„V průběhu výměny ložisek bude most přizvedáván a přes mostní závěry budou položené provizorní přejízdné prahy,“ píše se na stránkách.

Práce jsou rozděleny do několika fází. První se uskuteční po dvě noci, a sice od 19. do 21. ledna, a to vždy od 22:00 do 05:00, kdy silničáři na smíchovské straně mostu budou montovat a následně demontovat takzvaně přejízdné prahy. Výměna ložisek se uskuteční 20. ledna od 05:00 do 22:00.

Na Barrandovském mostě bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Smíchov a část pravého pruhu ve směru na Barrandov. Auta pojedou v místě uzavírky ve dvou provizorních jízdních pruzích ve směru na Smíchov a v jednom jízdním pruhu ve směru na Barrandov.

Na branické straně budou silničáři pracovat od 9. do 11. února, kdy budou opět prahy montovat a demontovat vždy v noci a výměnu ložisek uskuteční 10. února ve stejné časy jako na smíchovské straně. Při pracích v Braníku bude doprava vedena na příjezdu z Jižní spojky na most ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na nájezdové rampě z Modřanské ulice na most bude uzavřen pravý jízdní pruh a auta pojedou v levém jízdním pruhu.

Práce souvisejí s chystanou letošní opravou Barrandovského mostu. Letos má TSK naplánovánu třetí etapu oprav ze čtyř. Loni a předloni byla opravena část soumostí ve směru ze Smíchova do Braníku. Letos se bude pracovat na severní části mostu ve směru na Smíchov. TSK nyní zvažuje, že sloučí následující dvě etapy oprav mostu do jedné. To by znamenalo, že by dělníci letos stihli udělat všechny práce naplánované na roky 2024 a 2025. Rozhodnutí má padnout tento měsíc.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let, vždy trvá jen část roku. Práce vyjdou za celé období na 594,5 milionu korun.

Fotogalerie
29 fotografií