Nová plavební komora, která měla vzniknout na opačné straně Dětského ostrova než stávající, definitivně nebude. Žádost nejdříve zamítla Praha 5, následně se  Praha 5 a 1, Klub Za starou Prahu a spolek Zdravým Rozum proti rozhodnutí odvolali. Napadena byla i závazná stanoviska například k vlivům na životní prostředí (EIA) nebo k památkové ochraně

„Klidový prostor kolem Střeleckého ostrova, Dětského ostrova a Žofína by byl zničen. Pátá městská část ani místní nevidí pro Prahu 5 žádný přínos, pouze negativní dopady, který by další plavební komora přinesla,“ uvedla Praha 5 v prohlášení už v létě 2019.

V roce 2019 však magistrát stavební povolení vydal. Odpůrci proto věc pohnali k soudu, který potvrzení v říjnu 2022 zrušil a věc poslal na ministerstvo zemědělství k novému projednání. Soud mimo jiné poukázal na to, že rozsah prací je z hlediska památkové péče nepřípustný a stvbu nové komory zakázaů

Jenže s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasí Povodí Vltavy. Nové zdymadlo mělo umožnit lodím vplutí proti proudu do zdrže Staroměstského jezu, což dnes není možné. Na významu by tím nabyla nedaleká plavební komora Mánes na Šítkovském jezu, která dnes vede do „slepé uličky“ a slouží pouze při okružních plavbách.

Komora u Dětského ostrova nejvytíženější nejen v republice, ale ve střední Evropě, což způsobuje neúnosné hromadění čekajících plavidel v historickém centru Prahy. Ty pak musí u zdymadla se zapnutými motory dlouhou dobu čekat nebo kroužit v okolí Karlova mostu, což vede k vyšším emisím zplodin a hlukové zátěži,“ uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

 „Nová komora by umožnila rychlejší odbavení malých rekreačních a sportovních plavidel, které za stávající situace nejsou schopny bez dlouhého čekání proplout. Umožnila by také zachování provozu v době nutné údržby nynější komory a funkci by měla také při povodních. V případě povodní, kdy se plavidla musí v nejkratší možné době přemístit do ochranných přístavů, napomůže urychlit přesun plavidel do ochranného přístavu Praha – Smíchov,“ uzavřel mluvčí.

Fotogalerie
8 fotografií