Kritizované nařízení od října 2021 rozšířilo dosavadní regulaci v památkové rezervaci o další dvě pásma, první je ve čtvrtích okolo rezervace a druhé sahá na jihu na Nové Dvory, na severu do Troji, na východě do Malešic a na západě do Motola. Ve všech pásmech platí zákaz reklamních plachet. Jejich provozovatelé úpravu napadli u antimonopolního úřadu.

Úřad dospěl k tomu, že nařízení mohlo narušit hospodářskou soutěž, protože zvýhodňovalo soutěžitele, kteří pro šíření reklamy využívají jiná než zakázaná komunikační média. Zatímco reklamní billboardy jsou na tomto území při splnění určitých podmínek povoleny, plachty jsou zde zcela zakázány, uvedl úřad.

Praha v průběhu správního řízení navrhla závazky, které přijme, aby zachovala hospodářskou soutěž. Novelou nařízení rozšíří poslední pásmo na celý zbytek metropole. Umisťování reklamních plachet bude v největším pásmu opět povoleno, a to za předpokladu, že nebudou nasvíceny a budou umístěny na štítech budov bez oken obytných místností. Novela by podle návrhu měla v případě schválení radou města začít platit od letošního 1. července.

„Úřad navržené závazky posoudil a dospěl k závěru, že jejich splněním se odstraní obavy z možného narušení hospodářské soutěže. Ve vztahu k samotné regulaci reklamních zařízení ve třetí zóně Úřad považuje za zásadní, že dojde k větší harmonizaci podmínek umisťování plachet a reklamních billboardů na stěnách budov,“ uvedl ÚOHS v tiskové zprávě. Proti rozhodnutí úřadu nebyl podán rozklad, a je tak pravomocné.

Fotogalerie
15 fotografií