Práce se týkají opěrných zdí v úseku mezi železničním a silničním mostem přes Průmyslovou. Při opravě dělníci takzvaně reprofilují svislé i vodorovné plochy a opraví a provedou betonovou injektáž říms. Přimontují rovněž nová zábradlí, obnoví spáry a odstraní trávu a další zeleň v místech, kde se spojuje asfaltový povrch chodníku s konstrukcí opěrných stěn. Na stěnách také opraví asfaltové spáry.

Kvůli opravám budou muset silničáři snížit počet jízdních pruhů. Auta tak budou namísto současných dvou v každém směru, jezdit pouze levými jízdními pruhy. Podle aktuální potřeby pak bude možné, že na okamžik zastaví dopravu kvůli manipulaci se stavební technikou.