„S vinou nesouhlasím, žádnou skutečnost v obžalobě nepokládám za nespornou, v žádném bodě obžaloby se neshoduji se státním zástupcem. Není jediné slovo, na kterém bychom se mohli shodnout - snad jen to, že působím jako soudce Vrchního soudu v Praze,“ reagoval Elischer v soudní síni na přednes obžaloby.

Obžaloba viní Elischera z toho, že se nechal nejméně v letech 2013 až 2016 uplácet od lidí, kteří chtěli ovlivnit rozhodování v odvolacích řízeních o drogové kriminalitě. Konkrétně mu klade za vinu zneužití pravomoci, úplatkářství, nadržování a neoprávněný přístup do počítačového systému.

Na tento týden soud nepředvolal žádné svědky, má v plánu znovu vyslechnout obžalované. Těmi jsou vedle Elischera jeho vietnamský přítel a další dva Vietnamci a dvě Vietnamky. Obě obžalované se z procesu omluvily a daly soudu souhlas, aby jednal v jejich nepřítomnosti. Jeden z Vietnamců sice přišel, ale poté soud rovněž požádal, aby mohl odejít. Na opětovné čtení obžaloby tak v jednací síni setrvali jen Elischer a zbylí dva obžalovaní.

Pro jednoho z Vietnamců navrhl státní zástupce Vladimír Pazourek 11 let vězení a vyhoštění naneurčito, pro druhého pětileté vězení a peněžitý trest 200 000 korun, pro třetího také pět let a vyhoštění na deset let a pro obě obžalované tříleté odnětí svobody. Všichni obžalovaní kromě druhého Vietnamce, který  projevil zájem o sjednání dohody o vině a trestu, svou vinu popírají.

Elischer vznesl počátkem měsíce námitku, že Pazourek je v případu podjatý. Soudkyně Veronika Cukerová v pondělí oznámila, že jeho domovské Městské státní zastupitelství v Praze podjatost neshledalo. Pazourka vyzvala, aby obžalobu doplnil o návrh trestů. Státní zástupce trval na tom, že doplnění pokládá za nadbytečné mimo jiné proto, že soud i účastníci řízení vědí, jaké tresty navrhoval v prvním kole procesu. Musel ale vyhovět žádosti soudu. Jeho návrhy jsou totožné jako při předchozím hlavním líčení.

Námitky

Elischer i někteří obhájci po přednesení návrhů trestů namítli, že zákonná lhůta na přípravu k hlavnímu líčení by jim měla začít plynout až od tohoto okamžiku. Na to ale soud nepřistoupil - poukázal na to, že novela, která zavedla uvádění návrhů trestů v obžalobě, je mladšího data než podaná obžaloba.

Policie Elischera obvinila před šesti lety, soud obdržel obžalobu v březnu 2019. V roce 2021 muže nepravomocně potrestal devíti lety vězení. Jeho přítel, který podle obžaloby Elischera navedl, dostal o rok přísnější trest a vyhoštění na neurčitou dobu. Další z Vietnamců dostal tříleté vězení, ostatní pak podmíněné tresty. Odvolací Vrchní soud v Olomouci však tento verdikt zrušil – předchozí řízení podle něj provázely podstatné vady, rozsudek je neúplný a existují pochybnosti o správnosti skutkových zjištění. Podle pondělního vyjádření Cukerové musí nyní soud oproti prvnímu hlavnímu líčení doplnit zejména listinné důkazy a případně vyslechnout další svědky.

Fotogalerie
9 fotografií