Inspirace pro vznik šatních skříní v Praze přišla až z dalekého Íránu. „Dostal se k nám článek o ,zdech laskavosti'. Ty se objevily v Íránu na Vánoce kolem roku 2015. Tuto aktivitu vyvolala mimořádná vlna mrazivých dnů, a tak se místní občané rozhodli rozvěsit teplé oblečení pro potřebné, kde to jen šlo,“ vypráví Vojtěch Sigmund z neziskové organizace Architekti bez hranic, která sdružuje architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor. „A další inspirací byla Francie, kde má sdílení oblečení dlouholetou tradici,“ dodává.

Tak se do Prahy před pěti lety dostaly veřejné šatní skříně. Lidé do nich odkládají nepotřebné oblečení a naopak si odtud mohou vzít, co se jim zrovna hodí. Organiziace skříně umísťovala na různých místech Prahy, v součastnosti fungují dvě - jedna je v ulici Zelenky-Hajského na Žižkově, druhá u Cafe Na půl cesty.

Komunitní život

Pro umístění skříně je potřeba povolení a souhlas vlastníka pozemku. V praxi se takové povolování může z různých důvodů zkomplikovat, podle Sigmunda také panují obavy a předsudky vůči bezdomovcům a sociálně slabým, u nichž byl předpoklad, že budou skříně využívat nejčastěji. „Snažíme se ukazovat, že Veřejná šatní skříň může nejen pomoci sociálně slabším lidem nebo upozornit na plýtvání s oblečením, ale že může také zlepšit kvalitu veřejného prostoru a posílit sousedské vazby v okolí,“ vyvrací obavy Sigmund.

Pořádek nadevše

„Nejdůležitější je udržovat ve skříni i v jejím okolí pořádek. Proto by každá skříň měla mít svého správce, který je za ni zodpovědný. Pravidelným úklidem a údržbou se zvyšuje šance na to, že skříň nebude vnímána negativně, že ji lidé v okolí přijmou jako součást veřejného prostoru a začnou ji používat. Což se naštěstí zrovna u té žižkovské zatím skvěle daří,“ chválí Pražany architekt. Při odkládání věcí je třeba dodržovat pravidla, která jsou u skříně vylepená. Mezi to nejdůležitější patří, že se věci musí dávat pouze do skříně, aby v jejím okolí nevznikal nepořádek.

V zimních měsících je skříň více než užitečná. Podle Sigmunda jsou v zimě vždy nedostatkovým zbožím hlavně teplé ponožky. Ale i v létě je tu podle jejího správce čilý ruch. „Dá se tu najít i spoustu oblečení pro děti, což maminky hojně využívají. Dětské kousky bývají rozebrané prakticky ihned,“ dodává. „Zjednodušeně řečeno jsme chtěli, co možná nejvíce zkrátit cestu vytříděného oblečení k potřebným,“ uzavírá Vojtěch Sigmund.

Fotogalerie
9 fotografií