Během měsíce se vybralo na pomoc dětem z dětských domovů díky projektu Srdce pro vás 7772 korun. Část peněz přišla od čtenářů Blesku, část přidal Nadační fond J&T, se kterým Srdce pro vás spolupracuje.

„Peníze jsme použili na úhradu nákladů spojených s tzv. stipendijním víkendem, který jsme uspořádali v listopadu. Tento prodloužený víkend pořádáme pro studenty z dětských domovů, které podporujeme,“ popsala Blesku zástupkyně ředitelky Tereza Tkadlecová.

„V rámci těchto víkendů se studenti účastní různých workshopů a seminářů, které jim mají usnadnit vstup do samostatného života. Lekce se tak týkají například finanční gramotnosti, personalistiky,“ pokračovala dále Tkadlecová.

Podle pracovníků organizace je odchod do samostatného života nesmírně složitým obdobím. „Mají za sebou dětství, které rozhodně nemůže být pokládáno za bezstarostné, a před sebou velice nejistou budoucnost. Při odchodu jsou z nich sice formálně dospělí, ale fakticky jsou to pořád děti,“ vysvětluje ředitelka Michaela Chovancová.

Grant pro organizace

Blesk chce pomoci nadacím, spolkům či obecně prospěšným společ nostem. V rámci projektu Srdce pro vás spolupracujeme s Nadačním fondem J&T. A ten nově vypisuje grant.

Co je cílem? Umožnit nezis kovým organizacím pro jít hodnocením spolehlivosti a ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná společnost. Pomoci získat fi nanční podporu prostřednictvím DMS kampaně. A vybrané neziskové organizace dostanou prostor v deníku Blesk. Hlaste se až do 30. 6. 2017 na www.nadacnifondjt.cz

Nezisková organizace Dejme dětem šanci nepodporuje dětské domovy jako celky, ale přímo konkrétní děti. „Spolupracujeme s dvaatřiceti domovy v Česku. V projektech máme zařazeno více než 250 dětí,“ prozradila v lednu ředitelka Michaela Chovancová.