které samy děti nemají, nebo jim zemřely.
  • V Československu začala fungovat první vesnička roku 1970 u Karlových Varů, chystala se celý rok. Normalizační režim však občanské iniciativě nepřál, a projekt byl tak v roce 1975 převeden pod státní správu a utlumen. Obnoven byl po listopadu 1989.

Více čtěte na >> www.srdceprovas.cz

Fotogalerie
4 fotografie